eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/438 20190417 17.04.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra kommunestyrevalg Jarle Hagane
2017/2491 20190417 17.04.2019 Inngående brev Merknader til nabovarsel - gnr 77 bnr 99 Birgit Rekvig Berg
2019/468 20190417 17.04.2019 Inngående brev Søknad på stilling Aud Nylén
2019/468 20190417 17.04.2019 Utgående brev Søknaden din er mottatt Aud Nylén
2019/497 20190417 17.04.2019 Inngående brev Søknad på stilling Irene Stjern Melbye
2019/497 20190417 17.04.2019 Utgående brev Søknaden din er mottatt Irene Stjern Melbye
2019/501 20190417 17.04.2019 Inngående brev Søknad på stilling Christina Bendiksen
2019/501 20190417 17.04.2019 Utgående brev Søknaden din er mottatt Christina Bendiksen
2019/527 20190417 17.04.2019 Utgående brev Søknaden din er mottatt Christina Bendiksen
2019/527 20190417 17.04.2019 Inngående brev Søknad på stilling Christina Bendiksen
2019/551 20190417 17.04.2019 Utgående brev Søknaden din er mottatt Andreas Nylehn
2019/551 20190417 17.04.2019 Inngående brev Søknad på stilling Andreas Nylehn
2017/2198 20190416 16.04.2019 Inngående brev Sluttrapport forurenset grunn, Suntec, Ramsdalen Nyeveier - Tordis Gudrun Vandeskog
2018/959 20190416 16.04.2019 Inngående brev Ny høringsfrist Dss Dep - Fosby Geir
2019/249 20190416 16.04.2019 Inngående brev Svar på merknad til søknad om utslippstillatelse - gnr 96 bnr 32 - Borøyveien 212 Ingenior-Tjenester - Steinar Kvifte
Ingen tilgang 20190416 16.04.2019 Inngående brev Referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 11.april Arendal Kommune - Etholm, Ole Jørgen
2019/144 20190416 16.04.2019 Inngående brev Innkalling til møte i Østre Agder oppvekstforum 24.04.2019 Arendal Kommune - Etholm, Ole Jørgen
2019/602 20190416 16.04.2019 Inngående brev ad. sak Hallgren - Kari Breirem
2019/603 20190416 16.04.2019 Inngående brev Dokument 19/78809-2 FV 415 - Gnr. 44 bnr. 39 i Tvedestrand kommune - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - tilbygg eller påbygg Statens vegvesen Region sør
2019/604 20190416 16.04.2019 Inngående brev Saksbehandling Frank Rørvik
2019/605 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad om fradeling av tomt - gnr 82 bnr 123 - Lyngør Arnulv Eskeland
2019/606 20190416 16.04.2019 Inngående brev Høringsbrev - Samhandling om kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn i barnevernet (Samhandlingsforløpet) Helsedir - Turid Moseid
2019/527 20190416 16.04.2019 Utgående brev Søknaden din er mottatt Line Solfrid Hansen
2019/527 20190416 16.04.2019 Utgående brev Søknaden din er mottatt Ingeborg marie Røed
2019/527 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad på stilling Ingeborg marie Røed
Ingen tilgang 20190416 16.04.2019 Utgående brev Vedtak i kommunestyret angående endringer som er gjort uten godkjent søknad Nye Veier
2019/136 20190416 16.04.2019 Inngående brev Tvedestrand og Vegårshei kommune - Produksjonstilskudd i jordbruket - Forvaltningskontroll FYLKESMANNEN I AGDER
2019/11 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra internmøte nr. 9/2019 på Renseanlegget
2019/23 20190416 16.04.2019 Utgående brev Gnr 32 bnr 190 - Bekreftelse - Egenerklæringer om konsesjonsfrihet registrert i 2019 H O S EIENDOM AS
2019/23 20190416 16.04.2019 Utgående brev Gnr 59 bnr 417 og 418 - Bekreftelse - Egenerklæringer om konsesjonsfrihet registrert i 2019 Hanne Hauglid m.fl.
2019/23 20190416 16.04.2019 Utgående brev Gnr 29 bnr 39 - Bekreftelse - Egenerklæringer om konsesjonsfrihet registrert i 2019 Helge Anvik Løvdal m.fl.
2019/23 20190416 16.04.2019 Utgående brev Gnr 22 bnr 30 - Bekreftelse - Egenerklæringer om konsesjonsfrihet registrert i 2019 Rolandas Buivydas
2019/23 20190416 16.04.2019 Utgående brev Gnr 97 bnr 35 og 186 - Bekreftelse - Egenerklæringer om konsesjonsfrihet registrert i 2019 Hilde Steenberg Eidbo m.fl.
2019/23 20190416 16.04.2019 Utgående brev Gnr 74 bnr 65 - Bekreftelse - Egenerklæringer om konsesjonsfrihet registrert i 2019 CRAFT AS
2019/23 20190416 16.04.2019 Utgående brev Gnr 28 bnr 165 - Bekreftelse - Egenerklæringer om konsesjonsfrihet registrert i 2019 LISAND AS
2019/23 20190416 16.04.2019 Utgående brev Gnr 80 bnr 62 - Bekreftelse - Egenerklæringer om konsesjonsfrihet registrert i 2019 Erik S Schrader-Nielsen m.fl.
2019/23 20190416 16.04.2019 Utgående brev Gnr 73 bnr 9 - Bekreftelse - Egenerklæringer om konsesjonsfrihet registrert i 2019 Liv Unni Løvdal
2019/23 20190416 16.04.2019 Utgående brev Gnr 87 bnr 18 - Bekreftelse - Egenerklæringer om konsesjonsfrihet registrert i 2019 Linn Maria C Stenseth
2019/23 20190416 16.04.2019 Utgående brev Gnr 84 bnr 697 - Bekreftelse - Egenerklæringer om konsesjonsfrihet registrert i 2019 Jens Martin Marcussen
2019/23 20190416 16.04.2019 Utgående brev Gnr 5 bnr 80 - Bekreftelse - Egenerklæringer om konsesjonsfrihet registrert i 2019 Simen Sannerud Andersen m.fl.
2019/23 20190416 16.04.2019 Utgående brev Gnr 1 bnr 41 - Bekreftelse - Egenerklæringer om konsesjonsfrihet registrert i 2019 Sten U Andreassen m.fl.
2019/23 20190416 16.04.2019 Utgående brev Gnr 84 bnr 14 - Bekreftelse - Egenerklæringer om konsesjonsfrihet registrert i 2019 Kristian Lund m.fl.
2019/23 20190416 16.04.2019 Utgående brev Gnr 94 bnr 34 - Bekreftelse - Egenerklæringer om konsesjonsfrihet registrert i 2019 Lise Karin Ekornås m.fl.
2019/249 20190416 16.04.2019 Inngående brev Skjema til utslippssøknad gnr 96 bnr 32 - Borøyveien 212 Ingenior-Tjenester - Steinar Kvifte
2019/259 20190416 16.04.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon på gnr 94 bnr 39 FYLKESMANNEN I AGDER
2019/273 20190416 16.04.2019 Inngående brev Dokument 18/89680-8 Vedtak AA-2019-17 - Fv. 411 - Østerå-Tangen - fartsgrense 60 km/t - Tvedestrand kommune sendt fra Statens vegvesen Vegvesen -
2019/497 20190416 16.04.2019 Utgående brev Søknaden din er mottatt May Christine Arntzen
2019/497 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad på stilling May Christine Arntzen
2019/520 20190416 16.04.2019 Inngående brev Forslag til kulturprisen *****
2019/524 20190416 16.04.2019 Inngående brev Dokument 19/75558-2 Fv. 410 - dispensasjon fra byggegrense for etablering av ny nettstasjon ved hp2 m1510 i Tvedestrand kommune Statens vegvesen Region sør
Versjon:5.2.2.1