eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/915 20190528 28.05.2019 Inngående brev Vedrørende innspill til langtidsplanen for Program for folkehelsearbeid i kommunene Helsedirektoratet
2017/915 20190528 28.05.2019 Utgående brev Tillegg til innspill til langtidsplan for Program for folkehelsearbeid i kommunene HELSEDIREKTORATET
Ingen tilgang 20190528 28.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190528 28.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
2015/1280 20190528 28.05.2019 Utgående brev budsjett Christiansen, Elisabet
2017/2491 20190528 28.05.2019 Utgående brev Vedtak - Tillatelse til oppføring av forstøtningsmur/fylling og frittstående redskapsbod - gnr 77 bnr 99 Vestegårdsveien 177, V. Sandøya Hans Petter Knutsen
2018/960 20190528 28.05.2019 Utgående brev Protokoll - Flytting av bryggeareal fra gnr 38 bnr 82 til gnr 82 bnr 140 Birgit Klem Seljeseth m.fl.
2018/1048 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Frikjøp av tillitsvalgt 18/19 Olsen, Gunn Mari
2018/1101 20190528 28.05.2019 Utgående brev Klage på Bigård ***** ***** *****
2018/1465 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Måledokumenter
2018/1465 20190528 28.05.2019 Utgående brev Gnr 76 bnr 288 Matrikkelbrev etter grensepåvisning Tore Gliddi Larsen m.fl.
2018/1564 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Måledokumenter
2018/1722 20190528 28.05.2019 Utgående brev Bronsbu barnehage - Forhåndsgodkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v Tvedestrand kommune
2019/15 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Måledokumenter
Ingen tilgang 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Referat tjeneste- og servicenivå 01.03.19
Ingen tilgang 20190528 28.05.2019 Utgående brev Referat fra SLT-møte ang. Ungdata 13. mai 2019 *****
Ingen tilgang 20190528 28.05.2019 Inngående brev Vedrørende vedtak om avslått skoleskyss *****
2019/260 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Måledokumenter
2019/341 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging ANSETTELSESPROTOKOLL - ST.ID. 944 *****
2019/381 20190528 28.05.2019 Inngående brev Vedtatt samarbeidsavtale mellom Tvedestrand kommune og Aust-Agder fylkeskommune 2019-2020 Aust-Agder Fylkeskommune
2019/405 20190528 28.05.2019 Utgående brev Avslag på søknad om sommerjobb *****
2019/405 20190528 28.05.2019 Utgående brev Avslag på søknad om sommerjobb *****
2019/405 20190528 28.05.2019 Utgående brev Avslag på søknad om sommerjobb *****
Ingen tilgang 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Ansettelseprotokoll *****
2019/544 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Måledokumenter
2019/707 20190528 28.05.2019 Utgående brev Vedtak - tillatelse til oppføring av redskapsbod/vognskjul - gnr 61 bnr 45 Haganeveien 45 Kurt Eivind Hagane
Ingen tilgang 20190528 28.05.2019 Utgående brev Vedtak - tillatelse til planering av masser for SKV3 på gnr 76 bnr 327 Svakbukta, Borøya Vidar Rueness m.fl.
2019/722 20190528 28.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om fjerning av midtrabatt Rose Forvaltning AS
2019/51 20190527 27.05.2019 Inngående brev Ad. varsel om pålegg ang. Henvendelse vedrørende lekkasje - Østeråveien 168 Kari Skeimo
Ingen tilgang 20190527 27.05.2019 Inngående brev Kartvedlegg til søknad om skadefelling av grågås Designkokken v/ Britt E. Olsen
Ingen tilgang 20190527 27.05.2019 Inngående brev Søknad skadefelling grågås 2019 Designkokken v/ Britt E. Olsen
Ingen tilgang 20190527 27.05.2019 Utgående brev Tillatelse til skadefelling av grågås på gnr 89 bnr 1 og gnr 87 bnr 18 STØRDAL GÅRD ØYVIND FOSSDAL
Ingen tilgang 20190527 27.05.2019 Utgående brev Tillatelse til skadefelling av grågås på gnr 89 bnr 1 og gnr 87 bnr 18 Størdal Gård Øyvind Fossdal
2016/1730 20190527 27.05.2019 Utgående brev Viltplan Tvedestrand kommune Anja Krohn Bjørnstad
2016/1730 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte med Multiconsult om effekter av endret E18 trase
2016/1443 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Møtereferat sakkyndig nemnd
Ingen tilgang 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Drøftingsnotat - medlem i styringsgruppe for "Agders uthavner i verdensklasse"
Ingen tilgang 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Innkalling til Boligteam 23. mai 2019 - møte nr 5/2019 *****
Ingen tilgang 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte i Boligteam 23. mai 2019 - møte nr 5/2019 *****
Ingen tilgang 20190527 27.05.2019 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2018 Marokkansk Trossamfunn
Ingen tilgang 20190527 27.05.2019 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2018 133 - SALEM MISJONSMENIGHET (org.nr 971 428 147)
2016/270 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Tora Frigstad - Signert taushetserklæring
Ingen tilgang 20190527 27.05.2019 Utgående brev Mindre endring av reguleringsplan - Del av Nesheia Lindalgruppen
Ingen tilgang 20190527 27.05.2019 Utgående brev Samlereferat fra møtene i Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget 22.mai 2019 SU og SMU-representantene
Ingen tilgang 20190527 27.05.2019 Internt notat Særuttalelse om leirskole og farlig skolevei fra Samarbeidsutvalget ved Holt skole Elisabet Christiansen
2017/915 20190527 27.05.2019 Utgående brev Innspill fra Tvedestrand kommune Langtidsplanen for Program for folkehelsearbeidet i kommunene hege solli
2017/915 20190527 27.05.2019 Inngående brev Innspill til langtidsplanen for Program for folkehelsearbeid i kommunene Aust-Agder Fylkeskommune
Ingen tilgang 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Signerte dokumenter Christiansen, Elisabet
Ingen tilgang 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging STYREMØTEPROTOKOLL Legat for utdanning Christiansen, Elisabet
Ingen tilgang 20190527 27.05.2019 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse - gnr 32 bnr 184 SMARTE BYGG AS m.fl.
Versjon:5.2.2.1