eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/915 20190528 28.05.2019 Inngående brev Vedrørende innspill til langtidsplanen for Program for folkehelsearbeid i kommunene Helsedirektoratet
2018/1722 20190528 28.05.2019 Utgående brev Bronsbu barnehage - Forhåndsgodkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v Tvedestrand kommune
2015/1280 20190528 28.05.2019 Utgående brev budsjett Christiansen, Elisabet
2018/960 20190528 28.05.2019 Utgående brev Protokoll - Flytting av bryggeareal fra gnr 38 bnr 82 til gnr 82 bnr 140 Birgit Klem Seljeseth m.fl.
2018/1465 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Måledokumenter
2019/405 20190528 28.05.2019 Utgående brev Avslag på søknad om sommerjobb *****
2019/405 20190528 28.05.2019 Utgående brev Avslag på søknad om sommerjobb *****
Ingen tilgang 20190528 28.05.2019 Utgående brev Referat fra SLT-møte ang. Ungdata 13. mai 2019 *****
2019/341 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging ANSETTELSESPROTOKOLL - ST.ID. 944 *****
2018/1101 20190528 28.05.2019 Utgående brev Klage på Bigård ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Ansettelseprotokoll *****
Ingen tilgang 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Referat tjeneste- og servicenivå 01.03.19
Ingen tilgang 20190528 28.05.2019 Inngående brev Vedrørende vedtak om avslått skoleskyss *****
2019/381 20190528 28.05.2019 Inngående brev Vedtatt samarbeidsavtale mellom Tvedestrand kommune og Aust-Agder fylkeskommune 2019-2020 Aust-Agder Fylkeskommune
Ingen tilgang 20190528 28.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
2018/1465 20190528 28.05.2019 Utgående brev Gnr 76 bnr 288 Matrikkelbrev etter grensepåvisning Tore Gliddi Larsen m.fl.
2019/722 20190528 28.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om fjerning av midtrabatt Rose Forvaltning AS
2019/15 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Måledokumenter
2019/260 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Måledokumenter
2019/405 20190528 28.05.2019 Utgående brev Avslag på søknad om sommerjobb *****
2017/915 20190528 28.05.2019 Utgående brev Tillegg til innspill til langtidsplan for Program for folkehelsearbeid i kommunene HELSEDIREKTORATET
Ingen tilgang 20190528 28.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190528 28.05.2019 Utgående brev Vedtak - tillatelse til planering av masser for SKV3 på gnr 76 bnr 327 Svakbukta, Borøya Vidar Rueness m.fl.
2018/1048 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Frikjøp av tillitsvalgt 18/19 Olsen, Gunn Mari
2017/2491 20190528 28.05.2019 Utgående brev Vedtak - Tillatelse til oppføring av forstøtningsmur/fylling og frittstående redskapsbod - gnr 77 bnr 99 Vestegårdsveien 177, V. Sandøya Hans Petter Knutsen
2019/707 20190528 28.05.2019 Utgående brev Vedtak - tillatelse til oppføring av redskapsbod/vognskjul - gnr 61 bnr 45 Haganeveien 45 Kurt Eivind Hagane
2018/1564 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Måledokumenter
2019/544 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Måledokumenter
2019/51 20190527 27.05.2019 Inngående brev Ad. varsel om pålegg ang. Henvendelse vedrørende lekkasje - Østeråveien 168 Kari Skeimo
Ingen tilgang 20190527 27.05.2019 Inngående brev Kartvedlegg til søknad om skadefelling av grågås Designkokken v/ Britt E. Olsen
Ingen tilgang 20190527 27.05.2019 Inngående brev Søknad skadefelling grågås 2019 Designkokken v/ Britt E. Olsen
2019/599 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Tvedestrand kommunehus AS - protokoll fra generalforsamling
2019/405 20190527 27.05.2019 Utgående brev Avslag på søknad om sommerjobb uke 25-32 *****
Ingen tilgang 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Innkalling til Boligteam 23. mai 2019 - møte nr 5/2019 *****
Ingen tilgang 20190527 27.05.2019 Utgående brev Godkjenning av mindre endring - Alvekjerr viltpassasje Nye Veier
Ingen tilgang 20190527 27.05.2019 Utgående brev Samlereferat fra møtene i Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget 22.mai 2019 SU og SMU-representantene
Ingen tilgang 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte i Boligteam 23. mai 2019 - møte nr 5/2019 *****
Ingen tilgang 20190527 27.05.2019 Utgående brev Mindre endring av reguleringsplan - Del av Nesheia Lindalgruppen
Ingen tilgang 20190527 27.05.2019 Utgående brev Vedtak - ferdigattest fasade-endring av fritidsbolig, ark m/vindu på gnr 86 bnr 96 - Sandstien 57 Alexander Salveson Nossum
Ingen tilgang 20190527 27.05.2019 Utgående brev Tillatelse til skadefelling av grågås på gnr 89 bnr 1 og gnr 87 bnr 18 STØRDAL GÅRD ØYVIND FOSSDAL
Ingen tilgang 20190527 27.05.2019 Utgående brev Lingard skuteminne - søknad om ambulerende skjenkebevilling - åpningsfest 06.06.19 STIFTELSEN LINGARD SKUTEMINNE
Ingen tilgang 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Ansettelsesprotokoll Lyngmyr skole *****
Ingen tilgang 20190527 27.05.2019 Utgående brev Avtale om å leie parkeringsplass til serveringsvogn foran Rådhuset i Tvedestrand Frank Aksel Halstensen
2018/1 20190527 27.05.2019 Utgående brev Gnr 27 bnr 24 Bekreftelse om eiendommen Meglerhuset Partners AS v/Glenn Olsen
2019/405 20190527 27.05.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som tilkallingsvikar Tereza Debas Araya
2017/915 20190527 27.05.2019 Inngående brev Innspill til langtidsplanen for Program for folkehelsearbeid i kommunene Aust-Agder Fylkeskommune
2019/405 20190527 27.05.2019 Inngående brev Søknad om sommerjobb uke 25-32 Milli Eveline Gjersøe
2017/2430 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Godkjenning av ny betalingsmodell for Østre Agder brannvesen ØABV - Vedtak og behandling i Tvedestrand kommune
2017/2430 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Godkjenning av ny samarbeidsavtale for Østre Agder brannvesen ØABV - Vedtak og behandling i Tvedestrand kommune
2019/15 20190527 27.05.2019 Utgående brev Gnr 86 bnr 89 Oppdatert situasjonskart. Nils Christian Mathisen
Versjon:5.2.2.1