eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 05 22 20180522 22.05.2018 18:00 Administrasjonsbygget Kommunestyresalen Kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS292018 PS 29/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av sakliste
0 PS302018 PS 30/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS312018 PS 31/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Delegasjonssaker
0 DS302018 DS 30/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Aslak Brækken m.fl. - utslippstillatelse i henhold til justerte reguleringsbestemmelser for Raudsandlia hyttefelt – Vegårshei gnr. 13 bnr. 55, 32, 26, 28
0 DS312018 DS 31/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Erik Vågsnes - dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig i LNF-område, Telemarksvegen 800, gnr. 2 bnr. 33
0 DS322018 DS 32/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad fra Andreas Myre om fradeling av boligtomt fra gnr 43 / bnr 5 - Jordlovsbehandling
0 DS332018 DS 33/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Andreas Myre - tillatelse til fradeling av grunneiendom, gnr. 43 bnr. 5
0 DS342018 DS 34/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad fra Grunde Jørgen Hommelsgård om fradeling av regulert hyttefelt fra gnr 46 / bnr 1 - Jordlovsbehandling
0 DS352018 DS 35/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tommy Kristensen - utslippstillatelse for helårsbolig, Gamle Heiveien 4985 Vegårshei, gnr. 43 bnr. 133
0 DS362018 DS 36/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad fra Christina Ormshammer om fradeling av boligtomt fra gnr 3 / bnr 1 - Jordlovsbehandling
0 DS372018 DS 37/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Janni Bernhardson - dispensasjon fra reguleringsplan Mauråsen, gnr. 43 bnr. 132
0 DS382018 DS 38/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad fra Alf Eivind Myren om bygging av landbruksveier på gnr 32 / bnr 3
0 PS322018 PS 32/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommuneregnskap 2017
0 PS332018 PS 33/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Årsberetning 2017
0 PS342018 PS 34/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Årsmelding 2017 - Vegårshei eldreråd
0 PS352018 PS 35/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Prosjektkonkurranse Myrvang
0 PS362018 PS 36/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Handlingsplan for overgang mellom barnehage og skole / SFO
0 PS372018 PS 37/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Endringer i vedtekter for SFO
0 PS382018 PS 38/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Østre Agder samarbeidet - Ny betalingsmodell
0 PS392018 PS 39/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Interkommunalt samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling innenfor rammen av Østre Agder
0 PS402018 PS 40/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om permisjon fra politiske verv
0 PS412018 PS 41/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Suppleringsvalg - meddommer til tingretten
0 PS422018 PS 42/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Orienteringssaker
Versjon:5.2.2.1