eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3845/2019 20190525 25.05.2019 Internt notat uten oppfølging Kontroll av journal 20.05.19
3846/2019 20190525 25.05.2019 Internt notat uten oppfølging Kontroll av journal 21.05.19
3847/2019 20190525 25.05.2019 Internt notat uten oppfølging Kontroll av journal 22.05.19
3852/2019 20190525 25.05.2019 Internt notat uten oppfølging Kontroll av journal 24.05.19
3848/2019 20190525 25.05.2019 Internt notat uten oppfølging Kontroll av journal 23.05.19
3853/2019 20190525 25.05.2019 Utgående brev Innsynsbegjæring og svar på innsynsbegjæring Lena Moheim
3850/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2018, Vegårshei Mimesbronn - Hallvard Nygård
3844/2019 20190524 24.05.2019 Internt notat uten oppfølging Sluttrapport for delprosjekt 1 - digitale trygghetsalarmer og sykesignalanlegg - 17.12.18
3831/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev Godkjent Regnskap 2018 FYLKESMANNEN I AGDER
3832/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev Vegårshei Menighetsråd søknad om rentefritt likviditetslån VEGÅRSHEI SOKN
3838/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev Signerte databehandleravtaler - Telenor - Trygghetsalarm Baarøy, Anne Helene Espeland m.fl.
3843/2019 20190524 24.05.2019 Internt notat uten oppfølging Prosjektplan for innføring av digitale trygghetsalarmer og sykesignalanlegg 11.04.18
4205/2018 20190524 24.05.2019 Utgående brev Anders Fekjær - ferdigattest for fritidsbolig, selvbygger, Aklandsveien 325, gnr. 38 bnr.19 Anders Fekjær
3783/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev Svar på søknad fra Bjørn Saga om konsesjon for erverv av gnr 40 / bnr 3 som tilleggsareal til gnr/bnr 42/22 og 40/2 Bjørn Saga
3786/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev regionalt næringsfond for Østregionen - tilsagn om tilskudd til bedriftsutvikling Atletix Treningssenter AS v/Jørn Pettersen
3789/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev Ferdigattest for garasjebygg/anneks til enebolig, Fjordbygdveien 533, gnr. 18 bnr. 106 Rune Jønsson
3791/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev Foreløpig svar vedr.: 32/6 - Ingunn Landberg - Erlend Rønningen - Søknad om deling av grunneiendom Ingunn Landberg
3792/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev Svar på melding om endring av ansvarsrett. Oppføring av bolig - Selåsdalveien 52 - g/b nr 1/13. Tiltakshaver Lene og Per Arne Selåsdal. Hellvikhus - Vigdis Hansen
3794/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev Høringsuttalelse til endring av fasade/inngangsparti for SEFRAK-registrert bygning - bygging av bislag, gnr. 48 bnr. 1 Aust-Agder fylkeskommune v. kulturminneseksjonen
3799/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev Innspill til verneplan for skog - Hovdefjell i Åmli og Vegårshei i Aust-Agder Fylkesmannen i Agder
3781/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev Svar på søknad fra Bjørn Saga om konsesjon for erverv av gnr 40 / bnr 3 som tilleggsareal til gnr/bnr 42/22 og 40/2 Bjørn Saga
3824/2019 20190524 24.05.2019 Internt notat uten oppfølging Rapport / håndtering ved avdelingsleder
3826/2019 20190524 24.05.2019 Internt notat uten oppfølging Prosess avsluttes i ePhorte og videreføres i P360
3751/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev Jon Nilsen - tillatelse til tiltak som oppføring av ny enebolig med garasje, tomt B11 i Mauråsen boligfelt, gnr. 43 bnr. 135 ØYSTEIN LINDTVEIT AS
3754/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev Regionalt næringsfond for Østregionen - tilsagn om tilskudd til investeringsprosjekt Magne madsen AS v/Magne Ingolf Madsen
3805/2019 20190524 24.05.2019 Internt notat uten oppfølging Spes.ped.team uke 19, 07.05.2018
3822/2019 20190524 24.05.2019 Internt notat uten oppfølging Kort rapport / logg ved kommunalsjef
3827/2019 20190524 24.05.2019 Internt notat uten oppfølging Årsberetning 2018 - vedtatt av kommunestyret
3828/2019 20190524 24.05.2019 Internt notat uten oppfølging Vedlegg til årsberetning 2018 - vedtatt av kommunestyret
3787/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev Regionalt næringsfond for Østregionen - anmodning om utbetaling av kommunal egenandel for 2019 Vegårshei kommune v/Ole Tom Kroken
3788/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev Svar på søknad fra Sonja G. og Arvid Lindtveit om fradeling av to parseller fra gnr 25 / bnr 9 som tomter til fritidsboliger - Jordlovsbehandling Sonja G. og Arvid Lindtveit
3776/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev Resultatkartlegging etter tømmerdrift Gjermund Mjaavatten
3777/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev Høringsuttalelse - søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig, gnr. 32 bnr.76 Kommuneoverlege - Vegard Tørå Dokka
3778/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev Tinglysing av seksjonering, 43/125 Kartverket Tinglysing
3839/2019 20190524 24.05.2019 Internt notat uten oppfølging Signerte vedlegg til databehandleravtale mellom Telenor Norge AS og Vegårshei kommune Baarøy, Anne Helene Espeland
3790/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev Sonja og Arvid Lindtveit - tillatelse til fradeling av to parseller fra gnr. 25 bnr. 9 som tomter til fritidsbolig, behandling etter Pbl. Sonja og Arvid Lindtveit
3795/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev Høringsuttalelse - Jacob Olimstad - søknad om tillatelse til utslipp, gnr. 38 bnr. 24 Kommuneoverlege - Vegard Tørå Dokka
3798/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til spredt boligbygging, Gamle Heiveien 85, gnr. 43 bnr. 133 Tommy Kristensen
3804/2019 20190524 24.05.2019 Internt notat uten oppfølging Spes.ped.team 21.03. og 08.03.2019
3796/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev Barkbilleovervåkingen - første tømming 2019 NIBIO
3808/2019 20190524 24.05.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Prosjektkonkurranse Myrvang - rangering av prosjektforslag
3717/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev Andrè Fossing Lindtveit - tillatelse til tiltak som oppføring av ny enebolig med garasje, tomt B10 i Mauråsen boligfelt, gnr. 43 bnr. 136 ØYSTEIN LINDTVEIT AS
3746/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for 9/9 Mai-Lisbet og Kåre U. Gisletveit
8866/2017 20190524 24.05.2019 Saksframlegg/innstilling Vegårshei ski- og aktivitetssenter - søknad om tilleggsareal i Molandsdalen
3105/2019 20190524 24.05.2019 Saksframlegg/innstilling Østre Agder Brannvesen - ny samarbeidsavtale og betalingsmodell
416/2019 20190524 24.05.2019 Internt notat uten oppfølging Notat i forbindelse med tilsyn
3529/2019 20190524 24.05.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte i gruppa 09.05.2019
3833/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Fv 416 Vegårshei Kommune, “Kjettinger må være på før kjøring vinterstid” Imstec - Tor Arne Myhre
3835/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Bankgaranti Sparbanken Sør
957/2019 20190523 23.05.2019 Saksframlegg/innstilling Innkomne søknader og andre formål som støttes av det kommunale viltfondet i 2019
3834/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev Tildeling av kulturmidler 2019 - ungdomsrådet Vegårshei idrettslag v/Inge Lines m.fl.
3837/2019 20190523 23.05.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Behandling av skisseprosjekt - Sikring av vannforsyningen på Ubergsmoen
3110/2019 20190523 23.05.2019 Saksframlegg/innstilling TILDELING AV KULTURMIDLER 2019
789/2019 20190523 23.05.2019 Saksframlegg/innstilling Behandling av skisseprosjekt - Sikring av vannforsyningen på Ubergsmoen
3770/2019 20190523 23.05.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Tildeling av kulturmidler 2019 - ungdomsrådet
3771/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev TILDELING AV KULTURMIDLER 2019 Espeland krets v/Jan Inge Bråten m.fl.
3112/2019 20190523 23.05.2019 Saksframlegg/innstilling Statusrapport - omstillingsprosess i helse og omsorg
3156/2019 20190523 23.05.2019 Saksframlegg/innstilling Tildeling av kulturmidler 2019 - ungdomsrådet
3802/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Årsrapport Driftsassistansen i Aust Agder 2018 Sweco - Driftassistansen
3797/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd på spredt boligbygging på Gamle Heivien 85 Monter - Kristensen, Tommy - Montér
3812/2019 20190522 22.05.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift 1.kvartalsrapport drift 2019
3815/2019 20190522 22.05.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Forvaltning av kommunal eiendom med tjenesteytingsformål
3809/2019 20190522 22.05.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Høringsuttalelse Vegårshei kommune til forslag kommunedelplan E18 Dørdal - Grimstad
3816/2019 20190522 22.05.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Ny ungdomsskole 2018 - Sluttregnskap
3819/2019 20190522 22.05.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Årsmelding 2018 - eldrerådet
3820/2019 20190522 22.05.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Årsmelding 2018 - kontrollutvalget
3821/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Årsmelding 2018 - kontrollutvalget AGDER OG TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS v/Benedikte Vonen
3830/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Protokoll fra generalforsamling Åmli kommune v/Tarjei Retterholt
3823/2019 20190522 22.05.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Oppnevning av stemmestyrer 2019
3813/2019 20190522 22.05.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Vegårshei Menighetsråd søknad om rentefritt likviditetslån
3817/2019 20190522 22.05.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Årsmelding 2018 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
3818/2019 20190522 22.05.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Årsmelding 2018 - ungdomsrådet
3825/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Oppnevning av stemmestyrer 2019 Per Arnt Nes m.fl.
2082/2019 20190522 22.05.2019 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2018 - ungdomsrådet
2157/2019 20190522 22.05.2019 Saksframlegg/innstilling Ny ungdomsskole 2018 - Sluttregnskap
1500/2019 20190522 22.05.2019 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2018 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
3021/2019 20190522 22.05.2019 Saksframlegg/innstilling Regnskap 2018
3811/2019 20190522 22.05.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Regnskap 2018
3108/2019 20190522 22.05.2019 Saksframlegg/innstilling 1.kvartalsrapport drift 2019
3031/2019 20190522 22.05.2019 Saksframlegg/innstilling Oppnevning av stemmestyrer 2019
3109/2019 20190522 22.05.2019 Saksframlegg/innstilling Prosjektkonkurranse Myrvang - rangering av prosjektforslag
3810/2019 20190522 22.05.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Årsberetning 2018
3023/2019 20190522 22.05.2019 Saksframlegg/innstilling Årsberetning 2018
3581/2019 20190522 22.05.2019 Saksframlegg/innstilling Høringsuttalelse Vegårshei kommune til forslag kommunedelplan E18 Dørdal - Grimstad
3599/2019 20190522 22.05.2019 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2018 - kontrollutvalget
2465/2019 20190522 22.05.2019 Saksframlegg/innstilling Forvaltning av kommunal eiendom med tjenesteytingsformål
3101/2019 20190522 22.05.2019 Saksframlegg/innstilling Vegårshei Menighetsråd søknad om rentefritt likviditetslån
3784/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Innkalling til møte i Grimstad 29.05.2019 Arendal Kommune - Asdal, Siri
3779/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Melding om endring av ansvarsrett. Oppføring av bolig - Selåsdalveien 52 - g/b nr 1/13. Tiltakshaver Lene og Per Arne Selåsdal. Hellvikhus - Vigdis Hansen
3780/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer for 2019 Kulturdepartementet
796/2017 20190521 21.05.2019 Utgående brev Anne Lise Oland - Status for tiltak, oppføring av tomannsbolig, gnr. 48, bnr. 167, snr. 2 Anne Lise Oland
3652/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Johan Lind - tillatelse til tiltak som gjenoppbygging av uthus/anneks, Kleivaneveien 123, gnr. 50 bnr. 4 Hetland-Agder - Henrik Engeland
3752/2019 20190521 21.05.2019 Internt notat uten oppfølging Nettverksmøte 15.02.19
2247/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om retting av feil i matrikkel, gnr. 44 bnr. 17 Steinar Langmyr
3698/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Gangvei Mauråsen Øvre Mauråsen Vel v/Are Garthus
3757/2019 20190521 21.05.2019 Internt notat uten oppfølging Søknad om refusjon NAV Smeland, Tore
3772/2019 20190521 21.05.2019 Internt notat uten oppfølging Rapportering RA Ubergsmoen 2018 Smeland, Tore
3768/2019 20190521 21.05.2019 Internt notat uten oppfølging Møtereferat teknisk forum 26.11.18 Smeland, Tore
3782/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Fylkesmannen i Agders evalueringsrapport etter flommen høsten 2017 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
3739/2019 20190521 21.05.2019 Internt notat uten oppfølging Oppstartsmøte Sikkerhetsforum IKT Agder 24.04.18
Versjon:5.2.2.1