eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3022/2019 20190417 17.04.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Eilef Vierli
3017/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Innkalling til møte i Østre Agder oppvekstforum 24.04.2019 Arendal Kommune v/Etholm, Ole Jørgen
3016/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 11.04.19 Arendal Kommune - v/Etholm, Ole Jørgen
3015/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til skogbruksplan i Arendal og Tvedestrand Tvedestrand Kommune
3018/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Selskapsavtalen for Aust-Agder museum og arkiv IKS - endring i avtalen Aust - Agder museum og arkiv v/Tharaldsen, David Bergh
3012/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev 43/138 - Hilde og Rune Jønsson - søknad om oppføring av enebolig og garasje KONSMO FABRIKKER AS
3011/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev 39/2 - Søknad om fritak/nedsettelse av eiendomsskatt Inger Bakken Nomeland m.fl.
3013/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev 12/1/38 - Kittil Songe - søknad om oppføring av fritidsbolig BYGGMESTER KITTIL SONGE
3014/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - lederutvikling helse og omsorg - Vegårshei kommune KS
3006/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse Lars Ove Huse
2885/2018 20190416 16.04.2019 Utgående brev Momsrefusjon, prosjekt Flerkulturell verdiskaping Agder 'Bodil Slettebø' m.fl.
1896/2018 20190416 16.04.2019 Utgående brev Skilt Vegårshei Brødrene Dahl AS
2976/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endinger i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v. Helse og omsorgsdepartementet
2979/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Rullering av kommuneplanen - varsel om planoppstart - forslag til planprogram - høyring/offentleg ettersyn NISSEDAL KOMMUNE
2980/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Temadag om evakuerte- og pårørendesenter (EPS) for kommunene på Agder - invitasjon Fylkesmannen i Agder
2983/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Postalt tilsyn - asbesthåndtering i kommunen - krav om opplysninger Arbeidstilsynet
2995/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev 42/249 - søknad om ferdigattest - tilbygg kloakkrenseanlegg Myra Vegårshei kommune v/Tore Smeland
2996/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Krav om refusjon søskenmoderasjon/redusert foreldrebetaling LJØSTADSAGA BARNEHAGE AS
2999/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Klage på kommunestyrevedtak 26/19 - Reguleringsplan Nesstranda - 26.03.2019 Gunnar og Åse Lauve
2971/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Svar på søknad fra Olav Magne Kvisli om tillatelse til felling av skadegjørende kanadagjess ved Haukenes Olav Magne Kvisli
2917/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Intensjon om tildeling av kontrakt Raadhuset Eiendomsmegling AS m.fl.
2931/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Kommunedelplan for E18 strekning Dørdal-Grimstad: høring og informasjonsmøte Øystein Vierli m.fl.
2950/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Svar på søknad fra Tallak Bakken om konsesjon for erverv av gnr 3 / bnr 10 i Vegårshei kommune Tallak Bakken
2968/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Svar på søknad fra Tallak Bakken om konsesjon for erverv av gnr 3 / bnr 10 i Vegårshei kommune Bakken, Tallak
2916/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Intensjon om tildeling av kontrakt Eiendomsmeglertjenester for salg av Djuptjennveien 2-4-6-8 Raadhuset Eiendomsmegling AS m.fl.
2925/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Tinglysing av skjøte, 43/138 Kartverket Tinglysing
2928/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Innkalling til møte i Viltforum 29.04.19 Vegårshei viltlag v/ Bjørn Saga m.fl.
3004/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Kursbevis for håndtering og bruk av plantevernmidler Fylkesmannen i Agder v/ Mygland, Solfrid
2961/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Strandsona rundt Vegår Tore Stebekk Elektriske AS
2973/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om sommerjobb Berhane Eyob
2974/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev 48/34 - Søknad om ferdigattest Karl Jørgen Songedal
2997/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Tilbakemelding på kommuneplanens arealdel Torstein Moland
2992/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Ferdigattest anneks gnr/bnr 16/78 Chantal van der Linden
2946/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Skadefelling Dyrenes Rett
2941/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Innkalling til møte i Østre Agder teknisk forum onsdag 2.april 2019 Arendal Kommune - Etholm, Ole Jørgen
2938/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Vegårshei kommune - Conexus Engage – Ny databehandleravtale tilpasset GDPR – påminnelse Conexus Databehandleravtaler
2947/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev ANMODNING OM UTBETALING AV TILSKUDD FRA REGIONALT NÆRINGSFOND Risør kommune
2949/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Får de etterlatte etter dine ansatte utbetalt gruppelivserstatning? KLP
2969/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Vegårshei - Kvisli - tilskudd til skjøtsel av trua naturtyper 2019 - slåttemark Fylkesmannen i Agder v/ Kaddan, Elisabeth
2932/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Påminnelse om bestilling av influensavaksine 2019/2020 innen 1. mai Folkehelseinstiuttet
2934/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Høring forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven Kunnskapsdepartementet
2945/2019 20190412 12.04.2019 Internt notat uten oppfølging Kontroll av journal 11.04.19
2935/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Innvilger tilskudd til Generell styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten over statsbudsjettet 2019 Helsedirektoratet -
2937/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Innkalling Generalforsamling RTA12.06.2019 RTA v/Tor Georg Nybø Hagane
2902/2019 20190412 12.04.2019 Internt notat uten oppfølging Vegårshei kirkegård Utvidelse - Kontrakt - Grunnarbeid
2913/2019 20190412 12.04.2019 Internt notat uten oppfølging Tilbud Sørmegleren avd Tvedestrand Smeland, Tore
2921/2019 20190412 12.04.2019 Internt notat uten oppfølging Takst gnr 42 bnr 355 Smeland, Tore
2933/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Oppfordring til gjennomføring av eksamensforberedende prøve i matematikk for 10.trinn Fylkesmannen i Agder v/Thorsen, Bjarne
2936/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Vegårshei kommune - Conexus Engage - Ny databehandleravtale tilpasset GDPR Conexus Databehandleravtaler
2940/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Høring, anbefaling om måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Helsedirektoratet
2960/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Byggmester Gunstein Lindtveit AS
2962/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Søknad om deling av grunneiendom Arvid Lindtveit
2942/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Protokoll frå årsmøtet til Driftsassistansen i Aust Agder 09.04.2019 Sweco - Driftassistansen
2943/2019 20190412 12.04.2019 Internt notat uten oppfølging Kontroll av journal 09.04.19
2903/2019 20190412 12.04.2019 Internt notat uten oppfølging Vegårshei kirkegård Utvidelse - Kontrakt - Uteanlegg
2911/2019 20190412 12.04.2019 Internt notat uten oppfølging Firemannsbolig Djuptjennveien 2-4-6-8, kart Smeland, Tore
2794/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Kartverket Tinglysing
2800/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Vei/vedlikehold/budsjett Terje Møller
2841/2019 20190412 12.04.2019 Internt notat uten oppfølging Kontroll av journal 04.04.19
2727/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Lindal Hus AS - tillatelse til tiltak som oppføring av ny enebolig med garasje, gnr 36 bnr 202 Lindalgruppen - Kjersti Kjelstad
2769/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Færsnes AS - faktura omsetningsoppgave 2018 FÆRSNES AS
2907/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Referat fra BM-08, 27.03.2019 Ole Bergan m.fl.
2852/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Ytterligere presiseringer Nilsen Maskin AS v/Håvard Nilsen m.fl.
2263/2019 20190412 12.04.2019 Saksframlegg/innstilling Forvaltningsrevisjon - Spesialundervisning Vegårshei
2229/2019 20190412 12.04.2019 Saksframlegg/innstilling Høringsforlsag regionplan Agder
2770/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev KIWI Vegårshei - faktura omsetningsoppgave 2018 Kiwi - Vegårshei
2771/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Vegarheim kulturhus AS - faktura omsetningsoppgave 2018 VEGARHEIM KULTURHUS AS
2842/2019 20190412 12.04.2019 Internt notat uten oppfølging Kontroll av journal 05.04.19
2789/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Kandidat for Senterpartiet - kommunestyrevalget 2019 Kirsten Helen Myren m.fl.
2860/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Tilbakemelding på mottatt ansvarserklæring grunnarbeider mv. for montering av minirenseanlegg, gnr 26 bnr 22 Ingenior-Tjenester - Steinar Kvifte
2878/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Søknad om økonomisk støtte Vfb - Voksne for Barn
2881/2019 20190412 12.04.2019 Internt notat uten oppfølging Kontroll av journal 08.04.19
2882/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Fv. 415 Rive hus, Ubersmoen. iselin ager-wick
2844/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Presiseringer om volleyballbanen Nilsen Maskin AS v/Håvard Nilsen m.fl.
2845/2019 20190412 12.04.2019 Internt notat uten oppfølging Vegårshei kirkegård Utvidelse - Anbudsgrunnlag - Uteanlegg
2846/2019 20190412 12.04.2019 Internt notat uten oppfølging Vegårshei kirkegård Utvidelse - Anbudsgrunnlag - Driftsplass
2919/2019 20190412 12.04.2019 Internt notat uten oppfølging Takst gnr 42 bnr 355 Smeland, Tore
2848/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Innkalling til styrersamling 2. mai 2019 Dale, Hildegunn Myre m.fl.
2866/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for 3/10 Christina Ormshammer
2875/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Byggemelding Kittilsmyrveien 29-Bod-Søppelbod Vegarshei Kommune - Munkejord, Helge Wold m.fl.
2915/2019 20190412 12.04.2019 Internt notat uten oppfølging Tilbudsåpningsprotokoll Smeland, Tore
2918/2019 20190412 12.04.2019 Internt notat uten oppfølging Takst del av gnr 42 bnr 249 Smeland, Tore
2909/2019 20190412 12.04.2019 Internt notat uten oppfølging Årsmelding 2018
2958/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Helge Lindtveit
2877/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Søknad om støtte til Idrettsleiren 2019 Idrettsforbundet - Omdalsmoen, Stian
2879/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til Aust-Agder MS-forening Ann Kristin Evenstad
2884/2019 20190412 12.04.2019 Internt notat uten oppfølging Regnskap 2018
2887/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Vedr. Aust - Agder Elghund klubb sin søknad om midler fra viltfondet Aust-Agder Elghundklubb v/ Bjørn Ivar Krabbesund
2952/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Vedtak om spesialskyss skoleåret 2019/20 for ***** ***** ***** ***** AKT
2944/2019 20190412 12.04.2019 Internt notat uten oppfølging Kontroll av journal 10.04.19
2910/2019 20190412 12.04.2019 Internt notat uten oppfølging Firemannsbolig Djuptjennveien 2-4-6-8, plan, snitt og fasader Smeland, Tore
2914/2019 20190412 12.04.2019 Internt notat uten oppfølging Tilbud Raadhuset Eiendomsmegling AS Smeland, Tore
2498/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev VERTSKOMMUNEAVTALE - signert Kristiansand kommune
2791/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Kartlegging av papirarkiv i enhetene VEG.Enhetsledere
2793/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Handlingsplan for lukking av pålegg ARKIVVERKET v/Lillan Lunden
2837/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Presiseringer og dialog om grunnarbeidet Nilsen Maskin AS v/Håvard Nilsen m.fl.
2788/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Kandidat for Kristelig Folkeparti - kommunestyrevalget 2019 Kjetil Torp m.fl.
2850/2019 20190412 12.04.2019 Internt notat uten oppfølging Vegårshei kirkegård Utvidelse - Tilbud - Uteanlegg
2231/2019 20190412 12.04.2019 Saksframlegg/innstilling Innspill til veikart for bedre levekår
2964/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Søknad om deling av grunneiendom Vegårshei kommune v/Tore Smeland
Versjon:5.2.2.1