eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
7484/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest sak: 2018/834, gnr 10 bnr 13 Voiebyggkonsulent - Gunhild Voie
7473/2018 20181214 14.12.2018 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra stiftelsesmøte i Hovwet 2 sameie den 13.12.18 Smeland, Tore
7400/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Vegårshei kommune - tillatelse til fradeling av tomt B10 i Mauråsen boligfelt, gnr. 43 bnr. 78 VEGÅRSHEI KOMMUNE
7407/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Melding om vedtak - sak nr 4576/-18 - Støttekontakt Barneverntjenesten Øst i Agder
7485/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Renseanlegg Killand II - oppdatert oversikt over tilkoblede hytter Dagfinn Lindtveit
7503/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Tilsyn - Vegårshei Arkivverket - Lillian Lunden
7504/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Svar på søknad - lærervikariat Linn Bjorvatten Salvesen m.fl.
7386/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Uttalelse til ledige sykepleierstillinger Delta m.fl.
7399/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Vegårshei kommune - tillatelse til fradeling av tomt B11 i Mauråsen boligfelt, gnr. 43 bnr. 78 VEGÅRSHEI KOMMUNE
7423/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev innspill til planprogram E18 Dørdal-Grimstad: Vegårshei kommune Espen Gundersen, Asplan Viak
7468/2018 20181214 14.12.2018 Internt notat uten oppfølging Budsjett 2018 Smeland, Tore
7470/2018 20181214 14.12.2018 Internt notat uten oppfølging Vedtekter for sameiet Hovet 2 Smeland, Tore
7397/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Leie av hallen Therese Slangsvold
7383/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Svar på brevkontroll - Personvernombud i offentlig sektor DATATILSYNET
7414/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Innspill til planprogram for og planarbeid med ny E18 strekning Dørdal - Grimstad Erling Gunnufsen
7451/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev 42/45 Roger Henriksen
7466/2018 20181214 14.12.2018 Internt notat uten oppfølging Innkalling til stiftelsesmøte i Hovet 2 sameie den 13.12.18 Smeland, Tore
7462/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Tilskudd til bemanningsnorm i barnehager – se oppdatert omtale av ordningen på Udir.no Vegarshei Kommune - Kommune, Vegårshei
7457/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Innkalling til møte i Østre Agder næringsforum 19.desember 2018 i Åmli Arendal Kommune - Etholm, Ole Jørgen
7463/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Søknad på stilling - HR- og organisasjonsrådgiver *****
7453/2018 20181213 13.12.2018 Internt notat uten oppfølging 43/136 Beregninger
7461/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Søknad på stilling - HR- og organisasjonsrådgiver *****
7452/2018 20181213 13.12.2018 Internt notat uten oppfølging 43/136 Forretningsprotokoll
7454/2018 20181213 13.12.2018 Internt notat uten oppfølging 43/135 Forretningsprotokoll
7460/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Søknad på stilling - HR- og organisasjonsrådgiver *****
7444/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Høring - endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven Kunnskapsdepartementet
7421/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev JUSTERT PLANFORSLAG REGULERINGSPLAN NESSTRANDA - 2. GANGS HØRING SAMT VARSLING OM UTVIDELSE AV PLANOMRÅDET Finn Thoresen
7395/2018 20181212 12.12.2018 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Kartverket Tinglysing
7368/2018 20181212 12.12.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev, 43/125 Vegårshei Bygg AS
7437/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Melding om erstatning ved avlingssvikt – vekstgruppe grovfôr - Dagfinn Lindtveit FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER
7443/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Uttalelse fra Grimstad kommune til planprogram for kommunedelplan E18 Dørdal - Grimstad GRIMSTAD KOMMUNE
7445/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Nabovarsel 42/141 - Garasje Jesper Twedt Berli Jesper Berli
7446/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Tilskuddsbrev 2018 - leirskoleopplæring Udanningsdirektoratet
7449/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev 42/45 - 42/53 Søknad om sammenslåing Roger Henriksen
7367/2018 20181212 12.12.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev 43/134 Vegårshei bygg AS
7422/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Reguleringsplan for 75/86 - Mårvik, Borøy - offentlig høring Tvedestrand kommune
7419/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Presentasjoner og oppsummering fra møte om "Fallvilt på veg" 27.november Aust - Agder fylkeskommune v/ Fløystad, Hans
7424/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Utbetalingsanmodning - regionalt næringsfond - Risør by AS RISØR KOMMUNE
7427/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Tilskudd til identifikasjon og oppfølging av utsatte barn 2018 Barne-, ungdoms,- og familiedirektoratet - BUFDIR
7430/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Melding om erstatning ved avlingssvikt – vekstgruppe grovfôr - Jacob Einar Olimstad FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER
7432/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Melding om erstatning ved avlingssvikt – vekstgruppe grovfôr - Inge Vaaje FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER
7433/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon for riving og gjenoppbygging av hytte på gnr/bnr 18/61 FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER
7434/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev NVEs tilbakemelding - Nytt offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Nesstranda NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
7435/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Melding om erstatning ved avlingssvikt – vekstgruppe grovfôr - Olav Magne Kvisli FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER
7436/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Melding om erstatning ved avlingssvikt – vekstgruppe grovfôr - Knut Bergan FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER
7417/2018 20181212 12.12.2018 Internt notat uten oppfølging 43/135 Beregninger
7441/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Særskilt tilskudd for enslig mindreårige flyktninger 17 - 20 år - 4 termin utbetaling 2018 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDI
7442/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til kartlegging av friluftsområder i Vegårshei AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
7439/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Melding om erstatning ved avlingssvikt – vekstgruppe grovfôr - Moland gård FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER
7438/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Innspill til melding om oppstart av arbeid med kommuneplan 2019 - 2031 for Vegårshei kommune FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER
7375/2018 20181212 12.12.2018 Utgående brev Regionalt næringsfond for Østregionen - tilsagn om tilskudd til utviklingsprosjekt VEGÅRSHEI TREVARE AS
7425/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Uttalelse fra Aust-Agder fylkeskommune til planprogram for kommunedelplan E18 Dørdal - Grimstad AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
7431/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Melding om erstatning ved avlingssvikt – vekstgruppe grovfôr - Myren gård FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER
7450/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev 42/45 - 42/47 Søknad om sammenslåing Roger Henriksen
7405/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Høring Nesstranda regulering Jostein Janøy
7404/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Vedtak og kvotefordeling og vilkår for jakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2019 Fylkesmannen - Knutsen, Even
7396/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Leie av hallen Therese Slangsvold
7392/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Konferanse 23.11.19 for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - presentasjoner Vegarshei Kommune - Kommune, Vegårshei
7385/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Kallsvannsveien 295 har slamanlegg Rta - Åse Trydal
7382/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Innspill til varsel om oppstart og planprogram for kommuneplan for Vegårshei 2019-2031- Vegårshei kommune sendt fra Statens vegvesen Statens Vegvesen
7381/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Referat fra Eiermøte 30.11.2018 Fundamentet - Rune Røiseland
7380/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Til personalavdelingen: innsynsbegjæring kopi av data til PAI-registeret Kommunal-Rapport - Data Kommunal Rapport
7379/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Inspeksjonsrapport for tilsyn ved Hestmyr avfallsanlegg - Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap AS Fylkesmannen - Aanonsen, Ole Martin
7387/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad på stilling - HR- og organisasjonsrådgiver *****
7389/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA LOVKRAV Nasjonalbiblioteket
7391/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev 4. TERMINUTBETALING AV INTEGRERINGSTILSKUDD IMDI
7393/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om deling eller endring av grunneiendom Vegårshei kommune
7340/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Johan Helmer - Tillatelse til tiltak, igangsetting, montering av minirenseanlegg, Kleivaneveien 123, gnr. 50 bnr. 4 GM maskin og transport AS Kay Even Mostad
7347/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Utsending av tillegg/oppdatert informasjon i P-sak 88/18, "behandling av søknader om redusert eiendomsskatt etter § 7b i Eiendomsskattelova" Kommunestyret i Vegårshei
7374/2018 20181211 11.12.2018 Internt notat uten oppfølging 43/134 Beregninger
7406/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Tilsyn - Vegårshei Arkivverket
7321/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Kartverket Tinglysing
2590/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Anne Bengtsson og Gilbert Bengtsson Kartverket Tinglysingen m.fl.
7394/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om deling eller endring av grunneiendom Vegårshei kommune
7401/2018 20181211 11.12.2018 Internt notat uten oppfølging Kulturskolen vil booke foajeen i hallen våren 2019
7348/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Tilbud om endring av oppholdstid - ***** ***** ***** Torbjørg Loftesnes Haugland
4699/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling lørdag 18.08.18 til søndag 19.08.18 Matglede cafe & catering AS
4803/2018 20181211 11.12.2018 Internt notat uten oppfølging Møteinnkalling 29.08.18
4686/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Kartverket Tinglysing
4687/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Kartverket Tinglysing
4804/2018 20181211 11.12.2018 Internt notat uten oppfølging Møtereferat SLT Øst Elin Evensen 08.06.18
5368/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Kartverket Tinglysing
5090/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Kartverket Tinglysing
3411/2018 20181211 11.12.2018 Internt notat uten oppfølging Møteinnkalling 06.06.18
6338/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Kartverket Tinglysing
6979/2018 20181211 11.12.2018 Internt notat uten oppfølging Innkalling arbeidsgruppe barnehage 12.10.18
6133/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 16/89 - Lars Erik Hegg Lars Erik M Hegg
3709/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Kartverket Tinglysing
4320/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Kartverket Tinglysing
3706/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Kartverket Tinglysing
3839/2018 20181211 11.12.2018 Internt notat uten oppfølging Møteinnkalling SLT 21.06.2018
3841/2018 20181211 11.12.2018 Internt notat uten oppfølging BTI Østre Agder møtereferat 14.06.18
3884/2018 20181211 11.12.2018 Internt notat uten oppfølging Møtereferat SLT 21.06.2018
2831/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Kartverket Tinglysing
7384/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Oppdatert informasjon om slamanlegg, Kallsvannsveien 336 Rta - Åse Trydal
6974/2018 20181211 11.12.2018 Internt notat uten oppfølging Innkalling arbeidsgruppe helse og omsorg 28.09.18
6977/2018 20181211 11.12.2018 Internt notat uten oppfølging Innkalling arbeidsgruppe skole 19.09.18
6980/2018 20181211 11.12.2018 Internt notat uten oppfølging Møteinnkalling SLT 21.11.18
6982/2018 20181211 11.12.2018 Internt notat uten oppfølging Møtereferat SLT 12.10.18
2522/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Kartverket Tinglysing
Versjon:5.2.2.1