eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 12 12 20171212 12.12.2017 16:00 Kommunehuset, møterom Fullriggeren Kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1262017 PS 126/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revidert tiltaksplan for rehabilitering av vann og avløpsnett 2018 - 2021
0 PS1252017 PS 125/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2021
0 PS1312017 PS 131/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om bevilgning fra kommunestyrets disposisjonsfond
0 PS1212017 PS 121/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Eiendomsskatt 2018 - søknad om fritak
0 PS1272017 PS 127/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revidering av Tvedestrand kommunes finans- og gjeldsreglement
0 PS1232017 PS 123/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bosetting flyktninger 2018
0 PS1332017 PS 133/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høring - forslag til halv pris på parkeringsavgift for nullutslippskjøretøy.
0 PS1322017 PS 132/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Endring i vedtekter for Tvedestrand Frivilligsentral
0 PS1292017 PS 129/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Deltakelse i nettverk for nye byvekstavtaler
0 PS1222017 PS 122/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Veiledende retningslinjer for beregning av økonomisk sosialhjelp 2018
0 PS1192017 PS 119/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rapport fra ad-hoc utvalg for vurdering av eventuelle justeringer i eiendomsskatteordningen i kommunen
0 PS1202017 PS 120/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Regionalt næringsfond for øst-regionen, budsjettøkning 2018
0 PS1302017 PS 130/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommunale vigsler - lokale bestemmelser
0 PS1182017 PS 118/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Handlingsplan 2018 - 2021
0 PS1282017 PS 128/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Mindre reguleringsendring E18 - Viltunderganger
0 PS1242017 PS 124/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Budsjett 2018, Økonomiplan 2018-2021
0 PS1342017 PS 134/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
Versjon:5.2.2.1