eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 10 17 20171017 17.10.2017 18:00 Risøy Folkehøyskole Kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1082017 PS 108/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS952017 PS 95/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ny barneskole - Tomteopparbeidelse
0 PS972017 PS 97/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Oppfølging av forvaltningsrevisjon innen offentlige anskaffelser - gjennomførte tiltak og plan for aktiviteter
0 PS1052017 PS 105/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revidert Plan for helsemessig og sosial beredskap
0 PS1022017 PS 102/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Furøya - nytt område i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket
0 PS1042017 PS 104/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revidert Plan for kriseledelse (overordnet beredskapsplan)
0 PS1012017 PS 101/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høringsuttalelse - Forslag til Folkehelsestrategi for Agder 2015-2025
0 PS1062017 PS 106/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revidert Smittevernplan
0 PS1072017 PS 107/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Etablering av kommunalt beredskapsråd
0 PS962017 PS 96/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ny Barneskole - Energi, miljø og klimaplattform
0 PS942017 PS 94/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Utkast til areal- og transportplan(ATP) for Arendalsregionen og mulighetsstudie for en bymiljøpakke
0 PS982017 PS 98/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Evt. økonomisk bidrag til sykkelrittet Tour des Fjords i 2018
0 PS932017 PS 93/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Mindre reguleringsendring E18 - Viltundergang Vennevann
0 PS922017 PS 92/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Etablering av ny felles IKT-virksomhet ved sammenslutning av IKT Agder og DDØ.
0 PS912017 PS 91/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Budsjettkontroll 2. tertial 2017
0 PS992017 PS 99/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Konsesjonsvedtak - hold og oppdrett av hjort - gnr 70 bnr 4 og 8 i Tvedestrand kommune
0 PS1032017 PS 103/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Eierskapsmelding 2017
0 PS1002017 PS 100/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Eiendomsskatt 2017 - søknad om fritak
Versjon:5.2.2.1