eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2006/1402 20190417 17.04.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I AGDER
2006/1402 20190417 17.04.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte med fastlegene i Risør 06.12.18 Hans Tomter
Ingen tilgang 20190417 17.04.2019 Inngående brev Referat fra ePhorteforum 29.03.19 med flere vedlegg Vegarshei Kommune - Baarøy, Anne Helene Espeland
Ingen tilgang 20190417 17.04.2019 Utgående brev Gymnaset AS - Utvidelse av skjenke- og serveringsbevillinger sommeren 2019 - ber om uttalelse AGDER POLITIDISTRIKT m.fl.
Ingen tilgang 20190417 17.04.2019 Utgående brev Reklameforbud - alkoholloven STRANDGATA 23 RESTAURANTHUS AS m.fl.
2015/309 20190417 17.04.2019 Utgående brev Risør kommune: Oppgradering Vormliveien - anskaffelse settes i bero ! Aust-Agder fylkeskommune v/ Cato Moen m.fl.
2015/713 20190417 17.04.2019 Internt notat uten oppfølging Ferdigattester fra kommunen
2015/713 20190417 17.04.2019 Internt notat uten oppfølging Utbetalingsanmodning med kommunens sign
2015/713 20190417 17.04.2019 Internt notat uten oppfølging Ferdigattester
2016/297 20190417 17.04.2019 Utgående brev SFO - Ny plass - ***** ***** *****
2016/297 20190417 17.04.2019 Utgående brev SFO - Ny plass - ***** ***** ***** *****
2016/298 20190417 17.04.2019 Utgående brev SFO - Utmelding - ***** ***** ***** *****
2016/298 20190417 17.04.2019 Utgående brev SFO - Utmelding - ***** ***** ***** *****
2016/298 20190417 17.04.2019 Utgående brev SFO - Ny plass - ***** ***** ***** *****
2016/298 20190417 17.04.2019 Utgående brev SFO - Ny plass - ***** ***** ***** *****
2016/298 20190417 17.04.2019 Utgående brev SFO - Ny plass - ***** ***** *****
2017/2088 20190417 17.04.2019 Utgående brev Utbetalingsmelding - sluttutbetaling Ane Moe
2017/2107 20190417 17.04.2019 Utgående brev BTI Agder Delprosjekt digital stafettlogg - anskaffelse. Referat fra møte 08.04.19 Lyngdal kommune v/Oddrun Rekvik m.fl.
2018/1 20190417 17.04.2019 Utgående brev Oppsigelse av båtplass Egil Østebømyr
Ingen tilgang 20190417 17.04.2019 Utgående brev Kommune- og fylkestingsvalget 2019 - Stemmestyrene Per Espen Dahle m.fl.
2018/453 20190417 17.04.2019 Utgående brev Innsynsforespørsel - leieinntekter kunstparken Karine Macdonald
2018/1754 20190417 17.04.2019 Utgående brev Amandus barnehage - Tildeling av tilskudd til private barnehager i Risør kommune - termin 2 - 2019 AMANDUS BARNEHAGE SA
2018/1754 20190417 17.04.2019 Utgående brev Lekeslottet barnehage - Vedtak om tilskudd til private barnehager i Risør kommune - 2019 LEKESLOTTET BARNEHAGE RISØR AS
2018/1754 20190417 17.04.2019 Utgående brev Tjenna barnehage - Vedtak om tilskudd til private barnehager i Risør kommune 2019 TJENNA BARNEHAGE AS
2018/1754 20190417 17.04.2019 Utgående brev Frydenborg barnehage - Tildeling av tilskudd til private barnehager i Risør kommune termin 2 - 2019 FRYDENBORG BARNEHAGE AS
2018/1754 20190417 17.04.2019 Utgående brev Lekeslottet barnehage - Tildeling av tilskudd til private barnehager i Risør kommune termin 2 - 2019 LEKESLOTTET BARNEHAGE RISØR AS
2018/1754 20190417 17.04.2019 Utgående brev Tjenna barnehage - Tildeling av tilskudd til private barnehager i Risør kommune termin 2 - 2019 TJENNA BARNEHAGE AS
2018/1754 20190417 17.04.2019 Utgående brev Frydendal - Åpen barnehage - Tildeling til tilskudd til private åpne barnehager - termin 1 og 2 - 2019 RISØR SOKN
2018/1754 20190417 17.04.2019 Utgående brev Amandus barnehage - Vedtak om tilskudd til private barnehager i Risør kommune 2019 AMANDUS BARNEHAGE SA
2018/1896 20190417 17.04.2019 Utgående brev Oversendelse av referat fra kommunens møte med ***** ***** ***** *****
2019/1 20190417 17.04.2019 Utgående brev Tilbud om båtplass Carl Jakob Hansen
2019/1 20190417 17.04.2019 Utgående brev Søknad om overtakelse av båtplass Carl Jacob Sommerfelt
2019/1 20190417 17.04.2019 Utgående brev Oppsigelse av båtplass ved land, Tollboden samt forespørsel om bytte av båtplass Lars Oddvar Nordal
2019/1 20190417 17.04.2019 Utgående brev Tilbud om båtplass ved Hødnebøkilen til nytt firma HYTTESERVICE RUMKER AS
2019/1 20190417 17.04.2019 Utgående brev Overføring av båtplass Ole Aasen
2019/1 20190417 17.04.2019 Utgående brev Oppsigelse av båtplass Sverre Harry Lillestø
2019/1 20190417 17.04.2019 Utgående brev Oppsigelse av båtplass Kari Igelkjøn Ausland
2019/1 20190417 17.04.2019 Utgående brev Oppsigelse av båtplass Margot Jung Sommerfelt
2019/6 20190417 17.04.2019 Utgående brev Husleiekontrakt til underskrift ***** ***** ***** ***** *****
2019/20 20190417 17.04.2019 Utgående brev Torgplass sesongen 2019 EIKELAND KJØP & SALG
2019/45 20190417 17.04.2019 Utgående brev Svar på anke i forbindelse med avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 21.03.19 *****
2019/155 20190417 17.04.2019 Utgående brev Revisjon av avtaledokument Telia Norge
2019/192 20190417 17.04.2019 Inngående brev Søknad om igangsetting grunnarbeid Konvallveien 6 Ian Christian Christiansen
2019/228 20190417 17.04.2019 Utgående brev Vedtak *****
2019/262 20190417 17.04.2019 Utgående brev Melding om vedtak - innvilget søknad om deling av landbrukseiendom Formål: tilleggsareal til annen landbrukseiendom Sted: Nipe, gnr 2 bnr 2 - eier Åse Solberg Søker/kjøper: Thor Vebrand Hope Åse Solberg
Ingen tilgang 20190417 17.04.2019 Utgående brev Valgliste for SV - Etterlyser vedlegg med kandidatnavn og fødselsdato SV v/ listetillitsvalgt Grethe Skarvang Karlsen
Ingen tilgang 20190417 17.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partilisten for Fremskrittspartiet - Ber om skriftlig erklæring fra kandidat Arne-Johnny Nerdalen
Ingen tilgang 20190417 17.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - Melding om oppføring på partilisten til Fremskrittspartiet Magnus Stø Kittelsen m.fl.
2019/441 20190417 17.04.2019 Utgående brev Krav om refusjon av særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger, 1. termin 2019 *****
Ingen tilgang 20190417 17.04.2019 Utgående brev Søndeled Kinamat - Skjenkebevilling og Serveringsbevilling - ber om uttalelse AGDER POLITIDISTRIKT m.fl.
Ingen tilgang 20190417 17.04.2019 Utgående brev Søndeled Kinamat - Midlertidig skjenkebevilling SØNDELED KINAMAT RU YUNG KEVIN ZHANG
2019/467 20190417 17.04.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Hege Stebekk
2019/469 20190417 17.04.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Klaus Hidle
2019/468 20190417 17.04.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Tesalonica M Johannessen
2015/2192 20190416 16.04.2019 Inngående brev Analyserapport Risør kommune , Ref: Drikkevann Risør, uke 15 , Report: AR-19-MG-001214-01 (1/1) Eurofins -
2017/449 20190416 16.04.2019 Inngående brev Risørs E-18 valg Frode Lindland
2017/449 20190416 16.04.2019 Inngående brev Risørs E-18 valg Frode Lindland
2017/449 20190416 16.04.2019 Utgående brev Risørs E-18 valg Frode Lindland
2017/449 20190416 16.04.2019 Inngående brev Risørs E-18 valg - Svar fra Per K. Lunden til Frode Lindland Risor Kommune - Lunden, Per Kristian
2017/907 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Signert avtale vedr. drift av Kragsgata legesenter datert 11.04.19 Bjørn Haugersveen
2017/1056 20190416 16.04.2019 Utgående brev Ny oversendelse av slettebegjæringer for tinglysning STATENS KARTVERK
2017/1363 20190416 16.04.2019 Inngående brev Ferdigmelding med kart - Utvendig rørleggerarbeid PAULSEN & SØNN AS
2017/1367 20190416 16.04.2019 Inngående brev Ferdigmelding med kart - Utvendig rørleggerarbeid PAULSEN & SØNN AS
2016/1919 20190416 16.04.2019 Inngående brev Trollstua Barnehage - dokumentasjon ventilasjon ARBEIDSTILSYNET
2017/292 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søndeled Kinamat - Skjenkebevilling og Serveringsbevilling - ber om uttalelse - Frist: 24.04.19 RISØR KOMMUNE v/ Stine Hommelsgård
2016/251 20190416 16.04.2019 Inngående brev Hullete grusvei i Gåsestien Atle Lokander
2015/2144 20190416 16.04.2019 Inngående brev Krav om deling av integreringstilskudd - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2014/1483 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Signert ferdigmelding med kart og skisse - Sted Rogneveien 5 gnr. 15 bnr. 42 Nina Lieng Christiansen
2013/1421 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Signert ferdigmelding med kart for utført sanitærinstallasjon - Moen Trebåtbyggeri gnr. 38 bnr. 1 fnr. 3 Nina Lieng Christiansen
2010/1631 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Signert ferdigmelding for utførte sanitærinstallasjoner - Vestlandsstykket 55 gnr. 14 bnr. 164 Nina Lieng Christiansen
2009/3 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Regnskap 2018 - Utgifter i forbindelse med 17.mai 2018
2006/493 20190416 16.04.2019 Utgående brev Møteinnkalling Hovedtillitsvalgte
2006/2142 20190416 16.04.2019 Inngående brev Rapport fra tilsyn ved Skansen Ungdomsklubb 2019 Sted: Skolegt. 1, gnr. 16 bnr. 506 ØSTRE AGDER BRANNVESEN
2006/2650 20190416 16.04.2019 Inngående brev Referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 11.april ARENDAL KOMMUNE
2007/1072 20190416 16.04.2019 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i kommunal landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap 06.05.19 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP
2018/1919 20190416 16.04.2019 Inngående brev Vedr. søknad om båtplasser på kommunal grunn i Øygardstrand Oda M. Myklebust m.fl.
2018/1919 20190416 16.04.2019 Inngående brev Vedrørende søknad om båtplasser på kommunal eiendom i Øygardstrand Tonje Nore m.fl.
2018/1926 20190416 16.04.2019 Utgående brev Vedr. søknad om kjøp av kommunalt areal Wenche Tolfsen
2018/1961 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Registrert konsesjonsforhold - Ane Fjøsne Pedersen og Viggo Wahl Pedersen
2018/2011 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Kvittering på registrert konsesjonsforhold - Silverfox Marita Herigstad Halvorsen
2018/397 20190416 16.04.2019 Internt notat m/oppfølging ***** ***** ***** Endringer - Redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid pr 15.04.19 *****
2018/397 20190416 16.04.2019 Utgående brev ***** ***** Endringer - Redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid pr 01.05.19 *****
2018/397 20190416 16.04.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Søknad om redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid i barnehage *****
2017/1954 20190416 16.04.2019 Utgående brev Sluttutbetaling *****
2018/996 20190416 16.04.2019 Utgående brev Vedr. Havnegata 2-4. IG og vinduer SIV.ARK EINAR MYRAKER MNAL NPA AS
2018/1376 20190416 16.04.2019 Utgående brev Tilbakemelding på eierskap til grunn -Kastellveien 1 ADVOKAT JON KRISTEN BOSVIK
2018/1376 20190416 16.04.2019 Utgående brev Tilbakemelding på eierskap til grunn- Kornbrygga Kjell Terkelsen
2019/482 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Registrert konsesjonsforhold
2019/492 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Registrert konsesjonsforhold
2019/494 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Registrert konsesjonsforhold
2019/495 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Registrert konsesjonsforhold
2019/498 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Registrert konsesjonsforhold
2019/523 20190416 16.04.2019 Inngående brev Bolig - søknad om tilbygg og garasje - Sted: Spirekleiv 25 gnr. 5 bnr. 204 Søker/tiltakshaver: Lars Tore Mesel Lars Tore Mesel
2019/523 20190416 16.04.2019 Inngående brev Personlig ansvarsrett - Tømrer- og betongarbeider PRO og UTF Lars Tore Mesel
2019/523 20190416 16.04.2019 Inngående brev Ansvarsrett - Arkitektur og planløsning PRO GOUTBEEK AS
2019/524 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - Arne Bjørn Sunde SUNDE ARNE BJØRN
2019/525 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - Tor Martin Moe TOR MARTIN MOE
2019/526 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - Thomas Klodvik Østerholt THOMAS KLODVIK ØSTERHOLT
2019/527 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - Marit Elisabeth Fiskebekk MARIT ELISABETH FISKEBEKK
2019/528 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - Dåvøys bygg- og vedlikeholdstjeneste - Gjerstad DÅVØYS BYGG- OG VEDLIKEHOLDSTJENESTE
Versjon:5.2.2.1