eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/61 20190111 11.01.2019 Inngående brev Innspill: Trafikknutepunkt med i planene i sak Uttalelse planprogram E18 Grimstad - Dørdal Gerd Langmyr
2019/61 20190111 11.01.2019 Inngående brev Referat Fv. 416 Risørveien: møte 4. januar 2019 Vegvesen - Pedersen-Rønningen Ragna Sølvi
2019/61 20190111 11.01.2019 Inngående brev Referat koordinering plan -ny/delvis ny Risørveg Vegvesen - Lauritzen Sindre Andreas Ammerud
2019/61 20190111 11.01.2019 Inngående brev Innspill - Ny vei Sofie Øylandsdal
2019/61 20190111 11.01.2019 Inngående brev Innspill til planprogram fra medvirkningsportal langs Fv416 til Risør Nye Veier v/Asplanviak - Torbjørn Birkeland
2019/61 20190111 11.01.2019 Inngående brev Silingsrapport Fv. 416 Risørveien 30.11.2018. Vegvesen - Lindaas Ingvild Møgster
2019/68 20190111 11.01.2019 Inngående brev Søknad om fritak/reduksjon - kommunale eiendomsgebyr Hasåsveien 52 gnr. 52/2 Kari Seldal Torjussen
2019/69 20190111 11.01.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Sted: Storgata 5 gnr. 16/469/0/2 ADVOKATENE SKOMAKERSTUEN AS
2019/46 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Signert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Boligeiendom - Sted: Solsiden 18 A og 20 gnr. 16 bnr. 768, 769 og 1421 snr. 4, 7 og 10 Alf Werner Jeppesen Marita Herigstad Halvorsen
2019/50 20190111 11.01.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Ordinær anlegg - Bygging av trasè - Hope idrettslag HOPE IDRETTSLAG
2018/2061 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Signert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Bolig - Sted: Øvregata 23 gnr. 16 bnr. 398 Rudjord & Greina DA Marita Herigstad Halvorsen
2019/6 20190111 11.01.2019 Inngående brev Oppsigelse av leieforhold - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1658 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Uttalelse fra jordbrukssjefen angående ny hytte på Sevik, gnr 46 bnr 46 Pedersen, Anders Auten
2018/1710 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Uttalelse fra Enhet for eiendom og tekniske tjenester Joseph, Ahmed Imad
2018/1742 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Støttemur Pedersen, Anders Auten
2018/1742 20190111 11.01.2019 Utgående brev Godkjent - DIV - Hus - Søknad om mur Sted: Rogneveien 17 gnr. 15 bnr. 36 Tiltakshaver/Søker: Terje N. Nilsen Elise Nilsen m.fl.
2018/1796 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Festeavgift Halvorsen, Marita Herigstad
2018/1834 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Festeavgift Halvorsen, Marita Herigstad
2018/1893 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Signert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Bolig - Sted: Spirekleiv 10 gnr. 5 bnr. 228 Frode Grimsland Marita Herigstad Halvorsen
2018/1915 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Støttemur i Gamle Kranveien Pedersen, Anders Auten
2018/1917 20190111 11.01.2019 Utgående brev Tilbud om 75 % stilling som sykepleier ved Enhet sykehjem *****
2018/1917 20190111 11.01.2019 Utgående brev Tilbud om 75% stilling som sykepleier ved Enhet sykehjem *****
2018/1955 20190111 11.01.2019 Utgående brev Melding til tinglysing, sammenslåing STATENS KARTVERK
2018/1993 20190111 11.01.2019 Inngående brev Revidert situasjonskart - garasje Veronica Dahlstrøm
2018/1999 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Samtykke
2018/1999 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Frivillig ungdomskontrakt
2006/1761 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Skolerute 18/19 med logo
2007/1349 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Vurderinger av arrangement U23 VM 2019
2007/2100 20190111 11.01.2019 Utgående brev Innvilget oppsigelse av fast parkeringsplass - Storgata 4 - fra 01.01.2019 MØBELSPESIALISTEN Rolf Sivertsen
2009/2280 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Innkalling/referat driftsmøte gamle Hab mandag 10/12 kl.11.30 -15.30.Holmen *****
2012/874 20190111 11.01.2019 Inngående brev Påminnelse om re-godkjenning av avfallsplaner for havner FYLKESMANNEN I AGDER
2012/1647 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Beregningsskjema høsten 2018 - Ina
2012/1647 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Beregningsskjema lokallagsleder - Silje
2012/1647 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Beregningsskjema Ina v 2018
2013/1678 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Tilsvar på forespørsel om tilleggsopplysninger angående revisjon av SFO-vedtekter
2015/675 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging vedlegg refusjonskrav Åmli kommune 2/7 til og med 30/9 18
2015/675 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Vedlegg refusjonskrav Åmli kommune fra 1/10 til og med 16/12 18. *****
2015/2192 20190111 11.01.2019 Inngående brev Analyserapport Risør kommune , Ref: Drikkevann Risør, uke 1 , Report: AR-19-MG-000106-01 (1/1) EUROFINS ENVIRONMENT TESTING NORWAY AS
2016/1065 20190111 11.01.2019 Utgående brev Oversendelse til tinglysning STATENS KARTVERK
2016/1646 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Aksept av vilkår - innvilget tilleggsbeløp Sjaavaag, Ståle E.
2017/1678 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Aktivitetslogg
2017/1729 20190111 11.01.2019 Utgående brev Ferdigattest for riving av bod og oppføring av ny Sted: Steinramla 7 gnr. 16 bnr. 120 Tiltakshaver/Søker: Marit S. Kulseth Marit Strand Kulseth
2017/2110 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte i helse- og omsorgsledergrappa 02.01.18 Per Christian Andersen
2017/2110 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte i helse- og omsorgsledergruppa 05.12.18
2017/2308 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging EM 15 TE Orreveien Jurij Kirol
2017/2308 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging EM 16 og 17 TE Orreveien Jurij Kirol
2017/2308 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging EM 18 TE Orreveien Jurij Kirol
2017/2308 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging EM 7 TE Orreveien Jurij Kirol
2017/2308 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging EM 10 TE rreveien Jurij Kirol
2017/2308 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging EM 8 TE Orreveien Jurij Kirol
2017/2308 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging EM 9 TE Orreveien Jurij Kirol
2017/2308 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging EM 6 TE Orreveien Jurij Kirol
2017/2308 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging EM 1 TE Orreveien Jurij Kirol
2017/2308 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging EM2 TEOrreveien Jurij Kirol
2017/2308 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging EM 14 TE Orreveien Jurij Kirol
2017/2308 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging EM 12 TE Orreveien Jurij Kirol
2017/2308 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging EM 13 TE Orreveien Jurij Kirol
2017/2308 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging EM 11 TE Orreveien Jurij Kirol
2017/2308 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging EM 5 TE Orreveien Jurij Kirol
2017/2309 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Overtakelsesprotokoll Selen, Astrid Renate
2018/21 20190111 11.01.2019 Utgående brev Utleie av Risør rådhus 5. januar 2018 *****
2018/39 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Orientering i bystyret om støtte til Risør-studenter
2018/78 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Utlysningstekst - Sommervikariater 2018
2018/143 20190111 11.01.2019 Utgående brev Tinglysning av skjøte STATENS KARTVERK
2018/215 20190111 11.01.2019 Utgående brev Godkjent - BT - IG - Søknad om oppføring av terrasse og takoverbygg Sted: Trollbergvikveien 72 B gnr. 4 bnr. 294 Tiltakshaver/Søker: Jørgen E. Nipe Jørgen Engelsen Nipe
2018/262 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Forespørsel angående sak 2018/262 Fjeldstad, Jahn-Tore
2018/262 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Innstilling rektor voksenopplæring
2018/262 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Begrunnelse utvalg til intervju
2018/262 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Intervjunotater Rektor Voksenopplæringen
2018/422 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Salg av areal og avstand til kommunal vei Halvorsen, Marita Herigstad
2018/453 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte 28.11.2018
2018/938 20190111 11.01.2019 Utgående brev Svar angående tegninger Turid Lien
2018/1080 20190111 11.01.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse for riving og oppføring av ny hytte Sted: Vardøya 4 gnr. 31 bnr. 16 Tiltakshaver: Bjarne L. og Kjerstin E. Bull-Berg Søker: Kritt Arkitekter AS KRITT ARKITEKTER AS
2018/1081 20190111 11.01.2019 Utgående brev Utslippstillatelse og igangsettingstillatelse for utslipp fra minirenseanlegg Sted: Vardøya 4 gnr. 31 bnr. 16 Tiltakshaver: Bjarne L. og Kjersti Bull-Berg Søker: Konsulenttjenester - Halvor Skåli KONSULENTTJENESTER - Halvor Skåli
2018/1398 20190111 11.01.2019 Utgående brev Godkjent - DIV - Fritidseiendom - Legging av kommunalt sommervann og avløp til eksisterende hytte Sted: Barmsveien 148 gnr. 43 bnr. 12 ERLING OLSEN AS
2018/1428 20190111 11.01.2019 Utgående brev Godkjent - DIV - IG - Svar på søknad om riving av eksisterende sjøbod og oppføring av ny Sted: Høybåtangen 7 gnr. 4 bnr. 175 Tiltakshaver: Lychegården AS v/ Jens P. Heierdahl d.a.y Lychegården A/S v/ Jens P. Heierdahl d.a.y
2018/1440 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Salgsoppgave til godkjenning - Oterlia 56 Wroldsen, Marit Mo
2018/1521 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Vurdering av søknader - Beslutning innkalling til intervju
2018/1521 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Beslutningsmøte - tildeling av stilling/hjemmel
2018/1574 20190111 11.01.2019 Utgående brev Godkjent - HT - Fritidseiendom - Oppføring av tilbygg til bestående hytte Sted: Vormliveien 120 gnr. 53 bnr. 45 Tiltakshaver: Petter Eriksen Petter Eriksen
2018/1574 20190110 10.01.2019 Inngående brev Utfyllende informasjon - Tilbygg til hytte i Vormliveien 120 Bygg Hjelpen Mathisen
2018/1574 20190110 10.01.2019 Inngående brev Revidert dispensasjonssøknad BYGG HJELPEN Mathisen
2018/938 20190110 10.01.2019 Inngående brev Etterlyser plantegninger Sted: Hasåsveien 12 gnr. 52 bnr. 29 Turid Lien
2018/1275 20190110 10.01.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2018/1369 20190110 10.01.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** - kopi av vedtak 25.10.2018 - SMIL FYLKESMANNEN I AGDER - Landbruksavd.
2018/213 20190110 10.01.2019 Inngående brev Søknad om spesialskyss ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/601 20190110 10.01.2019 Inngående brev Svar på spørsmål om prinsipper for underskilter til skilt 552 Parkering Statens Vegvesen
2017/851 20190110 10.01.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om etablering av renseanlegg og om utslippstillatelse MILJØDIREKTORATET
2016/296 20190110 10.01.2019 Inngående brev SFO - Endring - ***** ***** *****
2015/147 20190110 10.01.2019 Inngående brev Rapportering av vannverksdata for 2018 - Rapporteringsfrist: 15.02.2019 MATTILSYNET v/ Region Sør og Vest
2013/1804 20190110 10.01.2019 Utgående brev Frydenborg barnehage - Vedtak - Refusjon av lønnsmidler til førskoletiltak FRYDENBORG BARNEHAGE AS
2013/1804 20190110 10.01.2019 Utgående brev Amandus barnehage - Vedtak - Refusjon av lønnsmidler til førskoletiltak AMANDUS BARNEHAGE SA
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Inngående brev Statsbudsjettet for 2019 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner - 18/2648-5 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2013/209 20190110 10.01.2019 Inngående brev Bekreftelse på anmeldt forhold - ***** ***** ***** ***** AGDER POLITIDISTRIKT
2012/278 20190110 10.01.2019 Inngående brev Ny årsrapport 2018 - Wallax minirenseanlegg WALLAX AS
2018/1963 20190110 10.01.2019 Inngående brev Søknad om idrettsfunksjonell godkjenning - Garasjebygg Hope IL v/ Mads Henrik Sandnes
2018/1754 20190110 10.01.2019 Utgående brev Frydenborg barnehage - Tildeling av driftstilskudd termin 1 - 2019 FRYDENBORG BARNEHAGE AS
2018/1754 20190110 10.01.2019 Utgående brev Vedrørende tildeling av tilskudd - termin 1 - 2019 AMANDUS BARNEHAGE SA
2018/1754 20190110 10.01.2019 Utgående brev Tjenna barnehage - Tildeling av driftstilskudd og tilskudd til pedagogisk bemanning termin 1 - 2019 TJENNA BARNEHAGE AS
2018/1754 20190110 10.01.2019 Utgående brev Lekeslottet barnehage - Tildeling av driftstilskudd termin 1 - 2019 LEKESLOTTET BARNEHAGE RISØR AS
Versjon:5.2.2.1