eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2015/2051 20181212 12.12.2018 Inngående brev Tegninger for bod/letak til nedgang kjeller, Gnr Bnr 31/29 Sverre Krefting
Ingen tilgang 20181212 12.12.2018 Utgående brev Internkontroll tobakk - Oppfølging av kontroll Coop Extra Randvik
2015/675 20181212 12.12.2018 Utgående brev Refusjonskrav Åmli kommune i perioden fra 2/7 til og med 30/9 2018 *****
2015/842 20181212 12.12.2018 Inngående brev Merknad til gitt ferdigattest for omleggingen av veg til eiendommen STATENS VEGVESEN v/ Region sør
2015/1140 20181212 12.12.2018 Internt notat uten oppfølging Manuskart
2015/1684 20181212 12.12.2018 Inngående brev Protokoll fra Risør kontrollutvalg 6.12.2018 AGDER OG TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS
2016/975 20181212 12.12.2018 Inngående brev Kommentar til foreløpig svar på søknad om ferdigattest Torleif Ahlsand m.fl.
2016/1162 20181212 12.12.2018 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse Helen Berg Knutson
2016/1162 20181212 12.12.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest Helen Berg Knutson
2017/1140 20181212 12.12.2018 Utgående brev Vedrørende søknad om oljeutskiller, Hestemyrveien 10 Bygg Hjeplen Mathisen
2006/730 20181212 12.12.2018 Inngående brev Søknad om utbetaling - Kirkebygg HUSBANKEN
Ingen tilgang 20181212 12.12.2018 Utgående brev Internkontroll tobakk - Oppfølging av kontroll FRYDENDAL MAT AS
Ingen tilgang 20181212 12.12.2018 Utgående brev Internkontroll tobakksalg - Oppfølging av kontroll HOPESTRAND VAREHANDEL AS
2007/269 20181212 12.12.2018 Inngående brev Referat fra Brukerutvalget NAV Risør + uttalelse NAV AUST-AGDER
2012/1647 20181212 12.12.2018 Utgående brev Frikjøp tillitsvalgt våren 2018 - kasserer og sekretær Utdanningsforbundet i Risør
Ingen tilgang 20181212 12.12.2018 Inngående brev Høring om endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2014/1754 20181212 12.12.2018 Inngående brev Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Leirskoleopplæring Utdanningsdirektoratet
2017/1229 20181212 12.12.2018 Utgående brev Orientering om saksgang - Søknad om dispensasjon for bruksendring og garasje Sted: Kranveien 62 A gnr. 16 bnr. 1254 Tiltakshaver: Agder Hotell & Restaurantkjede AS AGDER HOTELL & RESTAURANTKJEDE AS v/Dag Eikeland
2018/6 20181212 12.12.2018 Utgående brev Husleiekontrakt til underskrift ***** ***** ***** ***** *****
2018/21 20181212 12.12.2018 Inngående brev Signert leiekontrakt *****
2018/452 20181212 12.12.2018 Inngående brev Særskilt tilskudd for enslig mindreårige flyktninger 0-16 år - 4. terminutbetaling 2018 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2018/452 20181212 12.12.2018 Inngående brev Særskilt tilskudd for enslig mindreårige flyktninger 17 - 20 år - 4. terminutbetaling 2018 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2018/1045 20181212 12.12.2018 Utgående brev Utsettelse av klagefrist Torstein Egeland
2018/1475 20181212 12.12.2018 Utgående brev Internkontroll tobakk - Oppfølging av kontroll - Europris Risør EUROPRIS BUTIKKDRIFT AS
2018/1476 20181212 12.12.2018 Utgående brev Internkontroll tobakk - Oppfølging av kontroll SØRLANDSPORTEN TRAFIKKSENTER AS
2018/1474 20181212 12.12.2018 Utgående brev Internkontroll tobakk - Oppfølging av kontroll RISØR AUTOSENTER AS
2018/1606 20181212 12.12.2018 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om sjøledning for vann- og avløp fra Trollbergvika til Lille Furuøya gnr. 4 bnr. 41 Søker: Arne Rød & Co AS Arne Rød & CO AS
2018/1635 20181212 12.12.2018 Utgående brev Godkjent - DIV - Søknad om forelenget dispensasjon fra rekkefølgekrav Sted: Holmen gnr. 16 bnr. 745 HOLMENARKITEKTENE AS
2018/1635 20181212 12.12.2018 Internt notat uten oppfølging 16/29956-30 - Risørholmen. Rekkefølgebestemmelsene - endring av dato Rødven, Heidi
2018/1728 20181212 12.12.2018 Utgående brev Vedr. søknad om fasadeendring Sted: Enghavgaten 21gnr. 16 bnr. 170 Gabrielsen, Kristin
2018/1728 20181212 12.12.2018 Utgående brev Oversendelse av sak over for uttalelse- søknad om hagestue og fasadeendring Sted: Enghavgaten 21gnr. 16 bnr. 170 Ansvarlig søker/ Tiltakshaver: Anne Molstad Wroldsen AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
2018/1785 20181212 12.12.2018 Utgående brev Risør kommune: Avklaring vdr. skilt 548 Gågate - unntak for buss og varelevering Statens Vegvesen Sør
2018/1797 20181212 12.12.2018 Utgående brev Forhåndsvarsel om utskifting av kommunal vannmåler INTERGAS HOLDING AS m.fl.
2018/1794 20181212 12.12.2018 Internt notat uten oppfølging Signert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Fritidseiendom - Sted: Mikkelssti, Felles areal gnr. 25 bnr. 266 Jan Birger Nymoen og May Synnøve Solberg Nymoen Marita Herigstad Halvorsen
2018/1802 20181212 12.12.2018 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om oppføring av tilbygg Sted: Østebøneset 33 gnr. 12 bnr. 65 Tiltakshaver: Terje Skalle Terje Skalle
2018/1813 20181212 12.12.2018 Internt notat uten oppfølging Signert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Fritidseiendom - Sted: Øysangneset 3 gnr. 25 bnr. 54 Trond Løvaas og May-Britt Hope Løvaas Marita Herigstad Halvorsen
2018/1818 20181212 12.12.2018 Internt notat uten oppfølging TREKKER SØKNAD - ***** ***** ***** Jahn-Tore Fjeldstad
2018/1818 20181212 12.12.2018 Inngående brev Kandidater som har bedt om søkerlister. Sorlandet-Rekruttering - Kjersti Eide Savaris
2018/1855 20181212 12.12.2018 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om oppføring av anneks Sted: Hammeråker 27 gnr. 38 bnr. 3 Ansvarlig søker/ Tiltakshaver: Torstein Christensen Torstein Christensen
2018/1866 20181212 12.12.2018 Internt notat uten oppfølging Signert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Bolig - Arv - Sted: Prestegata 11 gnr. 16 bnr. 911 Wenche Alexandra Prebensen Juell Marita Herigstad Halvorsen
2018/1883 20181212 12.12.2018 Utgående brev Godkjent - Div - Svar på søknad om sanering av vann- og avløpsledninger Sted: Vestlandsstykket gnr. 650 og 14 bnr. 30, 180 og 14 Ansvarlig søker: Asplan Viak Tiltakshaver: Risør kommune v/ Nina Lieng Christiansen ASPLAN VIAK AS
2018/1884 20181212 12.12.2018 Utgående brev Godkjent - DIV - Svar på søknad om sanering av vann- og avløpsledninger og oppføring av fortau Sted: Tjenngata gnr. 16 bnr. 1 Ansvarlig søker: Asplan Viak Tiltakshaver: Risør kommune v/ Nina Lieng Christiansen ASPLAN VIAK AS
2018/1885 20181212 12.12.2018 Utgående brev Godkjent - DIV - IG - Svar på søknad om sanering av vann- og avløpsledninger Sted: Lyngveien gnr. 16 bnr. 1 Ansvarlig søker: Asplan Viak Tiltakshaver: Risør kommune v/ Nina Lieng Christiansen ASPLAN VIAK AS
2018/1889 20181212 12.12.2018 Internt notat uten oppfølging Signert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Fritidseiendom - Sted: Henriks vei 26 gnr. 5 bnr. 142 Normann Eiendom AS Marita Herigstad Halvorsen
2018/1890 20181212 12.12.2018 Internt notat uten oppfølging Signert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Uoppgitt - Arv - Sted: Gloppekjær gnr. 5 bnr. 114 Torstein Andersen Marita Herigstad Halvorsen
2018/1895 20181212 12.12.2018 Internt notat uten oppfølging Signert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Landbruk/Fiske - Arv - Sted: SSS-veien gnr. 26 bnr. 11 Ole-Seth Andersen Marita Herigstad Halvorsen
2018/1899 20181212 12.12.2018 Internt notat uten oppfølging Signert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Bolig - Arv - Sted: Nordahl Griegs vei 3 gnr. 15 bnr. 71 Inger Brit Pedersen Marita Herigstad Halvorsen
2018/1907 20181212 12.12.2018 Internt notat uten oppfølging Signert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Bolig - Arv - Sted: Bråtansveien 70 gnr. 37 bnr. 27 Olaug Elin Rydningen Marita Herigstad Halvorsen
2018/1910 20181212 12.12.2018 Internt notat uten oppfølging Signert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Boligeiendom - Arv - Sted: Konvallveien 9 gnr. 14 bnr. 77 Svein Erik Ømdal Marita Herigstad Halvorsen
2018/1930 20181212 12.12.2018 Internt notat uten oppfølging Signert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Fritidseiendom - Sted: Vindvikveien 65 gnr. 26 bnr. 44 Bjørn Eirik Vandvik og Hanne Ragnhild Corneliussen Marita Herigstad Halvorsen
2018/1931 20181212 12.12.2018 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om oppføring av brygge Sted: Ordalsveien 218 gnr. 3 bnr. 14 fnr. 1 Tiltakshaver: Kristin Kielland Kristin Vibeke Kielland
2018/1931 20181212 12.12.2018 Inngående brev Dispensasjonssøknad Kristin Vibeke Kielland
2018/1929 20181212 12.12.2018 Internt notat uten oppfølging Signert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Fritidseiendom - Sted: Nordfjorden 4 gnr. 45 bnr. 53 Bjørn Grunnsvoll Marita Herigstad Halvorsen
2018/1938 20181212 12.12.2018 Internt notat uten oppfølging Signert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Fritidseiendom - Sted: Vestre Nipesundet gnr. 2 bnr. 72 Hans Henrik Wasmuth Marita Herigstad Halvorsen
2018/1940 20181212 12.12.2018 Internt notat uten oppfølging Signert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Fritidseiendom - Arv - Sted: Høybåtangen 36 gnr. 4 bnr. 277 Kari Torgersen og Grete Torgersen Marita Herigstad Halvorsen
2018/1941 20181212 12.12.2018 Internt notat uten oppfølging Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Bolig - Sted: Rogneveien 15 gnr. 15 bnr. 37 Terje Jensen og Camilla Sollie Marita Herigstad Halvorsen
2018/1957 20181212 12.12.2018 Internt notat uten oppfølging Signert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Fritidseiendom - Sted: Mikkelssti, Felles areal gnr. 25 bnr. 266 Atle Igland Marita Herigstad Halvorsen
2018/1958 20181212 12.12.2018 Internt notat uten oppfølging Signert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Fritidseiendom - Sted: SSS-veien 1260 gnr. 25 bnr. 9 Kåre Peder Lilland Marita Herigstad Halvorsen
2018/1987 20181212 12.12.2018 Inngående brev Søknad om fradeling av grunneiendom - Sted: SSS-veien 470 gnr. 45 bnr. 1 fnr. 3 Søker: Svein Stamsø Egil Hansen
2018/1988 20181212 12.12.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Bolig - Arv - Sted: Hødnebøveien 110 gnr. 24 bnr. 19 Trond Egil Normann og Monica Lill Normann Trond Egil Normann m.fl.
2018/1989 20181212 12.12.2018 Inngående brev Klage på ilagt parkeringsgebyr nr. 311224 Morten Lanes
2018/1990 20181212 12.12.2018 Inngående brev Søknad om oppføring av ny bolig Sted: Krankleiva 1 gnr. 16 bnr. 1440 M.SIVERTSEN BYGG AS
2018/1990 20181212 12.12.2018 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett - SØK, PRO og UTF - M. Sivertsen Bygg AS M.SIVERTSEN BYGG AS
2018/1990 20181212 12.12.2018 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett - Kontroll - Ringen Bygg AS RINGEN BYGG AS
2018/1991 20181212 12.12.2018 Inngående brev Søknad om oppføring av ny hytte Sted: Åkvågveien 1300 gnr. 3 bnr. 229 Ansvarlig søker: Fjord Arkitekter AS Tiltakshaver: Finn Magnus Rasmussen FJORD ARKITEKTER AS
2018/1978 20181212 12.12.2018 Utgående brev Forespørsel om uttalelse i forbindelse med søknad om Låve/anneks Sted: Vormeliveien 89 gnr. 53 bnr. 33 Tiltakshaver: Leif-Willy Andersen og Anne Gjelstad FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER
2018/1780 20181211 11.12.2018 Inngående brev SMIL - saldokort, kommunens saksnr. 2018/1780 Fylkesmannen - Eskeland, Ellen Synnøve
2007/3237 20181211 11.12.2018 Inngående brev Vedtak og kvotefordeling og vilkår for jakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2019 Fylkesmannen - Knutsen, Even
2018/1442 20181211 11.12.2018 Inngående brev Oppdatert saldokort Fylkesmannen - Sapina, Branka
2017/1092 20181211 11.12.2018 Inngående brev Oppdatert saldokort Fylkesmannen - Sapina, Branka
2017/1090 20181211 11.12.2018 Inngående brev Oppdatert saldokort Fylkesmannen - Sapina, Branka
2018/17 20181211 11.12.2018 Inngående brev Log-OP Risør FTTH (New Connec-Logg Hope Spirekleiva - 18404-015.pdf PS anlegg
2018/6 20181211 11.12.2018 Utgående brev Oppsigelse av leilighet - ***** ***** ***** *****
2018/6 20181211 11.12.2018 Utgående brev Oppsigelse av leilighet ***** ***** ***** *****
2017/2315 20181211 11.12.2018 Internt notat uten oppfølging Retting av gnr. 57 bnr. 3
2017/1363 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse Sted: Rådyrstien 4 gnr. 14 bnr. 601 Ansvarlig søker: Smedby bygg og anlegg AS SMEDBY BYGG OG ANLEGG AS
2017/1571 20181211 11.12.2018 Utgående brev Byggetillatelse - Søknad om etablering av ny leilighet - Tyriveien 25 gnr. 15 bnr. 117 seksjon 2 Søker: Arild Mathisen Tiltakshaver: Terje Larsen BYGG HJELPEN Mathisen m.fl.
2017/2308 20181211 11.12.2018 Utgående brev Møte i byggenemnda 04.12.18 - Ombygging Orreveien Paal Eckhoff Salvesen m.fl.
2018/21 20181211 11.12.2018 Utgående brev Utleie av Risør rådhus 31. desember 2018 *****
2018/21 20181211 11.12.2018 Utgående brev Utleie av Risør rådhus 6. desember 2018 Risør Seilskuteklubb
2018/21 20181211 11.12.2018 Utgående brev Utleie av Risør rådhus 31.desember 2018 *****
2018/21 20181211 11.12.2018 Utgående brev Utleie av Risør rådhus 13. og 14. desember 2018 *****
2018/21 20181211 11.12.2018 Utgående brev Utleie av Risør rådhus 15. desember 2018 *****
2018/21 20181211 11.12.2018 Utgående brev Utleie av Risør rådhus 23. til 25. desember 2018 *****
2018/21 20181211 11.12.2018 Inngående brev Signert leiekontrakt *****
2018/98 20181211 11.12.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter tinglysing, gnr. 16 bnr. 1479 KAMPERHAUG BOLIGUTVIKLING AS
2018/1433 20181211 11.12.2018 Utgående brev Igangsettingstillatelse - Masseuttak av sprengt stein fra fjellområdet ved gården Sørbudalen Sted: Åkvågveien 1255 gnr. 3 bnr. 3 Ansvarlig søker: Konsulenttjenester - Halvor Skåli Tiltakshaver: Steinar Lyberg KONSULENTTJENESTER - Halvor Skåli
2018/1433 20181211 11.12.2018 Utgående brev Godkjent - DIV - Svar på søknad om vesentlig terrenginngrep ved gården Sørbudalen Sted: Åkvågveien 1255 gnr. 3 bnr. 3 Ansvarlig søker: Konsulenttjenester - Halvor Skåli Tiltakshaver: Steinar Lyberg KONSULENTTJENESTER - Halvor Skåli
2018/1313 20181211 11.12.2018 Inngående brev Høringsuttalelse FV 416/Kommune-planprogram Håkon Sandvik
2018/1313 20181211 11.12.2018 Inngående brev Dokument 18/214011-4 Kommuneplan- Innspill til varsel om oppstart for revisjon og planprogram for Risør kommuneplan 2019 - 2030 - Risør kommune sendt fra Statens vegvesen STATENS VEGVESEN v/ Region sør
2018/1376 20181211 11.12.2018 Utgående brev Foreløpig svar Olav Olsen
2018/1376 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søker om ettergodkjenning av platting Sted: Kastellveien 20 gnr. 16 bnr. 85 SPORT 1 RISØR AS
2018/1376 20181211 11.12.2018 Utgående brev Befaring i strandsonen - Kastellveien 4 Jan Olav Ryfetten
2018/1376 20181211 11.12.2018 Utgående brev Foreløpig svar Lisbeth Nervik
2018/1086 20181211 11.12.2018 Utgående brev Behov for verge i forbindelse med eiendomsforhold - Utbygging av industriområde på Hestemyr Omland, Anne
2017/1140 20181211 11.12.2018 Inngående brev Ansvarsrett - Oljeutskiller PAULSEN & SØNN AS
2016/626 20181211 11.12.2018 Inngående brev 3. purring på manglende svar på klage - fastsettelse av skattetakst 2016 SØNDELED BYGG AS
2014/1757 20181211 11.12.2018 Inngående brev Foreløpig svar, orientering om saksbehandlingstid FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER
2014/1043 20181211 11.12.2018 Inngående brev Tilskuddsbrev - Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn 2018 Bufdir via Altinn
2014/105 20181211 11.12.2018 Utgående brev Refusjonskrav høsten 2018 *****
Versjon:5.2.2.1