eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2014/1797 20190730 30.07.2019 Internt notat uten oppfølging Signert kontrakt
2016/444 20190730 30.07.2019 Internt notat uten oppfølging Utkast til referat fra RKG møtet 31/5 kl 0830-1000
2016/444 20190730 30.07.2019 Internt notat uten oppfølging Til delt midler Fylkesmannen
2016/444 20190730 30.07.2019 Internt notat uten oppfølging Presentasjon UIA, 15.04.2016
2016/444 20190730 30.07.2019 Internt notat uten oppfølging VS: Nyttige rapporter - Responssentertjenester
2017/2187 20190730 30.07.2019 Internt notat uten oppfølging VS: Ventec AS Signert avtale
2018/1495 20190703 03.07.2019 Utgående brev Høring: kommuneplanens arealdel AGDER ENERGI NETT AS m.fl.
2019/684 20190625 25.06.2019 Utgående brev Tilbud om lærlingeplass i helsefaget *****
2015/309 20190623 23.06.2019 Utgående brev Finansieringsavtale for fv 4 Vormeliveien Aust-Agder fylkeskommune
2017/1627 20190619 19.06.2019 Utgående brev Ønske om tilbakemelding ang. nye båtplasser tilknyttet statlig sikret friområde Karolina FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER
2017/1627 20190619 19.06.2019 Utgående brev Søknad om omdisponering - Karolina MILJØDIREKTORATET
2017/1627 20190619 19.06.2019 Internt notat uten oppfølging Dokumenter hentet i BraArkiv Tine Karlsvik
2017/1627 20190619 19.06.2019 Utgående brev Forvaltningsplan til godkjenning - Karolina, Risør kommune Gregersen, Berit Weiby
2017/1627 20190619 19.06.2019 Internt notat uten oppfølging Notat ang fremdrift
2018/1495 20190619 19.06.2019 Utgående brev Vedlegg ved behandling av arealdel til offentlig ettersyn Bystyret
2018/1785 20190618 18.06.2019 Utgående brev Regulering av Strandgata som gågate - søknad om fravik fra skiltnormal: Underskilt til skilt 548 Gågate som tillater varetransport og buss STATENS VEGVESEN
2018/1784 20190613 13.06.2019 Internt notat m/oppfølging Forslag til planendring Anders Auten Pedersen
2018/1510 20190613 13.06.2019 Utgående brev Godkjent - DA - Fradeling av grunneiendom med oppmålingsforretning Sted: Korshavn 12 gnr. 18 bnr. 3 Søker: Karen Lokander og Inger Korshavn ADVOKAT HANNE KRAFT-JOHANSSEN
2018/1200 20190613 13.06.2019 Internt notat uten oppfølging Registrert konsesjonsforhold
2018/1382 20190613 13.06.2019 Internt notat uten oppfølging 3/230 Protokoll, kart, partsliste, beregning
2018/299 20190613 13.06.2019 Utgående brev Oversendelse av søknad om mindre endring for uttalelse Sted: Bommyr gnr. 27 bnr. 16 Tiltakshaver: Fritz Rye-Strand Plankonsulent: Østengen & Bergo AS FYLKESMANNEN I AGDER m.fl.
2018/344 20190613 13.06.2019 Internt notat uten oppfølging Privat avtale Pedersen, Anders Auten
2018/574 20190613 13.06.2019 Internt notat uten oppfølging Signert søknad om sanitærabonnement Sted: Orreveien 3 Nina Lieng Christiansen
2018/802 20190613 13.06.2019 Internt notat uten oppfølging Protokoll, kart, partsliste, beregning
2018/802 20190613 13.06.2019 Internt notat uten oppfølging Revidert protokoll
2018/880 20190613 13.06.2019 Internt notat uten oppfølging Protokoll, kart, partsliste, beregning
2018/936 20190613 13.06.2019 Internt notat uten oppfølging Registrert konsesjonsforhold
2018/1125 20190613 13.06.2019 Internt notat uten oppfølging Driftsbygning
2018/1126 20190613 13.06.2019 Internt notat uten oppfølging Forsøpling
2018/1961 20190613 13.06.2019 Internt notat uten oppfølging Registrert konsesjonsforhold
2017/1648 20190613 13.06.2019 Internt notat uten oppfølging Protokoll, kart, partsliste, beregning
2017/1882 20190613 13.06.2019 Utgående brev Svar_Vann- og avløpsplaner_Sildvika Risør kommune v/Enhet for plan og byggesak
2016/608 20190613 13.06.2019 Internt notat m/oppfølging Notat fra telefonsamtale Heidi Rødven
2017/1205 20190606 06.06.2019 Utgående brev Melding til tinglysing, arealoverføring STATENS KARTVERK
2006/524 20190606 06.06.2019 Utgående brev Godkjent - DIV - Hytte; Tilbygg Sted: Kranveien 66B, gnr. 16 bnr. 1242 Søker: Bygghjelpen Mathisen Tiltakshaver: Dag Råge BYGG HJELPEN Mathisen
2006/2686 20190606 06.06.2019 Internt notat m/oppfølging Ordførers underskrift Heidi Rødven
2007/2241 20190606 06.06.2019 Saksframlegg/innstilling Klage: Søknad om oppføring av garasje og terrasse. Sted: Bossvik - Lagveien 13 gnr. 39 bnr. 10 Søker: Asplan Viak AS Tiltakshaver: Line Garthe Johannessen
2010/2190 20190606 06.06.2019 Internt notat uten oppfølging Ordførers underskrift Heidi Rødven
2011/1317 20190606 06.06.2019 Utgående brev Tilbakemelding vedr. ulike tiltak. Sted: Buvikveien 27 gnr. 16 bnr. bnr. 826 Tiltakshaver: Sarah Spallek-Halvorsen og Joacim Nilsson Halvorsen Søker: Myraker Arkitekter AS Advokat Lise Ilstad
2012/529 20190606 06.06.2019 Utgående brev Svar fra Kystverket og Risør kommune Kystverket v/Thor Messel
2019/32 20190606 06.06.2019 Utgående brev Utsendelse av vedtak- søknad om kjøp eller leie av kommunal grunn gnr. 16 bnr. 454 Sted: Storgata 20 gnr. 16 bnr. 457 Søker: Reidar Knudsen og Eva Christensen Reidar Frank Knudsen m.fl.
2019/95 20190606 06.06.2019 Internt notat uten oppfølging Registrert konsesjonsforhold
2018/1124 20190606 06.06.2019 Internt notat uten oppfølging Foto fra befaring
2019/561 20190606 06.06.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om avløpsanlegg Sted: Fiesundveien gnr. 4 bnr. 275 Ansvarlig søker: Konsulenttjenester - Halvor Skåli Tiltakshaver: Kristian Fidje KONSULENTTJENESTER - Halvor Skåli
2019/516 20190531 31.05.2019 Inngående brev Svar fra fylkesmannen KAMPERHAUG BOLIGUTVIKLING AS
2019/685 20190531 31.05.2019 Utgående brev Tilbud om lærlingeplass i helsefaget *****
2019/686 20190531 31.05.2019 Utgående brev Tilbud om lærlingeplass i helsefaget *****
2019/683 20190531 31.05.2019 Utgående brev Tilbud om lærlingeplass i helsefaget *****
2019/333 20190531 31.05.2019 Utgående brev Tildelte treningstider høst 2019-vår 2020 Agder Brystkreftforening m.fl.
2019/362 20190531 31.05.2019 Utgående brev Fritak for eiendomsskatt for vedtaksfredet bygning. Sted: Frøyna gnr. 44 bnr. 5 Marie Frøyna
2019/383 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Signert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Fritidseiendom - Arv - Sted: Rødsveien 101 gnr. 54 bnr. 22 Anne Grete Aaserud Marita Herigstad Halvorsen
2019/466 20190531 31.05.2019 Utgående brev Tilbud om 60 % stilling som sykepleier natt, hjemmetjeneste/institusjon *****
2019/466 20190531 31.05.2019 Utgående brev Tilbud om 75 % stilling som sykepleier, avd. for somatikk *****
2019/467 20190531 31.05.2019 Utgående brev Tilbud om 50 % stilling som kokk *****
2019/468 20190531 31.05.2019 Utgående brev Tilbud om 60 % stilling som helsefagarbeider natt, hjemmetjeneste/institusjon *****
2019/468 20190531 31.05.2019 Utgående brev Tilbud om 60 % stilling som helsefagarbeider natt, hjemmetjeneste/institusjon *****
2019/516 20190531 31.05.2019 Inngående brev Svar fra fiskeridirektoratet Kamperhaug - Vidar Filtvedt
2018/1388 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Kjøpekontrakt
2018/1388 20190531 31.05.2019 Utgående brev Vedtak - Finansiering av boligen i ***** ***** ***** *****
2018/1388 20190531 31.05.2019 Inngående brev Utbetalingsanmodning *****
2018/1495 20190531 31.05.2019 Utgående brev Annonse kommuneplan Aust Agder Blad
2018/1842 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Kjøpekontrakt
2018/1842 20190531 31.05.2019 Inngående brev Utbetalingsanmodning *****
2018/1667 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Protokoll, kart, partsliste, beregning
2019/79 20190531 31.05.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Søknad om redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid i barnehagen *****
2019/45 20190531 31.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/45 20190531 31.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/45 20190531 31.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/45 20190531 31.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/45 20190531 31.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/45 20190531 31.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/45 20190531 31.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/6 20190531 31.05.2019 Utgående brev Husleiekontrakt ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/6 20190531 31.05.2019 Utgående brev Husleiekontrakt til underskrift ***** ***** ***** *****
2018/1969 20190531 31.05.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som Brukerstyrt personlig assistent (BPA) - 13 timer per uke *****
2018/2042 20190531 31.05.2019 Utgående brev Klage på byggesak Sundsåsen 9 Harald Dietrichson
2012/323 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Konkurransegrunnlag
2012/1647 20190531 31.05.2019 Utgående brev Refusjon tillitsvalgt våren 2019 -sekretær og kasserer lokallaget Utdanningsforbundet Risør
2012/1798 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Signert avtale om bokutgivelser mellom Risør kommune og Cappelen Damm
2013/123 20190531 31.05.2019 Saksframlegg/innstilling Skattetakst for eiendommer i henhold til skatteliste
2013/123 20190531 31.05.2019 Saksframlegg/innstilling Klager på skattetakster
2013/123 20190531 31.05.2019 Saksframlegg/innstilling Skattetakst for eiendommer i henhold til skatteliste
2013/265 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Sender e-post: gamle tegninger
2013/399 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Nye 1. klasselister 2018/19
2013/477 20190531 31.05.2019 Utgående brev Ballbinge Sted: Sagjordet gnr. 16 bnr. 1372 Sagjordets venner v/Andreas Stensland
2013/477 20190531 31.05.2019 Utgående brev Oversendelse foreløpig avtale om ballbinge. Sted: Sagjordet gnr. 16 bnr. 1372 Søker/Tiltakshaver: Sagjordets venner v/Andreas Stensland Sagjordets venner v/Andreas Stensland
2013/979 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging FW: Linken bygget - Byggemøte 19
2013/979 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging 268410
2013/979 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Linkenbygget - Referat byggenemd 6
2013/979 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Linkenbygget -Byggemøte 14
2013/979 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Linkenbygge - Byggemøte 18
2013/979 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Linkenbygget - Møte byggenemd
2013/979 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Prosjektmøte med RIV og RIE Linkenbygget
2013/979 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Linkenbygget - Byggenemd
2013/979 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Linkenbygget - Byggemøte 12
2013/979 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Linkenbygget - Byggenemd referat 5
2013/979 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Linkenbygget - Byggemøte
2013/979 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Linken bygget
2013/979 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Linkenbygget -Kalkyle
2013/979 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Linkenbygget - Referat byggemøte 13
Versjon:5.2.2.1