eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2006/3 20190211 11.02.2019 Inngående brev Neste eiermøte i Agder Energi og aktuelle saker på dagsorden Sekretariat for eierkommunene i Agder Energi
2006/2650 20190211 11.02.2019 Inngående brev Innkalling med vedlegg til styremøte i Østre Agder 15.februar 2019 i Åmli ARENDAL KOMMUNE - Østre Agder reionråd
2006/2650 20190211 11.02.2019 Inngående brev Utkast til referat fra møte i rådmannsutvalget i Østre Agder regionråd ARENDAL KOMMUNE / Østre Agder regionråd
2010/834 20190211 11.02.2019 Utgående brev Referat fra SLT-møte på VGS 18. januar 2019 AGDER POLITIDISTRIKT-Risør v/Jon Anders Ausland m.fl.
2010/993 20190211 11.02.2019 Utgående brev Ferdigattest - Ny hytte Sted: Ordalsveien 254 gnr. 3 bnr. 126 Søker: Byggmester Kittil Songe Tiltakshaver: Johan Bue BYGGMESTER KITTIL SONGE
Ingen tilgang 20190211 11.02.2019 Inngående brev Kontroll - oppfølging SECURITAS AS
2012/529 20190211 11.02.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om vann- og strømledninger FYLKESMANNEN I AGDER
2013/213 20190211 11.02.2019 Inngående brev Oppsigelse av Ukenytt Arbeid med ord DA - Frode Gilje
Ingen tilgang 20190211 11.02.2019 Inngående brev RMP - Regionalt miljøprogram - forskrift sendt på høring - Høringsfrist 10.03.19 FYLKESMANNEN I AGDER - Landbruksavd.
Ingen tilgang 20190211 11.02.2019 Inngående brev Alkoholreklame i Risør SECURITAS AS
Ingen tilgang 20190211 11.02.2019 Utgående brev Oppheving av serverings- og skjenkebevilling Oosterrijsen Brewing Company AS Thomas Michael Göetz m.fl.
2015/2144 20190211 11.02.2019 Utgående brev Krav om integreringstilskudd/ særskilt tilskudd år - 1 , 2018 *****
2015/2192 20190211 11.02.2019 Inngående brev Analyserapport Risør kommune - EUNOKR-00034109 Drikkevann Risør, uke 5 - 5 av 5 - AR-19-MG-000425-01 EUROFINS ENVIRONMENT TESTING NORWAY AS
2016/1956 20190211 11.02.2019 Inngående brev E-post - Vedr. Brøyting - Kviåsen 6, Akland Øystein Vereide
2016/2257 20190211 11.02.2019 Utgående brev Hogst Moland vest Svar til Spregning AS 010219 Sprengning as v/ Lyngmyr
2017/851 20190211 11.02.2019 Utgående brev Godkjent - UM - Søknad om utslippstillatelse fra minirenseanlegg Sted: Vardøya 47 og 48 gnr. 31 bnr. 42 og 39 Søker: Ingeniørtjenester Tiltakshaver: Kai Magne Strat INGENIØRTJENESTER AS
2017/1363 20190211 11.02.2019 Utgående brev Godkjent - BN - Bolig: Endring av tidligere gitt tillatelse Sted: Rådyrstien 4 gnr. 14 bnr. 601 Søker Smedby Bygg og Anlegg SMEDBY BYGG OG ANLEGG AS
2017/2308 20190211 11.02.2019 Internt notat uten oppfølging EM 22 Orreveien, installasjon av vannmåler Trond Glidje
2017/2308 20190211 11.02.2019 Internt notat uten oppfølging EM 21 Orreveien TE - romprogram Trond Glidje
2017/2308 20190211 11.02.2019 Internt notat m/oppfølging Kostnadsoverslag Kunstprosjekt Astrid Selen
2017/2308 20190211 11.02.2019 Internt notat uten oppfølging EM 19, data og aksess punkter, IKT Agder mm Trond Glidje
2017/2308 20190211 11.02.2019 Utgående brev EM 20, ekstra betjeningspanel for brannvarslingsanlegg Lindalgruppen v/ Trond Glidje
2018/215 20190211 11.02.2019 Utgående brev Fristutsettelse Bygg-hjelpen v/ Arild Mathisen
2018/431 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon MEINICH ARKITEKTER AS
2018/892 20190211 11.02.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse - Bolig: Rive bestående garasje og oppføre nytt tilbygg hvor ny garasje innpasses i tilbygget Sted: Granitten 46 gnr. 15 bnr. 229 Ansvarlig søker: Siv. Ark. Einar Myraker MNAL Tiltakshaver: Hugo Hansen GJERSTAD HUS OG HYTTEBYGG AS
2018/924 20190211 11.02.2019 Utgående brev Uttalelse i forbindelse med søknad om drivhus, Risør Aust-Agder fylkeskommune
2018/1376 20190211 11.02.2019 Inngående brev Ønske om innsyn Karine Mac Donald
2018/1402 20190211 11.02.2019 Internt notat m/oppfølging Bilder fra befaring Anders Auten Pedersen
2018/1495 20190211 11.02.2019 Inngående brev Innspill til endringer av kommeplan Vilde Syrdal Tronstad
2018/1495 20190211 11.02.2019 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Halvor Borse
2018/1495 20190211 11.02.2019 Inngående brev Nye ønsker til kommuneplanen Nettservice
2018/1495 20190211 11.02.2019 Inngående brev Innspill til arealplan Kjell Naas
2018/1542 20190211 11.02.2019 Utgående brev Utslippstillatelse - Oppføring av minirenseanlegg Sted: SSS-veien 1914 gnr. 27 bnr. 53 Ansvarlig søker og tiltakshaver: Inge Lier Madsen Inge Lier Madsen
2018/1766 20190211 11.02.2019 Utgående brev Byggetillatelse - Bolig: Oppføring av garasje Sted: Gåseveien 13 gnr. 14 bnr. 385 Tiltakshaver: Jan Peter Arndt Jan Peter Arndt
2018/1785 20190211 11.02.2019 Inngående brev Innspill til bruksendring i Strandgata Risør Akvarium
2018/1785 20190211 11.02.2019 Inngående brev Ingen innvendinger til tiltaket - Strandgata Barkonsept - Peterhead Eiendom AS
2018/1956 20190211 11.02.2019 Utgående brev Ettersending av manglende dokumenter - Bolig - Søknad om oppføring av ny bolig vei og parkeringsplass Sted: Åkvågveien 196 gnr. 7 bnr. 5 Tiltakshaver: Oddvar Hansen Søker: Konsulenttjenester Halvor Skåli FYLKESMANNEN I AGDER
2018/1983 20190211 11.02.2019 Utgående brev Byggetillatelse - Fritidseiendom: Oppføring av hytte Sted: Kjerstisvei 19 gnr. 25 bnr. 209 Ansvarlig søker: Toen Gård Tiltakshaver: Asbjørn Løvstad TOEN GÅRD ANS
2018/1993 20190211 11.02.2019 Inngående brev Reviderte tegninger, hus og situasjonskart BYGG HJELPEN Mathisen
2018/2025 20190211 11.02.2019 Utgående brev Svar fra teknisk plan for Randheia. FELLE MASKIN AS
2018/2025 20190211 11.02.2019 Internt notat uten oppfølging Teknisk godkjenning av VVA Randheia Pedersen, Anders Auten
2018/2025 20190211 11.02.2019 Utgående brev Godkjent - DIV - Opparbeidelse av veg, utenomhusområdet, vann og avløp i boligfeltet Sted: Randvikveien gnr. 15 bnr. 32 Ansvarlig søker/ Tiltakshaver: Felle Maskin AS FELLE MASKIN AS
2019/17 20190211 11.02.2019 Utgående brev Signert vedtak Arbeidsvarslingsplan VA sanering Tjenngata GS Maskin AS
2019/102 20190211 11.02.2019 Utgående brev Godkjent - DIV - Fritidseiendom - Legging av kommunalt sommervann og avløp til eksisterende hytte Sted: Barmsveien 164 gnr. 43 bnr. 25 Øyvind Berg og Anne Jahren ERLING OLSEN AS
2019/107 20190211 11.02.2019 Utgående brev Beslutning utlysning og utkast til utlysningstekst Tone Hege Høglund m.fl.
2019/132 20190211 11.02.2019 Utgående brev Egenerklæringer gnr 5 bnr 6,7,11 og 168 Raadhuset eiendomsmegling as
2019/133 20190211 11.02.2019 Utgående brev Godkjent innvendig rørleggermelding - Abonnement til offentlig vann og kloakk Sted: Hødnebøveien 274 gnr. 24 bnr. 5 Knut Hødnebø VESTMAR RØR AS
2019/150 20190211 11.02.2019 Utgående brev Egenerklæringer gnr 5 bnr 6,7,11 og 168 Raadhuset eiendomsmegling as
2019/158 20190211 11.02.2019 Utgående brev Informasjon om registrert konsesjonsforhold - gnr 15 bnr 176 John Helge Knutsen
2019/159 20190211 11.02.2019 Utgående brev Informasjon om registrert konsesjonsforhold gnr 11 bnr 29 Erverver: Terje Jensen / Camilla Sollie Raadhuset eiendomsmegling as
2019/160 20190211 11.02.2019 Utgående brev Informasjon om registrert konsesjonsforhold gnr 14 bnr 618 - Erverver: Knudsen Raadhuset Eiendomsmegling as
2019/189 20190211 11.02.2019 Utgående brev Informasjon om registrert konsesjonsforhold - gnr 48 bnr 1, 14, 17 og 18 Per Olav Dahle
2019/189 20190211 11.02.2019 Internt notat uten oppfølging Registrert konsesjonsforhold
2019/191 20190208 08.02.2019 Inngående brev Søknad om kjøp av kommunal tomt og grensejustering Sted: Åkvågveien gnr. 5 bnr. 217 Søker: Sørlandet Feriesenter AS SØRLANDET FERIESENTER AS
2019/183 20190208 08.02.2019 Inngående brev Henvendelse fra Fredrik Stebekk Fredrik Gjernes Stebekk
2019/183 20190208 08.02.2019 Utgående brev Tilbakemelding til Fredrik Stebekk GJERSTAD KOMMUNE
2019/183 20190208 08.02.2019 Utgående brev Godkjent søknad om bruk av snøscooter til oppkjøring av spor for viltet - Helge Grudal Helge Grudal
2019/183 20190208 08.02.2019 Utgående brev Tillatelse til sporkjøring for viltet - Kris Uppstad MacDonald og Espen Snipen - utvidet kjøreområde Ola Hellerdal Garthe
2019/183 20190208 08.02.2019 Utgående brev Godkjent søknad om bruk av snøscooter for oppkjøring av spor for viltet - Kris Uppstad MacDonald og Espen Snipen Ola Hellerdal Garthe
2019/136 20190208 08.02.2019 Utgående brev Godkjent - DIV - Bolig - Søknad om gjenoppføring av brygge Sted: Nygata 2 gnr. 16 bnr. 146 Søker: Jan Anders Høglund Jan Anders Høglund
2019/140 20190208 08.02.2019 Utgående brev Forespørsel om uttalelse i forbindelse med søknad om utslippstillatelse Sted: Grudalsveien 150 gnr. 25 bnr. 29 Tiltakshaver: Morten Raugstad Søker: Ingeniørtjenester AS FYLKESMANNEN I AGDER
2019/119 20190208 08.02.2019 Internt notat uten oppfølging Anmeldelse - Siktelse
2019/1 20190208 08.02.2019 Inngående brev Søknad om kommunal båtplass Lloyd Michael Putnam
2019/21 20190208 08.02.2019 Inngående brev Signert leiekontrakt Krafttak mot kreft, Russ 2019
2018/2037 20190208 08.02.2019 Internt notat uten oppfølging Protokoll anbudsprosess
2018/1993 20190208 08.02.2019 Utgående brev Gamle Kranvei Bygg-hjelpen v/ Mathisen
2018/1993 20190208 08.02.2019 Utgående brev Gamle Kranvei Bygg-hjeplen Mathisen
2018/1999 20190208 08.02.2019 Internt notat uten oppfølging Ungdomskontrakt - endret 1. februar 2019
2018/1971 20190208 08.02.2019 Utgående brev Forespørsel om brygge Sted: Kastellveien 2, gnr. 16 bnr. 94 Tiltakshaver/Søker: Jan Ole Olsen Jan Ole Olsen
2018/1952 20190208 08.02.2019 Utgående brev Avslått - BG - Bolig: rive og oppføre ny garasje Sted: Kranveien 18 gnr. 16 bnr. 927 Tiltakshaver: Torgeir S. Torkjelsson Gry Prebensen m.fl.
2018/1952 20190208 08.02.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om ny garasje i Kranveien 18 Torgeir Torkjelsson
2018/1861 20190208 08.02.2019 Internt notat uten oppfølging Samtykke inngått 30.01.2019
2018/1629 20190208 08.02.2019 Utgående brev Purring på manglende svar på kommunens brev av 19.11.18 Sted: Tjenngata 20 gnr. 16 bnr. 655 Tiltakshaver: Erik G. Melbye Eirik Gilje Mellbye
2018/1495 20190208 08.02.2019 Inngående brev Innspill til arealdel av kommuneplan fra Grønningen vel Grønningen vel
2018/1376 20190208 08.02.2019 Utgående brev Orientering om rådmannens innstilling. Bruk av kommunal grunn i strandsonen på Tangen og Kastellet Anne Hogsted m.fl.
2018/1272 20190208 08.02.2019 Inngående brev Søknad om å fylle opp eksisterende terreng RISØR KOMMUNE
2018/402 20190208 08.02.2019 Inngående brev Tillegsopplysninger til søknad om fristforengelse SMEDBY BYGG OG ANLEGG AS
2018/453 20190208 08.02.2019 Utgående brev Svar på anmodning om innsyn - Regnskap for sentrumsutvalget Karine Mac Donald
2018/574 20190208 08.02.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse Orreveien 1-3 LINDAL ENTREPRENØR AS
2018/397 20190208 08.02.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Søknad om redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid i barnehage *****
2017/2107 20190208 08.02.2019 Utgående brev FU Folkehelse og levekår Østre Agder. Ref møte 5/18 10.12.18 Skogly, Randi
2017/1662 20190208 08.02.2019 Internt notat uten oppfølging Reviderte tegninger
2017/1733 20190208 08.02.2019 Inngående brev Autorisasjonsliste 2019 - kommunene i Aust-Agder FYLKESMANNEN I AGDER
2017/1946 20190208 08.02.2019 Utgående brev Ferdigattest - Søknad om riving av brygge-/sjøbodanlegg Sted: Solsiden/Buvika gnr. 16 bnr. 21 Tiltakshaver: Risør kommune Søker: Asplan Viak AS ASPLAN VIAK AS, Tønsberg
2017/1085 20190208 08.02.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse CLAUSSEN ARKITEKTER
2017/1140 20190208 08.02.2019 Inngående brev Ferdigmelding med kart - Rørleggermelding montering av vannmåler gnr. 12 bnr. 158 og 167 Paulsen & Sønn AS
2017/1142 20190208 08.02.2019 Utgående brev Vedr. søknad om tilbygg til fritidseiendom på Fie Arild Mathisen
Ingen tilgang 20190208 08.02.2019 Utgående brev Skjenkebevilling - Tines Have AS - Sørlandsporten kafeteria - lukket selskap 02.02.19 TINES HAVE AS
2016/2117 20190208 08.02.2019 Utgående brev Ferdigattest: Utslippstillatelse fra minirenseanlegg Sted: Vardøya 48 gnr. 31 bnr. 39 Tiltakshaver: Torleif Ahlsand Søker: Ingeniørtjenester AS INGENIØRTJENESTER AS m.fl.
2016/2170 20190208 08.02.2019 Utgående brev Ferdigattest - Hytte - Søknad om fasadeendring - Sted: Ordalsveien 98 gnr. 27 bnr. 99 Ansvarlig søker: BM Wiig og Steinsrud AS - Tiltakshaver: Ian Donald Campbell BYGGMESTER WIIG OG STEINSRUD AS
2016/1646 20190208 08.02.2019 Internt notat uten oppfølging Kvittering - Søknad om tilskudd 2019 - Teknologisk støtte i fritidsaktiviteter for barn og unge med funksjonsnedsettelse og deres familie Ståle Engelhart Sjaavaag
2016/1646 20190208 08.02.2019 Inngående brev Foreløpig svar på søknad - teknologisk støtte i fritidsaktiviteter for barn og unge med funksjonsnedsettelse og deres familie HELSEDIREKTORATET
2015/2201 20190208 08.02.2019 Inngående brev Tildeling av startlån 2019 HUSBANKEN
2016/297 20190208 08.02.2019 Utgående brev SFO - Utmelding - ***** ***** *****
2014/832 20190208 08.02.2019 Utgående brev Beredskapsplan Risør kommune, svar på forventningsskriv 2019 FYLKESMANNEN I AGDER
2013/1152 20190208 08.02.2019 Inngående brev Tilsynsrapport - Risør Alderssenter, Sykehusgata 7 Dokument 19/1133-1 ØSTRE AGDER BRANNVESEN
2013/1158 20190208 08.02.2019 Inngående brev Til signering og retursending - Samarbeidsavtale mellom Risør kommune og tannhelsetjenesten FYLKESTANNLEGEN I AUST-AGDER
2015/925 20190208 08.02.2019 Utgående brev Ferdigattest - Søknad om Bod + takoverbygg på terrasse Sted: Solstadheia 42 gnr. 12 bnr. 152 Tiltakshaver: Joakim Lie Joakim Lie
2015/1065 20190208 08.02.2019 Inngående brev Hollenderhagen - utsettelse av rapporteringsfrist - 30.11.2019 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
2015/1358 20190208 08.02.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om ferdigattest for ny hytte Sted: Øysanglia 22 gnr. 25 bnr. 229 Tiltakshaver: May Britt Stamsø Søker: Ingeniørtjenester AS INGENIØRTJENESTER AS
Versjon:5.2.2.1