eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2006/524 20190606 06.06.2019 Utgående brev Godkjent - DIV - Hytte; Tilbygg Sted: Kranveien 66B, gnr. 16 bnr. 1242 Søker: Bygghjelpen Mathisen Tiltakshaver: Dag Råge BYGG HJELPEN Mathisen
2006/524 20190606 06.06.2019 Utgående brev Ferdigattest - Hytte; Tilbygg Sted: Kranveien 66B, gnr. 16 bnr. 1242 Søker: Sollie Bygg AS Tiltakshaver: Kranfjorden Feriesenter Kryssref: 06/238 BYGG HJELPEN Mathisen
2006/2686 20190606 06.06.2019 Internt notat m/oppfølging Ordførers underskrift Heidi Rødven
2007/2241 20190606 06.06.2019 Saksframlegg/innstilling Klage: Søknad om oppføring av garasje og terrasse. Sted: Bossvik - Lagveien 13 gnr. 39 bnr. 10 Søker: Asplan Viak AS Tiltakshaver: Line Garthe Johannessen
2010/2190 20190606 06.06.2019 Internt notat uten oppfølging Ordførers underskrift Heidi Rødven
2011/1317 20190606 06.06.2019 Utgående brev Tilbakemelding vedr. ulike tiltak. Sted: Buvikveien 27 gnr. 16 bnr. bnr. 826 Tiltakshaver: Sarah Spallek-Halvorsen og Joacim Nilsson Halvorsen Søker: Myraker Arkitekter AS Advokat Lise Ilstad
2012/529 20190606 06.06.2019 Utgående brev Svar fra Kystverket og Risør kommune Kystverket v/Thor Messel
2017/1205 20190606 06.06.2019 Utgående brev Melding til tinglysing, arealoverføring STATENS KARTVERK
2018/1124 20190606 06.06.2019 Internt notat uten oppfølging Foto fra befaring
2019/32 20190606 06.06.2019 Utgående brev Utsendelse av vedtak- søknad om kjøp eller leie av kommunal grunn gnr. 16 bnr. 454 Sted: Storgata 20 gnr. 16 bnr. 457 Søker: Reidar Knudsen og Eva Christensen Reidar Frank Knudsen m.fl.
2019/95 20190606 06.06.2019 Internt notat uten oppfølging Registrert konsesjonsforhold
2019/561 20190606 06.06.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om avløpsanlegg Sted: Fiesundveien gnr. 4 bnr. 275 Ansvarlig søker: Konsulenttjenester - Halvor Skåli Tiltakshaver: Kristian Fidje KONSULENTTJENESTER - Halvor Skåli
2019/516 20190531 31.05.2019 Inngående brev Svar fra fylkesmannen KAMPERHAUG BOLIGUTVIKLING AS
2019/516 20190531 31.05.2019 Inngående brev Svar fra fiskeridirektoratet Kamperhaug - Vidar Filtvedt
2019/466 20190531 31.05.2019 Utgående brev Tilbud om 60 % stilling som sykepleier natt, hjemmetjeneste/institusjon *****
2019/466 20190531 31.05.2019 Utgående brev Tilbud om 75 % stilling som sykepleier, avd. for somatikk *****
2019/467 20190531 31.05.2019 Utgående brev Tilbud om 50 % stilling som kokk *****
2019/468 20190531 31.05.2019 Utgående brev Tilbud om 60 % stilling som helsefagarbeider natt, hjemmetjeneste/institusjon *****
2019/468 20190531 31.05.2019 Utgående brev Tilbud om 60 % stilling som helsefagarbeider natt, hjemmetjeneste/institusjon *****
2019/333 20190531 31.05.2019 Utgående brev Tildelte treningstider høst 2019-vår 2020 Agder Brystkreftforening m.fl.
2019/362 20190531 31.05.2019 Utgående brev Fritak for eiendomsskatt for vedtaksfredet bygning. Sted: Frøyna gnr. 44 bnr. 5 Marie Frøyna
2019/383 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Signert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Fritidseiendom - Arv - Sted: Rødsveien 101 gnr. 54 bnr. 22 Anne Grete Aaserud Marita Herigstad Halvorsen
2019/683 20190531 31.05.2019 Utgående brev Tilbud om lærlingeplass i helsefaget *****
2019/684 20190531 31.05.2019 Utgående brev Tilbud om lærlingeplass i helsefaget *****
2019/685 20190531 31.05.2019 Utgående brev Tilbud om lærlingeplass i helsefaget *****
2019/686 20190531 31.05.2019 Utgående brev Tilbud om lærlingeplass i helsefaget *****
2019/726 20190531 31.05.2019 Utgående brev Avslag på søknad om startlån og tilskudd til etablering *****
2019/726 20190531 31.05.2019 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering *****
2019/727 20190531 31.05.2019 Utgående brev Avslag på søknad om startlån og tilskudd til etablering *****
2019/727 20190531 31.05.2019 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering *****
2019/45 20190531 31.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/45 20190531 31.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/45 20190531 31.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/45 20190531 31.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/79 20190531 31.05.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Søknad om redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid i barnehagen *****
2019/45 20190531 31.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/45 20190531 31.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/45 20190531 31.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2018/1969 20190531 31.05.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som Brukerstyrt personlig assistent (BPA) - 13 timer per uke *****
2018/2042 20190531 31.05.2019 Utgående brev Klage på byggesak Sundsåsen 9 Harald Dietrichson
2019/6 20190531 31.05.2019 Utgående brev Husleiekontrakt ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/6 20190531 31.05.2019 Utgående brev Husleiekontrakt til underskrift ***** ***** ***** *****
2018/1388 20190531 31.05.2019 Utgående brev Vedtak - Finansiering av boligen i ***** ***** ***** *****
2018/1388 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Kjøpekontrakt
2018/1388 20190531 31.05.2019 Inngående brev Utbetalingsanmodning *****
2018/1667 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Protokoll, kart, partsliste, beregning
2018/1842 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Kjøpekontrakt
2018/1842 20190531 31.05.2019 Inngående brev Utbetalingsanmodning *****
2017/1218 20190531 31.05.2019 Utgående brev Forhåndsvarsel om tildeling av nytt veinavn og omadressering, Langtveitveien Anja Kristin Stavvann m.fl.
2017/1701 20190531 31.05.2019 Inngående brev Overbygg på terrasse Jostein Gunnar Nilssen
2017/2027 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Adresse-, Epost-og telefonliste for medlemmer/varamedlemmer i Flerkulturelt råd Søs Østgaard Nysted
2012/323 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Konkurransegrunnlag
2012/1647 20190531 31.05.2019 Utgående brev Refusjon tillitsvalgt våren 2019 -sekretær og kasserer lokallaget Utdanningsforbundet Risør
2012/1798 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Signert avtale om bokutgivelser mellom Risør kommune og Cappelen Damm
2013/123 20190531 31.05.2019 Saksframlegg/innstilling Skattetakst for eiendommer i henhold til skatteliste
2013/123 20190531 31.05.2019 Saksframlegg/innstilling Skattetakst for eiendommer i henhold til skatteliste
2013/123 20190531 31.05.2019 Saksframlegg/innstilling Klager på skattetakster
2013/477 20190531 31.05.2019 Utgående brev Ballbinge Sted: Sagjordet gnr. 16 bnr. 1372 Sagjordets venner v/Andreas Stensland
2013/477 20190531 31.05.2019 Utgående brev Oversendelse foreløpig avtale om ballbinge. Sted: Sagjordet gnr. 16 bnr. 1372 Søker/Tiltakshaver: Sagjordets venner v/Andreas Stensland Sagjordets venner v/Andreas Stensland
2014/98 20190531 31.05.2019 Utgående brev Kontantstøtte - rapportering - mai 2019 *****
2014/1248 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Signert protokoll - forhandlinger - 20.10.2014, 21.10.2014 og 27.10.2014
2014/1250 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Signert protokoll - forhandlinger - 21.11.2014
2014/1250 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Signert protokoll - forhandlinger - 24.11.2014
2014/1250 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Signert protokoll - forhandlinger - 06.11.2014
2010/1642 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte med IMDi og Bufetat 16.november Enhet for bosetting og integrering m.fl.
2006/2686 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Høringsinstanser Heidi Rødven
2006/1402 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Møte Samarbeidsutvalg for allmeleger
2006/330 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Statistikk utviklingshemmede per 31.12.2016 *****
2006/330 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Statistikk utviklingshemmede per 31.12.2017 *****
2014/1527 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Oversikt over brukere som har fått tildelt koordinator
2015/81 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2018.
2015/81 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Nasjonal tilskuddsordning - søknad om støtte for 2017. Signert bekreftelse på vurdering.
2015/675 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Vedlegg refusjonskrav Åmli Kommune i perioden 17/12 til og med 30/12 18
2015/2018 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Signert protokoll - forhandlinger - 26.11.2015
2016/222 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Oversikt over aktuelle brukere
2016/757 20190531 31.05.2019 Utgående brev Ordførers underskrift Heidi Rødven
2017/269 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Tilleggsinformasjon til RFI - Request for Information -
2017/952 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Signert protokoll - forhandlinger - 06.12.2017
2017/952 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Signert protokoll - forhandlinger - 06.12.2017
2016/1963 20190530 30.05.2019 Utgående brev Vedtak om tilskudd Rolf Moseid
2011/998 20190530 30.05.2019 Internt notat uten oppfølging RGR og stab 30.04.2019 Trond Aslaksen m.fl.
2009/585 20190530 30.05.2019 Internt notat uten oppfølging Egenerklæring
2011/2007 20190530 30.05.2019 Internt notat uten oppfølging Bo og driveplikt 2011
2018/1904 20190530 30.05.2019 Utgående brev Vedtak om regionalt miljøtilskudd 2018 Anders Johnsen
2018/1904 20190530 30.05.2019 Internt notat uten oppfølging Søknad om regionalt miljøtilskudd 2018 - Anders Johnsen Eide, Liv Kirsten
2006/524 20190529 29.05.2019 Inngående brev KRANVEIEN 66 b Getmail -
2006/524 20190529 29.05.2019 Inngående brev Søknad om ettergodkjenning av endringer BYGG HJELPEN Mathisen
2008/345 20190529 29.05.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av protokoll fra møte i Bystyret 25.04.19
2011/631 20190529 29.05.2019 Internt notat uten oppfølging Vårsemester 2019 - Underveisvurdering - Lister pr. klassetrinn
2011/943 20190529 29.05.2019 Internt notat uten oppfølging Signert ferdigmelding Urbakken Nina Lieng Christiansen
2011/1665 20190529 29.05.2019 Internt notat uten oppfølging Møtereferat - Ringledning og ervervelse av grunn Einar Werner Frøyna
2011/1665 20190529 29.05.2019 Internt notat uten oppfølging AS Built VA
2012/1827 20190529 29.05.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Interpellasjon fra Mona K. Stray Rambo (H) - Søndeled legekontor
2012/1827 20190529 29.05.2019 Saksframlegg/innstilling Interpellasjon fra Mona K. Stray Rambo (H) - Søndeled legekontor
2013/848 20190529 29.05.2019 Utgående brev Vedr. søknad om ferdigattest på ny hytte Sted: Gloppe tomt nr. 18 gnr. 1 bnr. 49 Søker: Gloppe Hytter AS Tiltakshaver: Grete Berit og Per Audun Løvås Arkitekten Din AS
2013/459 20190529 29.05.2019 Internt notat uten oppfølging Signert ferdigmelding Gråholmen Nina Lieng Christiansen
2013/902 20190529 29.05.2019 Utgående brev Ferdigattest Storegjerde Bygg
2013/902 20190529 29.05.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Risor Kommune - Joseph, Ahmed Imad
2014/598 20190529 29.05.2019 Utgående brev Varsel om tilbaketrekking av brukstillatelse Sted: Mårkleiva 10, 12 og 14 gnr. 14 bnr. 628 Søker/Tiltakshaver: Sør Bolig Prosjekt AS SØR BOLIG PROSJEKT AS
2014/105 20190529 29.05.2019 Utgående brev Refusjonskrav våren 2019 *****
Versjon:5.2.2.1