eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2975/2019 20190417 17.04.2019 Internt notat uten oppfølging Journal - tirsdag 16. april 2019
2961/2019 20190417 17.04.2019 Internt notat uten oppfølging Aktivitetsplan
2962/2019 20190417 17.04.2019 Internt notat uten oppfølging Aktivitetsplan
2963/2019 20190417 17.04.2019 Internt notat uten oppfølging Avslutning av aktivitetsplan
2964/2019 20190417 17.04.2019 Internt notat uten oppfølging Avslutning av aktivitetsplan
2972/2019 20190417 17.04.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Kommuneplanprosess 2019 - 2020, fastsettelse av planprogram Svein Brattekleiv
2974/2019 20190417 17.04.2019 Internt notat uten oppfølging Servicenivå på avfallsmottaket i Egdalen - vedtak i formannskapet 9.4.19 Torill Neset m.fl.
2976/2019 20190417 17.04.2019 Inngående brev Innvilget søknad om dagaktivitetstilskudd for menn HELSEDIREKTORATET
2973/2019 20190417 17.04.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Kamperhaug boligområde - utbedringer atkomstvei Ole Arthur Løite
2919/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Innkalling til møte i Østre Agder oppvekstforum 24.04.2019 Arendal kommune, Østre Agder
2951/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev oppsigelse av 30 % Terje Andreas Gundersen
2954/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Evaluering av plan for særskilt norskopplæring - skoleåret 2018/2019
2957/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - våren 2019
2904/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Tilsettingskontrakt - fast stilling 53 % - BPA Randi Kristine Ramskjær
2913/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Høring - nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge HELSEDIREKTORATET
2965/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Analyserapport av drikkevann Gjerstad, uke 15 Eurofins
2956/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - våren 2019
2958/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - våren 2019
2960/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Henvisning til pp-tjenesten Risør kommune, PPT
2903/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
2942/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - våren 2019
2943/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - våren 2019
2944/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - våren 2019
2946/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - våren 2019
2947/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Søknad om hjelpemidler NAV hjelpemiddelsentral
2948/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - våren 2019
2950/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Søknad om hjelpemidler NAV hjelpemiddelsentral
2952/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Søknad om hjelpemidler NAV hjelpemiddelsentral
2953/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Evaluering av individuell opplæringsplan - skoleåret 2017/2018
2955/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - våren 2019
2959/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - våren 2019
1336/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Protokoll sakkyndig nemnd 14.02.2019
2888/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
2891/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
2895/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
2873/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
2876/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
2877/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
2878/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
2879/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
2880/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
2870/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
2883/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Tilsettingskontrakt - utvidet stilling 80 % Henriette Fianbakken
2890/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Ny tilsettingskontrakt - utvidet stilling 82 % Gro Evelyn Flomark Søhus
2897/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
2898/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
2899/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Ny tilsettingskontrakt 82 % Veronica Helen Olsen
2884/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Ny tilsettingskontrakt utvidet stilling - 100 % Torunn Bomvoll
2910/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Innvilget søknad om utsettelse med rapportering av tall på personer med psykisk utviklingsshemming HELSEDIREKTORATET
2912/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Høring - anbefaling om måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjons- og skolehelsetjenesten HELSEDIREKTORATET
Versjon:5.2.2.1