eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
6165/2017 20190531 31.05.2019 Utgående brev Søknad om startlån til refinansiering *****
3987/2019 20190531 31.05.2019 Utgående brev Svar på klage på avslag om tildeling av startlån og tilskudd *****
3988/2019 20190531 31.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Brokelandsheiadagene 2019 VOLUM EVENT & ARTIST BOOKING AS
3989/2019 20190531 31.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om endring av styrer Burger King, Brokelandsheia KING FOOD AS
3990/2019 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Journal - onsdag 29. mai 2019
3991/2019 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Journal - fredag 31. mai 2019
3983/2019 20190529 29.05.2019 Internt notat uten oppfølging Journal - tirsdag 28. mai 2019
3984/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev SFO - utmelding Kristin Nygård Presthagen
3970/2019 20190529 29.05.2019 Internt notat uten oppfølging Journal - mandag 27. mai 2019
3974/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Protokoll fra møte i Gjerstad 9. mai 2019 Regionalt Næringsfond Østregionen
3975/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Kommunedelplan for E-18 Dørdal - Grimstad - høringsuttalelse fra Gjerstad kommune NYE VEIER AS
3981/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Undertegnet avtale - medfinansiering vedrørende tiltaket "varig tilrettelagt arbeid" i skjermet virksomhet LISAND AS
3982/2019 20190529 29.05.2019 Internt notat uten oppfølging Undertegnet lederavtale for 2019
3980/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Svar på klage på størrelse på innvilget startlån *****
3985/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om utvidet stilling *****
3986/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Svar på klage på avslag - din søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmet *****
3786/2019 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Tilsettingsvedtak Torill Neset
3390/2019 20190528 28.05.2019 Saksframlegg/innstilling Justering av retningslinjer for verneprisen for Gjerstad kommune
2608/2019 20190528 28.05.2019 Saksframlegg/innstilling Revidert samarbeidsavtale Østre Agder brannvesen
2610/2019 20190528 28.05.2019 Saksframlegg/innstilling Forslag til betalingsmodell - Østre Agder brannvesen
3522/2019 20190528 28.05.2019 Saksframlegg/innstilling Klage på vedtak - søknad om startlån og tilskudd til etablering
3660/2019 20190528 28.05.2019 Saksframlegg/innstilling Eventuelt-post i kommunestyret
2979/2019 20190528 28.05.2019 Saksframlegg/innstilling Endringer i selskapsavtalen og tilhørende samarbeidsavtale for Aust-Agder museum og arkiv IKS som følge av sammenslåing av Agderfylkene
2702/2019 20190528 28.05.2019 Saksframlegg/innstilling Klage på størrelse på innvilget startlån
2710/2019 20190528 28.05.2019 Saksframlegg/innstilling Rapportering om næringsarbeidet og prioriterte oppgaver for næringssjefen
2795/2019 20190528 28.05.2019 Saksframlegg/innstilling Innspill til veikart for bedre levekår
2796/2019 20190528 28.05.2019 Saksframlegg/innstilling ROS-analyse Østre Agder brannvesen
3971/2019 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Fungering som rådmann fra og med 30 mai til og med 2 juni Lasse Fosse
3972/2019 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - våren 2019
3973/2019 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - våren 2019
3976/2019 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra møte i klagenemnda den 28. mai 2019 Astrid Haukenes Bråten
3977/2019 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift - klage på vedtak - avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmet Astrid Haukenes Bråten
3978/2019 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift - klage på vedtak - søknad om startlån og tilskudd til etablering Astrid Haukenes Bråten
3979/2019 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift - klage på størrelse på innvilget startlån Kai Høgbråt
3959/2019 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Journal - fredag 24. mai 2019
3963/2019 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra brukerrådsrunde ved Gjerstad omsorgssenter den 27. mai 2019 Kari Slaattelid Øya m.fl.
3960/2019 20190528 28.05.2019 Utgående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning for skoleåret 2019-2020 *****
3912/2019 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Årsmelding for 2018
3913/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Takker ja til 40 % utvidelse av stilling Maren Louise Boiten
3914/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Årsregnskap 2018 Espen Grimsland
3915/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Godkjenning av ny adresseparsell i Mostad boligfelt Astrid Haugen Gustavson
3916/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
3917/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
3918/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
3919/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
3920/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
3921/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
3922/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
3924/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
3927/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
Versjon:5.2.2.1