eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
292/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - høsten 2018
242/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Politiattest 2018
243/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Politiattest 2018
244/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Politiattest 2018
233/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Politiattest 2018
236/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Politiattest 2018
238/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Politiattest 2018
245/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Politiattest 2018
248/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Politiattest 2018
251/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Politiattest 2018
255/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Politiattest 2018
197/2019 20190114 14.01.2019 Utgående brev Nabovarsel - Søknad om delering av matrikkelenhet Statens Vegvesen
198/2019 20190114 14.01.2019 Utgående brev Nabovarsel - Søknad om fradeling av næringsareal Nye Veier
231/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Politiattest 2018
269/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad på stilling *****
278/2019 20190114 14.01.2019 Utgående brev Søknad om alderspensjon Kommunal landspensjonskasse KLP
285/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Mottatt politiattest
188/2019 20190114 14.01.2019 Utgående brev Oversendelsesbrev - søknader om spillemidler, rullering av handlingsplan og kommunens prioritering - 2019 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
240/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Politiattest 2018
241/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Politiattest 2018
246/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Politiattest 2018
247/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Politiattest 2018
249/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Politiattest 2018
250/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Politiattest 2018
252/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Politiattest 2018
253/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Politiattest 2018
254/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Politiattest 2018
203/2019 20190114 14.01.2019 Utgående brev Enkeltvedtak om behov for spesialundervisning for resten av skoleåret 2018-2019. Gjelder fra og med 10. desember. *****
232/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Politiattest 2018
214/2019 20190114 14.01.2019 Utgående brev Enkeltvedtak om fritak for karakter *****
263/2019 20190114 14.01.2019 Utgående brev Retting mellom grunnbok og matrikkel Gnr. 3 Bnr. 251 Kartverket Tinglysingen v/Marit Stensrud
265/2019 20190114 14.01.2019 Utgående brev Gjerstad kommune - Budsjettdokumenter 2019 - 2022 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
273/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Høringer - ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
283/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Journal - fredag 11. januar 2019
293/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - høsten 2018
271/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte den 18.1.19 i Aust-Agder Revisjon IKS AUST-AGDER REVISJON IKS
275/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Undertegnet oppdragsavtale *****
276/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Undertegnet oppdragsavtale *****
277/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Undertegnet oppdragsavtale *****
279/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Informasjon om sikkerhet for kausjon ØSTRE AGDER SPAREBANK
280/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd NAV Arbeidslivssenter Aust-Agder
281/2019 20190114 14.01.2019 Utgående brev Krav om refusjon for tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd NAV skanning
282/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Undertegnet tilsettingskontrakt - tilkallingsvikar for 2019 Elly Christine Kittilsen
284/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Administrativt vedtak ved utlysning av stillingene Sunniva Helland
286/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Administrativt vedtak ved utlysning av stillingen Sunniva Helland
287/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Mottatt politiattest
288/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Mottatt politiattest
289/2019 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Administrativt vedtak ved utlysning av stillingene Sunniva Helland
290/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Karakterutskrift Kari Leren
266/2019 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad på stilling *****
Versjon:5.2.2.1