eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 05 23 20190523 23.05.2019 19:00 Almuestaua kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 DS482019 DS 48/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig på Valle - gnr 28 bnr 83
0 DS492019 DS 49/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til opparbeidelse av veg til fritidsbolig Ljådal - gnr 28 bnr 2 fnr 13
0 DS512019 DS 51/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av garasje på Lindtjenn 31 - gnr 3 bnr 342
0 DS372019 DS 37/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om deling av grunneiendom - gnr 14 bnr 20 - Caroline Westberg
0 DS382019 DS 38/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Midlertidig brukstillatelse - gnr 3 bnr 435 Brokelandsheia Nord
0 DS402019 DS 40/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om tilskudd fra det kommunale viltfondet - Aust-Agder Elghundklubb
0 DS422019 DS 42/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tiltak ved Solem skytebane - GJFF - Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
0 DS412019 DS 41/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av enebolig - Vestølveien 27 - gnr 16 bnr 7
0 DS452019 DS 45/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av tilbygg og ombygging av bolig - gnr 23 bnr 1
0 DS522019 DS 52/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til deling av Lindvollheia 56,58,60,62 - gnr 3 bnr 405
0 DS362019 DS 36/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest på bolig gnr 41 bnr 25
0 DS442019 DS 44/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av veranda med tak - gnr 33 bnr 1
0 DS462019 DS 46/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av tilbygg - Åsbø 45 - gnr 23 bnr 15
0 DS432019 DS 43/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest - gnr 3 bnr 412
0 DS392019 DS 39/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om fradeling av tomt til fritidseiendom - gnr 28 bnr 2 fnr 13 - Statskog
0 DS472019 DS 47/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av tilbygg på bolig - gnr 1 bnr 62
0 DS502019 DS 50/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av hagestue på Stifoss - gnr 2 bnr 3 og 8
0 RS362019 RS 36/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding for 2018 - IKT Agder
0 RS372019 RS 37/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra sonderingssamtale om kommunestruktur mellom Gjerstad og Tvedestrand kommuner
0 RS342019 RS 34/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak i kontrollutvalget - Forvaltningsrevisjonsrapport - Organisering og kvalitet i pleie og omsorg
0 RS352019 RS 35/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte i skolemiljøutvalget ved Fiane skole den 6.5.19
Versjon:5.2.2.1