eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 03 21 20190321 21.03.2019 19:00 Almuestaua kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 DS212019 DS 21/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om fradeling av våningshus gnr 29 bnr 30 - Holmen Gård
0 DS192019 DS 19/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest gnr 3 bnr 438
0 DS222019 DS 22/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til etablering av avløpsanlegg - gnr 3 bnr 75 fnr 1
0 DS232019 DS 23/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest - gnr 3 bnr 75 fnr 1
0 DS242019 DS 24/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av takoverbygg Hoppehagen 28
0 DS252019 DS 25/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rammetillatelse til oppføring av lagerbygg og igangsettingstillatelse til grunnarbeid og veianlegg - gnr 7 bnr 24
0 DS202019 DS 20/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om deling av eiendom med oppmålingsforretning - gnr 22 bnr 1 - Jacob Haugen
0 RS182019 RS 18/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Gjerstad kommune
0 RS172019 RS 17/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fylkesmannen: Varsel om tilsyn ved Gjerstadheimen
Versjon:5.2.2.1