eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 02 15 20180215 15.02.2018 18:30 Almuestaua kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 DS102018 DS 10/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Godkjent søknad om konsesjon på erverv av gnr 43 bnr 6, 15 og 20 - Reidar Blesvik
0 DS112018 DS 11/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Godkjent søknad om konsesjon på erverv av eiendom - gnr 28 bnr 19 - Jørgen Aasbø
0 DS52018 DS 5/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til bruk av snøscooter i Gjerstad kommune - Johnny Kind
0 DS22018 DS 2/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til fremføring av ledningsnett gnr 14 bnr 7 i Gjerstad
0 DS32018 DS 3/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tildeling av kulturmidler
0 DS72018 DS 7/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest
0 DS42018 DS 4/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Godkjent søknad om løyve til snøscooterkjøring for vinteren 2017/2018
0 DS82018 DS 8/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om fradeling av tilleggsareal fra gnr 28 bnr 10 i Gjerstad
0 DS122018 DS 12/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av tilbygg til garasje gnr 3 bnr 334
0 DS132018 DS 13/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Godkjent søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 28 bnr 2 fnr 16 - Gjerstad Jeger- og Fiskeforening
0 DS142018 DS 14/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til oppføring av tilbygg til hytte og anneks/bod
0 DS12018 DS 1/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Godkjent søknad om konsesjon - gnr 3 bnr 432 - Odd Tore Flåta
0 DS62018 DS 6/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest - ombygging av inngangsparti gnr 1 bnr 11 feste nr 98
0 DS92018 DS 9/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ferdigattest VA - anlegg med avløpspumpestasjon i Egdalen.
0 RS52018 RS 5/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Mattilsynet: Tilsynsrapport etter tilsyn med høydebasseng
0 RS62018 RS 6/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Mattilsynet: Tilsynsrapport - utarbeidelse av tiltaks- og framdriftsplan for etablering av alternativ vannforsyning
0 RS72018 RS 7/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Mattilsynet: Bekreftelse på lukking av avvik
0 RS152018 RS 15/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fylkesmannen: Varsel om tilsyn etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
0 RS42018 RS 4/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Østre Agder: Referat fra styremøtet 8. desember 2017 og uttalelse til Jernbanedirektoratet om konkurransegrunnlag for persontrafikk på Sørlandsbanen
0 RS82018 RS 8/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sluttrapport for prosjektet Ung aktiv
Versjon:5.2.2.1