eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
6396/2017 20171114 14.11.2017 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
6399/2017 20171114 14.11.2017 Inngående brev Analyserapport - drikkevann uke 45 EUROFINS ENVIRONMENT TESTING NORWAY AS
6398/2017 20171114 14.11.2017 Inngående brev Generell søknad på stilling som helsesekretær May-Lill Jacobsen
6397/2017 20171114 14.11.2017 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
6400/2017 20171114 14.11.2017 Inngående brev Bekreftelse på mottatt dokumentasjon fra PPT ***** PPT for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune
6387/2017 20171114 14.11.2017 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
6383/2017 20171114 14.11.2017 Inngående brev Tilskudd til leirskoleopplæring FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER
6389/2017 20171114 14.11.2017 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
6391/2017 20171114 14.11.2017 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
6363/2017 20171114 14.11.2017 Utgående brev Melding om registrert konsesjonsforhold i matrikkelen Astor Helmer Høglind
6381/2017 20171114 14.11.2017 Internt notat uten oppfølging Godkjent egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 15 bnr 28
6382/2017 20171114 14.11.2017 Internt notat uten oppfølging Kvittering for registrert konsesjonsforhold i matrikkelen
6390/2017 20171114 14.11.2017 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
6394/2017 20171114 14.11.2017 Internt notat uten oppfølging Journal - mandag 13. november 2017
6392/2017 20171114 14.11.2017 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
6393/2017 20171114 14.11.2017 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
6395/2017 20171114 14.11.2017 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
6385/2017 20171114 14.11.2017 Internt notat Enkeltvedtak ***** ***** Monica Haugen
6388/2017 20171114 14.11.2017 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
6386/2017 20171114 14.11.2017 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
6354/2017 20171113 13.11.2017 Inngående brev Høring - endring i barnehageloven KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
6355/2017 20171113 13.11.2017 Inngående brev Folkehelseprogrammet i Agder - oppfølgende informasjon VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE
6361/2017 20171113 13.11.2017 Internt notat uten oppfølging Godkjent egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 42 bnr 83
6368/2017 20171113 13.11.2017 Internt notat uten oppfølging Godkjent egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 41 bnr 112
6369/2017 20171113 13.11.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 15 bnr 28 Anne Karine L Brekka
6370/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev Melding om registrert konsesjonsforhold i matrikkelen Aktiv Eiendomsmegling
6372/2017 20171113 13.11.2017 Inngående brev Status om nærpolitireformen pr. november 2017 AGDER POLITIDISTRIKT
6371/2017 20171113 13.11.2017 Inngående brev Undertegnet taushetserklæring Ahmad Ouf
6353/2017 20171113 13.11.2017 Inngående brev Takker ja til tilbud om fast ansettelse Anne M Aasheim Høgbråt
6356/2017 20171113 13.11.2017 Internt notat uten oppfølging Journal - fredag 10. november 2017
6357/2017 20171113 13.11.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd - ytterligere opplysninger Gjerstad Racingteam v/ Terje Svendsen
6365/2017 20171113 13.11.2017 Internt notat uten oppfølging Godkjent egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 2 bnr 102
6366/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold i matrikkelen Berit Masdalen
6367/2017 20171113 13.11.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 15 bnr 27 Anne Karine L Brekka
6379/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev Melding om registrert konsesjonsforhold i matrikkelen Marie Bakka
6380/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev Melding om registrert konsesjonsforhold i matrikkelen Anne Karine L Brekka
6373/2017 20171113 13.11.2017 Internt notat uten oppfølging Godkjent egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 3 bnr 433 og 434
6374/2017 20171113 13.11.2017 Internt notat uten oppfølging Godkjent egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 31 bnr 13
6378/2017 20171113 13.11.2017 Internt notat uten oppfølging Godkjent egenerklæring om konsesjonsfrihet - 1/2 fra ektemann - gnr 15 bnr 27
6362/2017 20171113 13.11.2017 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
6364/2017 20171113 13.11.2017 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
6359/2017 20171113 13.11.2017 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
6360/2017 20171113 13.11.2017 Internt notat uten oppfølging Personalmelding
6316/2017 20171110 10.11.2017 Utgående brev Protokoll fra møte i Regionalt Næringsfond 1 november 2017 Næringsansvarlige i Åmli,Vegårhei,Risør og Tvedestrand kommuner
6332/2017 20171110 10.11.2017 Utgående brev Melding om vedtak i Regionalt Næringsfond for Østregionen A G MEKANIKK AS
6340/2017 20171110 10.11.2017 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon *****
6341/2017 20171110 10.11.2017 Inngående brev Tilleggsopplysninger til sak i formannskapet - sak 17/81 Torgrim Landsverk
6342/2017 20171110 10.11.2017 Inngående brev Velferdsteknologi - grunnlagsdokument for felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi Kristiansand kommune
6343/2017 20171110 10.11.2017 Inngående brev Andelsberegning for felles brannvesen, feiegebyr og kostnader til IUA for 2018 ØSTRE AGDER BRANNVESEN
6345/2017 20171110 10.11.2017 Internt notat uten oppfølging Journal - torsdag 9. november 2017
Versjon:5.2.2.1