eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3082/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Tilsynsrapport med vedtak etter tilsyn med vannforsyningssystem MATTILSYNET
3069/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev 100 % stilling for sykepleier i PLO Andrea Eriksen Vestøl m.fl.
3117/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Spørsmål til importør om samsvarserklæringen er ekte selv om den mangler underskrift Demco Trading ltd
3113/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Mislighold av leieavtale - advarsel om utkastelse / heving av leiekontrakt *****
3140/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Oppsigelse av stilling Andrea Eriksen Vestøl
3145/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev SFO - søknad om ny plass Yahia Zakaria Hosho
3141/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Oppsigelse av stilling som hjelpemiddelkonsulent og deler av stillingen som miljøterapeut Arild Gjetmundsen
3144/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev SFO - søknad om ny plass Yahia Zakaria Hosho
3151/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev SFO - endring Yahia Zakaria Hosho
3176/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til oppføring av bolighus og carport gnr 21 bnr 69 TEGNERIET BYGG OG INTERIØRDESIGN AS
3186/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Varsel om branntilsyn i Visedal barnehage Østre Agder brannvesen
3187/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Avlyst - branntilsyn i Visedal barnehage Østre agder brannvesen
3188/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Innkalling til styremøte Østre Agder 30.mai 2017 og til politirådsmøte samme dato Arendal kommune, Østre Agder
3189/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Presisering bruk av fleksible midler - tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.- 4. trinn Utdanningsdirektoratet
3193/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Europris Brokelandsheia - gjerde - dispensasjon fra byggegrensa Statens vegvesen
3194/2017 20170524 24.05.2017 Internt notat uten oppfølging Journal - tirsdag 23. mai 2017
3195/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Søknad på eventuelle ledige stillinger Milos Zornic
3196/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Svar på søknad om stilling Milos Zornic
3197/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Signert egenerklæring om konsesjonsfrihet - Ingeborg Sissel Mostad ADVOKAT JON KRISTEN BOSVIK
3198/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Signert egenerklæring om konsesjonsfrihet - Morten Coward ADVOKAT JON KRISTEN BOSVIK
3199/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Grzegorz Blaszczyk RAADHUSET EIENDOMSMEGLING AS
3201/2017 20170524 24.05.2017 Internt notat uten oppfølging Kvittering på konsesjonsforhold - Grzegorz Blaszczyk
3205/2017 20170524 24.05.2017 Internt notat uten oppfølging Fullmakt til å fungere som rådmann i perioden 25. - 28. mai 2017 Lasse Fosse
3200/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Anna Blaszczyk RAADHUSET EIENDOMSMEGLING AS
3202/2017 20170524 24.05.2017 Internt notat uten oppfølging Kvittering på konsesjonsforhold - Anna Blaszczyk
3206/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Oppsigelse av stilling ved Abel ungdomsskole Karianne Meland
3207/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Signert tilsettingskontrakt - tilkallingsvikar Rosana M Kveum Fianbakken
3208/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Bosetting av flyktninger INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
3209/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Bosetting av flyktninger - ***** ***** ***** INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
3210/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Tildeling av kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd - 2017 FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER
3211/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte Barneverntjenesten Øst i Agder
3212/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte Barneverntjenesten Øst i Agder
3213/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Flyttemelding - endret dato BIRKENES KOMMUNE
3216/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Signert tilsettingskontrakt - midlertidig stilling - tilkallingsvikar Tommy Berntsen
3218/2017 20170524 24.05.2017 Internt notat uten oppfølging Utlysningstekst - 2. gangs utlysning - 100 % ledig stilling for sykepleier Hanne Elisabeth Møgster
3219/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning for skoleåret 2017/18 PPT for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune
3221/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning for skoleåret 2017/18 PPT for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune
3222/2017 20170524 24.05.2017 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning for skoleåret 2017/18 og 2018/19 PPT for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune
3061/2017 20170524 24.05.2017 Utgående brev Anmodning om utbetaling Vegårshei Kommune
3182/2017 20170523 23.05.2017 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte i skolemiljøutvalget ved Fiane skole den 22.5.17
3172/2017 20170523 23.05.2017 Internt notat uten oppfølging Journal - mandag 22. mai 2017
3173/2017 20170523 23.05.2017 Inngående brev Søknad på stilling *****
3178/2017 20170523 23.05.2017 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved Abel ungdomsskole den 11. mai 2017
3179/2017 20170523 23.05.2017 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved Fiane skole den 22.5.17
3183/2017 20170523 23.05.2017 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning for skoleåret 2017/18 PPT for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune
3184/2017 20170523 23.05.2017 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp i førskolealder - resten av vårhalvåret 2017 PPT for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune
3177/2017 20170523 23.05.2017 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte i skolemiljøutvalget ved Abel ungdomsskole den 11. mai 2017
3169/2017 20170523 23.05.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd fra viltfondet GJERSTAD VILTLAG
3174/2017 20170523 23.05.2017 Inngående brev Søknad på stilling *****
3166/2017 20170523 23.05.2017 Internt notat Høringsuttalelse fra enhet for skole Esther Kristine Hoel
Versjon:5.2.2.1