eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
7036/2016 20180119 19.01.2018 Internt notat uten oppfølging Referat fra ledermøte 12.10.16 Torill Neset m.fl.
344/2018 20180119 19.01.2018 Inngående brev Henvisning til PPT PPT for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune
346/2018 20180119 19.01.2018 Inngående brev Omsetning av alkohol for 2017 HEIMAT BROKELANDSHEIA AS
289/2018 20180119 19.01.2018 Utgående brev Montering av vannmåler -sanitærabonnement gnr 2 bnr 6 i Gjerstad PAULSEN & SØNN AS
294/2018 20180119 19.01.2018 Internt notat uten oppfølging Godkjent egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 3 bnr 153 og 321 - Mostad Bil AS
296/2018 20180119 19.01.2018 Internt notat uten oppfølging Godkjent egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 6 bnr 22 - Michael Andreas Uppal
304/2018 20180119 19.01.2018 Utgående brev Bekreftelse for bruk av lokale ved Gjerstadveien 171 som påbyggingsverksted - gnr 3 bnr 130 AEBI SCHMIDT NORGE AS
333/2018 20180119 19.01.2018 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplass Anna Maria M Hovdekleiv
334/2018 20180119 19.01.2018 Inngående brev Kompetanse- og innovasjonstilskudd - Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA) for 2018 Ressursenter for omstilling i kommunene
335/2018 20180119 19.01.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til søk med metalldetektor Tom Blandkjenn
336/2018 20180119 19.01.2018 Inngående brev Rundskriv IS-4/2018 - tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Helsedirektoratet
337/2018 20180119 19.01.2018 Inngående brev Revisors oppgaver i tilknytning til den kommunale tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende personer Helsedirektoratet
338/2018 20180119 19.01.2018 Inngående brev Eikelands verk - retting av skrivefeil i fredningsomfang RIKSANTIKVAREN
321/2018 20180119 19.01.2018 Utgående brev Melding om registrert konsesjonsforhold Advokat Rune Skomakerstuen
328/2018 20180119 19.01.2018 Utgående brev ***** ***** - behandling av krav etter 1-års regelen Fagforbundet avd 078 Gjerstad v/Janette Bråten
342/2018 20180119 19.01.2018 Inngående brev Status og forventninger til kommunene på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet i 2018 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
343/2018 20180119 19.01.2018 Inngående brev Svar på nabovarsel om anleggelse av oljeutskiller Statens vegvesen, region sør
345/2018 20180119 19.01.2018 Inngående brev Årsrapport og årsregnskap for 2017 Tvedestrand kommune, kemneren i Øst-Regionen
339/2018 20180119 19.01.2018 Inngående brev Utbetalingsbrev for lån nr. 20180003 Kommunalbanken
340/2018 20180119 19.01.2018 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling Linda Reiulfsen Sandåker
323/2018 20180118 18.01.2018 Inngående brev Sluttrapport i forbindelse med arbeidsavklaring DURAPART AS
324/2018 20180118 18.01.2018 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding NAV Gjerstad
283/2018 20180118 18.01.2018 Utgående brev Melding om godkjent konsesjon og registrert konsesjonsforhold i matrikkelen Gjerstad Jeger- og Fiskeforening v/Kjell Trygve Grunnsvoll
308/2018 20180118 18.01.2018 Inngående brev Rapportering av vannverksdata for 2017 MATTILSYNET
315/2018 20180118 18.01.2018 Inngående brev Søknad om stipend Hege Aasbø
316/2018 20180118 18.01.2018 Inngående brev Søknad om stipend May Brit Pedersen
319/2018 20180118 18.01.2018 Inngående brev Dokumenter for beregning av ansiennitet og kompetanse Hege Mykland Valle
322/2018 20180118 18.01.2018 Inngående brev Undertegnet taushetserklæring Andrea Eskeland Øygarden
325/2018 20180118 18.01.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Reidar Blesvik
299/2018 20180118 18.01.2018 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Opprettelse av adhoc-utvalg for vurdering av etterbruk av Gjerstad og Fiane skoler, samt gjennomgang av kommunens eiendommer, tomter og boliger Torill Neset m.fl.
300/2018 20180118 18.01.2018 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Fast kontra flytende rente på kommunens lån - drøftingssak Espen Grimsland
311/2018 20180118 18.01.2018 Inngående brev Samtykke til utlevering av dokumenter *****
320/2018 20180118 18.01.2018 Inngående brev Dokumenter for beregning av ansiennitet og kompetanse Andrea Eskeland Øygarden
291/2018 20180118 18.01.2018 Utgående brev Gjerstad kommune. Revidering av kommunedelplan for trafikksikkerhet, varsel om oppstart og høring av planprogram
309/2018 20180118 18.01.2018 Inngående brev Påminnelse om innsending av refusjonskrav NAV Tiltak
310/2018 20180118 18.01.2018 Inngående brev Flyttemelding med opplysninger om fravær og lærere *****
312/2018 20180118 18.01.2018 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning *****
314/2018 20180118 18.01.2018 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter GJERSTAD KOMMUNE
313/2018 20180118 18.01.2018 Inngående brev Undertegnet tilsettingskontrakt Liv Ingebjørg Berntsen
298/2018 20180118 18.01.2018 Internt notat uten oppfølging Politiattest ***** ***** *****
301/2018 20180118 18.01.2018 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Vurdering ifm kjøp av enebolig Tom Jacobsen
302/2018 20180118 18.01.2018 Internt notat Bygging av firemannsbolig på Lindvollheia - vedtak i formannskapet 16. januar 2018 Svein Brattekleiv m.fl.
303/2018 20180118 18.01.2018 Internt notat Ad hoc utvalg for bygging av ny skole - vedtak i formannskapet 16.1.18 Torill Neset m.fl.
292/2018 20180118 18.01.2018 Utgående brev Oversendelse av klagesak til endelig avgjørelse - deling av landbrukseiendommen Eikeland, gnr 2 bnr 20 i Gjerstad kommune - Beatrix Koster FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER
263/2018 20180118 18.01.2018 Utgående brev Tilbud om stilling - Kristin Altermark Kristin Altermark
276/2018 20180118 18.01.2018 Utgående brev Ferdigattest - ombygging av inngangsparti gnr 1 bnr 11 feste nr 98 BRØDR. CHRISTENSEN AS
318/2018 20180118 18.01.2018 Inngående brev Undertegnet taushetserklæring Hege Mykland Valle
269/2018 20180118 18.01.2018 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Behandling av klage på sak 17/80 - fradeling av skogteig fra gnr 2 bnr 20 på Eikeland - Beatrix Koster
317/2018 20180118 18.01.2018 Inngående brev Undertegnet tilsettingskontrakt Hege Mykland Valle
270/2018 20180117 17.01.2018 Inngående brev Beslutning om begjæring om tvangssalg Aust-Agder Tinrett
Versjon:5.2.2.1