eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
4911/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Godkjent omdisponering av areal fra innmarksbeite til bebygd areal – gnr 17 bnr 9 Tom Jacobsen m.fl.
5082/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Undertegnet utplasseringsavtale OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I AGDER
5083/2018 20180817 17.08.2018 Internt notat uten oppfølging Ina Jacobsen - avslag på søknad
5084/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Undertegnet utplasseringsavtale OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I AGDER
4984/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann - Aplandsveien 202. Mona Hoel
4985/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Ferdigattest utslipp gnr. 36 bnr.11 i Gjerstad Mona Hoel
4974/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Enkeltvedtak for skoleåret 18-19 om vedlikehold av grunnleggende ferdigheter *****
5044/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Tilsettingskontrakt Alexander Sudland
5050/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Tillatelse til oppføring av drivhus - gnr 36 bnr 11 Mona Hoel m.fl.
5051/2018 20180817 17.08.2018 Internt notat uten oppfølging Ansiennitetsskjema fylt ut av personal
5058/2018 20180817 17.08.2018 Internt notat uten oppfølging Skjema for ansiennitet - fylt ut av personal
5060/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Tilsettingskontrakt Julie Sundsdal Nærdal
5090/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Svar på søknad om studiepermisjon Anne-Lise Grøtterud
5098/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev SFO - søknad om ny plass Une Katrin Sandåker
5074/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Sosialtjenestens adgang til å kreve kontoutskrift ved søknad om sosialhjelp FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER
5075/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Tilskudd til datahjelpemiddel - returnert søknad på grunn av mangler Nav Hjelpemiddelsentral Aust-Agder
5076/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV Gjerstad
5077/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Melding om utmelding i KLP - anmodning om endringsmelding KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP
5078/2018 20180817 17.08.2018 Internt notat uten oppfølging Karolina Nilsson trekker sin søknad
5079/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Vedtak om spesialundervisning *****
5080/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Karakterutskrift Anette Sunde
5081/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Undertegnet utplasseringsavtale OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I AGDER
5093/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Dokumenter for beregning av ansiennitet Gunvor Røed
5094/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Dokumenter for beregning av ansiennitet Maja Krstic
5071/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Analyserapport av badevann Sandåkerhølen uke 33 Eurofins
5073/2018 20180817 17.08.2018 Internt notat uten oppfølging Journal - torsdag 16. august 2018
5085/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Undertegnet utplasseringsavtale OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I AGDER
5086/2018 20180817 17.08.2018 Internt notat uten oppfølging Avslutte utlysning - innleie av sommervikarer og ny utlysning med frist etter sommerferien Sunniva Helland
5087/2018 20180817 17.08.2018 Internt notat uten oppfølging Fastlegevikariat - innleie via vikarbyrå Helland, Sunniva
5088/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Aud M Olimstad Brokeland
5089/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Undertegnet tilsettingsikontrakt Hager G Gebremedhen
5091/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Oppsigelse av stilling som sykepleier Victoria Meberg Olsen
5092/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Undertegnet tilsettingskontrakt Julie Sundsdal Nærdal
5065/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Tilsettingskontrakt Maja Krstic
5095/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Dokumenter for beregning av ansiennitet Alexander Ogbay Gebreab
5096/2018 20180817 17.08.2018 Inngående brev Dokumenter for beregning av ansiennitet Julie Sundsdal Nærdal
5054/2018 20180817 17.08.2018 Utgående brev Tilsettingskontrakt Geir Ove Andersen
5059/2018 20180816 16.08.2018 Inngående brev Søknad om konsesjon Dag Øygarden m.fl.
5061/2018 20180816 16.08.2018 Inngående brev Svar på søknad om avkjørsel Brokelandsheia - Burger King STATENS VEGVESEN
5062/2018 20180816 16.08.2018 Inngående brev Innspill til navn på ny videregående skole og nytt idrettsanlegg i Tvedestrand AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
5064/2018 20180816 16.08.2018 Inngående brev SFO - søknad om endring av oppholdstid Dag Håkon A Ausland
5055/2018 20180816 16.08.2018 Inngående brev Bakken - forhåndsvarsel begjæring om tvangssalg FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER
5056/2018 20180816 16.08.2018 Internt notat uten oppfølging Administrativt vedtak ved utlysning - ubesatte helgestillinger
5057/2018 20180816 16.08.2018 Utgående brev Fornyet avtale - midlertidig stilling Nina Merete Gjernes
5048/2018 20180816 16.08.2018 Utgående brev Svar på søknad om fritak for kommunale avgifter Elsa May Masdalen
5049/2018 20180816 16.08.2018 Utgående brev Tilsettingskontrakt Kirsten Saglia
5039/2018 20180816 16.08.2018 Internt notat uten oppfølging Journal - tirsdag 14. august 2018
5040/2018 20180816 16.08.2018 Inngående brev Søknad om kulturmidler for 2018 Stea Vel v/Erling Ausland
5043/2018 20180816 16.08.2018 Inngående brev Melding om at eiendommen Bakken blir lagt ut for salg Knut Hartveit
5066/2018 20180816 16.08.2018 Internt notat uten oppfølging Referat fra drøftingsmøte - innmelding tilleggslønn KLP
Versjon:5.2.2.1