eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
5371/2017 20170920 20.09.2017 Utgående brev Kontrakt for deltakelse i Lektor2-ordningen for skoleåret 2017/2018 NASJONALT NETTVERK FOR NATURFAGUTDANNING
5374/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Rapport fra skolen *****
5375/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til oppføring av driftsbygning Beatrix Koster
5377/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Egenmelding for oppfølging av foryngelsesplikten Håkon Edward Sandvik
5378/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Egenmelding for oppfølging av foryngelsesplikten Gunstein Aasbø
5383/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Referat fra SLT samarbeidsmøte den 13.9.17 RISØR KOMMUNE
3302/2017 20170920 20.09.2017 Saksframlegg/innstilling Trekke tilbake konsesjon for Bakken gnr 20 bnr 1 og 7
4392/2017 20170920 20.09.2017 Saksframlegg/innstilling Standardheving kommunale veier - bruk av inv. midler 2017-2020
4393/2017 20170920 20.09.2017 Saksframlegg/innstilling Behandling av klage i sak 17/48 - boplikt på Bakken, gnr 20 bnr 1 m.fl.
3018/2017 20170920 20.09.2017 Saksframlegg/innstilling Oppnevning av stemmestyrer - stortings- og sametingsvalget 2017
3267/2017 20170920 20.09.2017 Saksframlegg/innstilling Rutine for gjennomføring av Stortings- og sametingsvalget 2017
5369/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Søknad om fradeling av skogteig Beatrix Koster
5379/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Avtale om arbeid DURAPART AS
5380/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Undertegnet tilsettingskontrakt Hilde Østerholt
5381/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Søknad om stipend Maren Louise Boiten
5367/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Infrastruktur ved Gjerstad brannstasjon - pålegg fra Arbeidstilsynet ØSTRE AGDER BRANNVESEN
5368/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Anmodning om å avgi høringssvar til høringsuttalelse - utkast til endring av "Tilskudd til utleieboliger" HUSBANKEN
5372/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev 3. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2017 IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
5360/2017 20170920 20.09.2017 Internt notat uten oppfølging Protokoll for oppmålingsforretning
5361/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Innspill og forespørsler vedrørende eventuell etablering av ny felles IKT-virksomhet ved sammenslutning av IKT Agder og DDØ EVRY NORGE AS
5362/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Svar på nabovarsel - oppføring av ny garasje BANE NOR SF
5363/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Bekreftelse på mottatt søknad om forlengelse ut 2019 UTDANNINGSDIREKTORATET
5364/2017 20170920 20.09.2017 Internt notat uten oppfølging Journal - tirsdag 19. september 2017
5365/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Analyserapport drikkevann Gjerstad uke 37 - 2017 EUROFINS ENVIRONMENT TESTING NORWAY AS
5366/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Tilbakemelding på oppfølging etter tilsyn - beredskapsplaner og forebyggende beredskap FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER
5370/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Bekreftelse på innrapportering av økonomirapport til Lektor2 NASJONALT NETTVERK FOR NATURFAGUTDANNING
4514/2017 20170920 20.09.2017 Saksframlegg/innstilling Deltakelse i samarbeid Østre Agder og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester
4569/2017 20170920 20.09.2017 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Lindtjenn boligfelt for oppføring av en tomannsbolig på tomt nr 14 og for oppdeling av tomt 14 til 11 og 14 som opprinnelig.
5349/2017 20170919 19.09.2017 Internt notat uten oppfølging 4. klasse ved Fiane skole - skoleåret 2017/2018
5351/2017 20170919 19.09.2017 Internt notat uten oppfølging 6. klasse ved Fiane skole - skoleåret 2017/2018
5352/2017 20170919 19.09.2017 Internt notat uten oppfølging 7. klasse ved Fiane skole - skoleåret 2017/2018
5353/2017 20170919 19.09.2017 Internt notat uten oppfølging 8. klasse ved Abel ungdomsskole - skoleåret 2017/2018
5355/2017 20170919 19.09.2017 Internt notat uten oppfølging 10. klasse ved Abel ungdomsskole - skoleåret 2017/2018
5339/2017 20170919 19.09.2017 Internt notat uten oppfølging 1. klasse ved Gjerstad skole - skoleåret 2017/2018
5340/2017 20170919 19.09.2017 Internt notat uten oppfølging 2. klasse ved Gjerstad skole - skoleåret 2017/2018
5342/2017 20170919 19.09.2017 Internt notat uten oppfølging 4. klasse ved Gjerstad skole - skoleåret 2017/2018
5346/2017 20170919 19.09.2017 Internt notat uten oppfølging 1. klasse ved Fiane skole - skoleåret 2017/2018
5347/2017 20170919 19.09.2017 Internt notat uten oppfølging 2. klasse ved Fiane skole - skoleåret 2017/2018
5348/2017 20170919 19.09.2017 Internt notat uten oppfølging 3. klasse ved Fiane skole - skoleåret 2017/2018
5329/2017 20170919 19.09.2017 Inngående brev Sakkyndig vurdering ved behov for spesialpedagogisk hjelp i førskolealder - skoleår 2017/18 PPT for Risør, Tvedestand, Vegårshei og Gjerstad kommune
5330/2017 20170919 19.09.2017 Internt notat uten oppfølging Journal - mandag 18. september 2017
5331/2017 20170919 19.09.2017 Inngående brev Melding om montering av vannmåler BRØDRENE VATNE AS
5333/2017 20170919 19.09.2017 Inngående brev Forslag til kulturprisen for 2017 Morten Ragnar Røed
5334/2017 20170919 19.09.2017 Inngående brev Søknad om deling og overdragelse av grunn fra Melås gnr 17 bnr 1 til Lia gnr 17 bnr 26 Bjørn Torje Tveiten
5336/2017 20170919 19.09.2017 Inngående brev Klage på vannkvalitet - Mostadveien 73 Ken Erling Høgbråt
5338/2017 20170919 19.09.2017 Inngående brev Referat fra veiledningssamtale 07.09.17 PPT for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune
5341/2017 20170919 19.09.2017 Internt notat uten oppfølging 3. klasse ved Gjerstad skole - skoleåret 2017/2018
5343/2017 20170919 19.09.2017 Internt notat uten oppfølging 5. klasse ved Gjerstad skole - skoleåret 2017/2018
5344/2017 20170919 19.09.2017 Internt notat uten oppfølging 6. klasse ved Gjerstad skole - skoleåret 2017/2018
5345/2017 20170919 19.09.2017 Internt notat uten oppfølging 7. klasse ved Gjerstad skole - skoleåret 2017/2018
Versjon:5.2.2.1