eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2464/2018 20180419 19.04.2018 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling Maria Bråten Karlkvist
2462/2018 20180419 19.04.2018 Inngående brev Analyserapport - drikkevann Gjerstad uke 15-2018 Eurofins
2463/2018 20180419 19.04.2018 Inngående brev Høring - Forslag til ny forskrift om pasientjournal HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2465/2018 20180419 19.04.2018 Inngående brev Påminnelse – Krav om databehandleravtale med Norsk Helsenett NORSK HELSENETT SF
2428/2018 20180419 19.04.2018 Inngående brev Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger - 17 - 20 år - 1. terminutbetaling 2018 IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2433/2018 20180419 19.04.2018 Inngående brev Søknad om praksisplass i skolens arbeidsuke Marthe Minchun Høgbråt
2434/2018 20180419 19.04.2018 Inngående brev Undertegnet oppdragsavtale *****
2435/2018 20180419 19.04.2018 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjonsark - våren 2018
2436/2018 20180419 19.04.2018 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjonsark - våren 2018
2437/2018 20180419 19.04.2018 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjonsark - våren 2018
2438/2018 20180419 19.04.2018 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjonsark - våren 2018
2439/2018 20180419 19.04.2018 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjonsark - våren 2018
2440/2018 20180419 19.04.2018 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjonsark - våren 2018
2441/2018 20180419 19.04.2018 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjonsark - våren 2018
2442/2018 20180419 19.04.2018 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjonsark - våren 2018
2443/2018 20180419 19.04.2018 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjonsark - våren 2018
2444/2018 20180419 19.04.2018 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjonsark - våren 2018
2446/2018 20180419 19.04.2018 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjonsark - våren 2018
2448/2018 20180419 19.04.2018 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjonsark - våren 2018
2449/2018 20180419 19.04.2018 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjonsark - våren 2018
2450/2018 20180419 19.04.2018 Inngående brev Forespørsel om startlån *****
2354/2018 20180419 19.04.2018 Internt notat uten oppfølging Journal - mandag 16. april 2018
2373/2018 20180419 19.04.2018 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til drift og arrangement AUST-AGDER MS-FORENING
2390/2018 20180419 19.04.2018 Internt notat uten oppfølging Journal - tirsdag 17. april 2018
2379/2018 20180419 19.04.2018 Utgående brev Tillatelse til oppføring av 4-mannsbolig på Lindvollheia gnr 3 bnr 404 GOUTBEEK AS
2399/2018 20180419 19.04.2018 Utgående brev Vedrørende manglende innleverte sykemeldinger *****
2403/2018 20180419 19.04.2018 Utgående brev Innkalling til møte med Lisand AS *****
2427/2018 20180419 19.04.2018 Inngående brev SFO - søknad om ny plass Wilhelm Rundholt
2445/2018 20180419 19.04.2018 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjonsark - våren 2018
2447/2018 20180419 19.04.2018 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjonsark - våren 2018
2402/2018 20180419 19.04.2018 Utgående brev Tap av retten til egenmelding *****
2430/2018 20180419 19.04.2018 Inngående brev Undertegnet taushetserklæring Lindsey Grace Skogen
2431/2018 20180419 19.04.2018 Inngående brev Undertegnet tilsettingskontrakt Lindsey Grace Skogen
2432/2018 20180419 19.04.2018 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Ellen Våle
2329/2018 20180419 19.04.2018 Internt notat uten oppfølging Journal - fredag 13. april 2018
2458/2018 20180419 19.04.2018 Internt notat uten oppfølging Journal - onsdag 18. april 2018
2429/2018 20180419 19.04.2018 Inngående brev Undertegnet tilsettingskontrakt Liv Marit Hornnes
2383/2018 20180419 19.04.2018 Utgående brev Tilbud om stilling Marianne Vibeto
2426/2018 20180419 19.04.2018 Inngående brev SFO - søknad om ny plass Wilhelm Rundholt
2384/2018 20180419 19.04.2018 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om stilling Veronica Horne m.fl.
2386/2018 20180419 19.04.2018 Internt notat uten oppfølging Oppsummering av kandidatene etter intverju
2420/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev Informasjon om regional ordning for kompetanseutvikling for barnehage FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER
2392/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev Tilbud på konsulenttjenester - prosjektering VA APROVA AS
2394/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling Marianne Vibeto
2396/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev Undertegnet tilsettingskontrakt Ahmad Ouf
2405/2018 20180418 18.04.2018 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjonsark - våren 2018
2407/2018 20180418 18.04.2018 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjonsark - våren 2018
2408/2018 20180418 18.04.2018 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjonsark - våren 2018
2409/2018 20180418 18.04.2018 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjonsark - våren 2018
2411/2018 20180418 18.04.2018 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjonsark - våren 2018
Versjon:5.2.2.1