eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
4248/2017 20170724 24.07.2017 Internt notat uten oppfølging Journal - fredag 21. juli 2017
4249/2017 20170724 24.07.2017 Inngående brev Informasjon til offentlig melder om konklusjon på undersøkelse Barneverntjensten Øst i Agder
4250/2017 20170724 24.07.2017 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Gjerstad
4245/2017 20170721 21.07.2017 Internt notat uten oppfølging Journal - torsdag 20. juli 2017
4247/2017 20170721 21.07.2017 Inngående brev Nabovarsel utsendt og bekreftet mottatt - gnr 14 bnr 81 - Karen Johanne og Knut Iversen Karen Johanne M Iversen m.fl.
4246/2017 20170721 21.07.2017 Inngående brev Spørsmål om kapasitet vannledning - Sandkleivveien - Fiane Rune Dalen
4237/2017 20170721 21.07.2017 Utgående brev Referat fra møte 4.7.2017 *****
4224/2017 20170721 21.07.2017 Utgående brev Ang. tilbud om ansettelse Sunniva Helland
4225/2017 20170721 21.07.2017 Utgående brev Ang. krav om funksjonstillegg *****
4238/2017 20170720 20.07.2017 Inngående brev Kvittering for innsendt skjema - rapportering og krav fra kommuner til Helfo Helfo
4239/2017 20170720 20.07.2017 Inngående brev Protokoll generalforsamling RTA 2017 RISØR TVEDESTRAND REGIONENS AVFALLSSELSKAP RTA AS
4240/2017 20170720 20.07.2017 Inngående brev Spørsmål om praksisplass eller jobb Silje Margrethe Herfoss
4241/2017 20170720 20.07.2017 Utgående brev Svar på spørsmål om praksisplass eller jobb Silje Margrethe Herfoss
4242/2017 20170720 20.07.2017 Internt notat uten oppfølging Administrativt vedtak ved utlysing av stilling som personalkonsulent
4243/2017 20170720 20.07.2017 Inngående brev Kursbevis - Demensomsorgens ABC Morten Müller
4244/2017 20170720 20.07.2017 Inngående brev Kursbevis - grunnkurs i legemiddelhåndtering Roger-Regine B Hansen
4235/2017 20170720 20.07.2017 Internt notat uten oppfølging Journal - onsdag 19. juli 2017
4228/2017 20170719 19.07.2017 Inngående brev Høring - Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits Det kongelige helse- og omsorgsdepartement
4229/2017 20170719 19.07.2017 Internt notat uten oppfølging Årsmelding 2016 - kortversjon - publisert 19.7.17
4227/2017 20170719 19.07.2017 Internt notat uten oppfølging Journal - tirsdag 18. juli 2017
4232/2017 20170719 19.07.2017 Inngående brev Undertegnet taushetserklæring Johanne Menstad
4234/2017 20170719 19.07.2017 Inngående brev Søknad om permisjon - fosterbarn *****
4230/2017 20170719 19.07.2017 Inngående brev Rettelse av stillingsprosent i kravet Fagforbundet avd. 078
4231/2017 20170719 19.07.2017 Inngående brev Undertegnet tilsettingskontrakt - vikarstilling Johanne Menstad
4233/2017 20170719 19.07.2017 Inngående brev Undertegnet taushetserklæring Parvin Sadeghi
4222/2017 20170718 18.07.2017 Inngående brev Undertegnet tilsettingskontrakt - tilkallingsvikar Rigena Buco Øygarden
4223/2017 20170718 18.07.2017 Inngående brev Undertegnet taushetserklæring Rigena Buco Øygarden
4221/2017 20170718 18.07.2017 Internt notat uten oppfølging Journal - mandag 17. juli 2017
4213/2017 20170717 17.07.2017 Inngående brev Avslag på tilbud om stilling i Gjerstad kommune May-Elin Nielsen
4217/2017 20170717 17.07.2017 Inngående brev Spørsmål - Tegårsvann hyttefelt Morten Wegner Tveit
4149/2017 20170717 17.07.2017 Utgående brev Svar på søknad om endring av plassering av nytt bygg på Eikelands Verk Helge Roar Dalen
4216/2017 20170717 17.07.2017 Inngående brev Melding om montering av vannmåler Harald Lunden
4218/2017 20170717 17.07.2017 Inngående brev Høring - utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett Det kongelige justis- og beredskapsdepartement
4220/2017 20170717 17.07.2017 Inngående brev Undertegnet leiekontrakt *****
4214/2017 20170717 17.07.2017 Internt notat uten oppfølging Journal - fredag 14. juli 2017
4198/2017 20170717 17.07.2017 Utgående brev Oppsigelse av leieavtale *****
3430/2017 20170717 17.07.2017 Utgående brev Tilbud om tilsettingskontrakt fast 60 % ved Gjerstad skolene Maren Louise Boiten
4215/2017 20170717 17.07.2017 Inngående brev Høring - endringer i introduksjonsloven Det kongelige justis- og beredskapsdepartement
4219/2017 20170717 17.07.2017 Inngående brev Undertegnet tilsettingskontrakt - midlertidig stilling - tilkallingsvikar Gizelle Pereira Sagmyr
2986/2017 20170717 17.07.2017 Utgående brev Tilbud om stilling som vikar ved Gjerstad Skole Bettina M'bon
4208/2017 20170714 14.07.2017 Inngående brev Første høring - areal og transportplan for arendalsregionen - øvrige kommuner i Østre Agder AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
4207/2017 20170714 14.07.2017 Inngående brev Søknad om leie av kommunal bolig *****
4209/2017 20170714 14.07.2017 Inngående brev Høring - endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
4211/2017 20170714 14.07.2017 Inngående brev Melding om montering av vannmåler BRØDRENE VATNE AS
4212/2017 20170714 14.07.2017 Inngående brev Svar på mottatt henvisning til PPT PPT for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune
4204/2017 20170714 14.07.2017 Internt notat uten oppfølging Journal - torsdag 13. juli 2017
4205/2017 20170714 14.07.2017 Internt notat uten oppfølging Faktaopplysninger ved kommunal tegning av aksjer
4206/2017 20170714 14.07.2017 Inngående brev Undertegnet oppdragsavtale *****
4210/2017 20170714 14.07.2017 Inngående brev Melding om montering av vannmåler BRØDRENE VATNE AS
4196/2017 20170714 14.07.2017 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg til hytte ved Tegårsvann Oddbjørn Dahl
Versjon:5.2.2.1