eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
7740/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Godkjent søknad om bygging av landbruksvei klasse 7 - Mats Henrik Sandnes Mads Henrik Sandnes
7802/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev SFO - søknad om endring av oppholdstid Bjørn Vidar Valle
7828/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Høringssvar til planprogram for E18 Dørdal - Grimstad fra Drangedal kommune DRANGEDAL KOMMUNE
7829/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Høringssvar til planprogram for E18 Dørdal - Grimstad fra Havrefjell Turlag HAVREFJELL TURLAG
7830/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Høringssvar til planprogram for E18 Dørdal - Grimstad fra Bamble kommune BAMBLE KOMMUNE
7831/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Regulering av kontorleie 2019 Gjerstad Tannlegekontor
7832/2018 20181214 14.12.2018 Internt notat uten oppfølging Journal - torsdag 13. desember 2018
7833/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Innkalling til ePhorteforum i Risør 10. desember 2018 RISØR KOMMUNE
7834/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Fellesutgifter 2019 - Gjerstadsenteret AS COOP SØRVEST SA
7835/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Ledsagerbevis *****
7837/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Pai- og fraværsrapportering pr. 13.12.18 Kommunenes Sentralforbund
7838/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Refusjonskrav for spesialundervisning for høsten 2018 *****
7841/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Harald Lunden
7808/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev SFO - søknad om endring av oppholdstid Bjørn Vidar Valle
7844/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Høringssvar til planprogram for E18 Dørdal - Grimstad fra Forum for natur og friluftsliv Agder FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV AGDER
7884/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Anleggspolitisk program 2018 - utlysning av programsatsingsmidler til etablering av tilleggsarealer til idrettshaller KULTURDEPARTEMENTET
7788/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Tilsettingskontrakt Sissel Olsen Felle
7820/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Innhenting av opplysninger fra barnehage *****
7843/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Høringssvar til planprogram for E18 Dørdal - Grimstad fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER
7842/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Høring - strategi for bygningsdelen i matrikkelen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
7815/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Oppsigelse av stilling Diana Lille-Østerholt
7794/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev Tilsettingskontrakt Janne Svendsen
7822/2018 20181213 13.12.2018 Internt notat uten oppfølging Utlysningstekst
7823/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Søknad på stilling *****
7763/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev Tilbud om stilling Linda Mobekk Skoglund
7819/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Undertegnet tilsettingskontrakt Christian Zettel
7757/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev Tillatelse til kjøring med snøscooter til hytte på Kabretstea Audun Haugen
7758/2018 20181213 13.12.2018 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjonsark - høsten 2018
7805/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Utlysing av midler til styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER
7816/2018 20181213 13.12.2018 Internt notat uten oppfølging Undertegnet stillingsbeskrivelse for fagstilling i velferdsteknologi
7817/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Undertegnet tilsettingskontrakt Lars Martin Larsen
7809/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Arbeidsvarsling - FV 418 Brokelandsheia Nord - ny nettstasjon og fremføring av høyspentledning Statens vegvesen, Region Sør
7810/2018 20181213 13.12.2018 Internt notat uten oppfølging Administrativt vedtak ved utlysning av 2 faste 100 % stillinger som miljøterapeut Sunniva Helland
7812/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Endringer i PP-tjenesten sitt årshjul om sakkyndige vurderinger med mer Risør kommune, PPT
7814/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Innvilget søknad om fritak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger NAV Gjerstad
7821/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Søknad på stilling *****
7824/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Therese Gruben Engesland Dag Øygarden
7825/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Marius Aasbø Dag Øygarden
7826/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Krav om forhandlinger - utdyping av kravet Fagforbundet avd. 078 m.fl.
7803/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Refusjonskrav for høsten 2018 *****
7807/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Protokoll og saksdokumenter fra møte i representantskapet den 7.12.18 AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS
7818/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Undertegnet tilsettingskontrakt Tesfalem Almedom Adgoy
7827/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Tilskudd til kommunal veterinærvakt for 2019 LANDBRUKSDIREKTORATET
7774/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev Tilsettingskontrakt Hanne Gimsøy Grovik
7764/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev Tilbud om stilling Melina Del Carmen Garcia
7724/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev Tilbakemelding på mail fra foresatte datert 7.12.18 *****
7754/2018 20181213 13.12.2018 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjonsark - høsten 2018
7755/2018 20181213 13.12.2018 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjonsark - høsten 2018
7766/2018 20181213 13.12.2018 Internt notat Regnskapsavslutning 2018, frister og diverse informasjon Lasse Fosse m.fl.
7780/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev Tilsettingskontrakt Shirley Anne Sunde
Versjon:5.2.2.1