eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3844/2018 20180614 14.06.2018 Internt notat uten oppfølging Oppdatert beredskapsplan per 13. juni 2018 Kai Høgbråt
3864/2018 20180614 14.06.2018 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Risør
3859/2018 20180614 14.06.2018 Inngående brev Forenklet sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning for skoleåret 2018/2019 Risør kommune, pp-tjenesten
3862/2018 20180614 14.06.2018 Inngående brev Forenklet sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp i førskolealder - barnehageåret 2018/2019 Risør kommune, pp-tjenesten
3865/2018 20180614 14.06.2018 Inngående brev Oppsigelse av stilling som helsesekretær Elise Aasbø
3866/2018 20180614 14.06.2018 Inngående brev Tilskudd til opprettelse og drift av kommunale læringsnettverk for barneverntjenestene i Aust-Agder og Vest-Agder FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER
3869/2018 20180614 14.06.2018 Inngående brev Søknad om fradeling av grunn Nils Ulltveit Lund
3873/2018 20180614 14.06.2018 Inngående brev Anmodning om innbetaling av beløp for kausjonsansvar ØSTRE AGDER SPAREBANK
3874/2018 20180614 14.06.2018 Inngående brev Foreleggelse av begjæring om fravikelse Aust-Agder tingrett
3875/2018 20180614 14.06.2018 Inngående brev Referat fra møte i samarbeidsorganet Risør kommune, pp-tjenesten
3658/2018 20180614 14.06.2018 Utgående brev Tillatelse til oppføring av den gamle skolebygningen på Eikelands verk Kristen Strat
3757/2018 20180614 14.06.2018 Utgående brev Beregning av ansiennitet Jorunn Haldis Sunde
3753/2018 20180614 14.06.2018 Utgående brev Tilbakemelding til søkere Kristin Altermark m.fl.
3749/2018 20180614 14.06.2018 Utgående brev Befaringsrapport - befaring på Melås 6. juni Torgrim Landsverk
3767/2018 20180614 14.06.2018 Internt notat uten oppfølging Ansiennitetsskjema fylt ut av personal
3825/2018 20180614 14.06.2018 Internt notat uten oppfølging Journal - tirsdag 12. juni 2018
3860/2018 20180614 14.06.2018 Inngående brev Forenklet sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning for skoleåret 2018/2019 Risør kommune, pp-tjenesten
3876/2018 20180614 14.06.2018 Inngående brev Undertegnet taushetserklæring Iman Eskarkhanova
3879/2018 20180614 14.06.2018 Utgående brev Krav om utbedring av Fylkesvei 80 i Gjerstad kommune Statens vegvesen
3880/2018 20180614 14.06.2018 Inngående brev Undertegnet tilsettingskontrakt - ferievikar/tilkallingsvikar Iman Eskarkhanova
3751/2018 20180614 14.06.2018 Internt notat uten oppfølging Notat fra telefonsamtale den 28.05.18 om fremdrift i forurensningssak
3819/2018 20180614 14.06.2018 Internt notat uten oppfølging Journal - mandag 11. juni 2018
3824/2018 20180614 14.06.2018 Internt notat uten oppfølging Utvidet søkerliste Sunniva Helland m.fl.
3870/2018 20180614 14.06.2018 Inngående brev Refusjonskrav for fosterhjemsplassert elev *****
3826/2018 20180613 13.06.2018 Inngående brev Takker ja til stillingen Shirley Anne Sunde
3827/2018 20180613 13.06.2018 Inngående brev Vedr. aksept av vilkår HUSBANKEN
3828/2018 20180613 13.06.2018 Inngående brev Signert kontrakt for 1-10 skolen i Gjerstad TRIVSELSLEDER AS
3830/2018 20180613 13.06.2018 Inngående brev Dokumenter for utdanning og arbeidspraksis Matthew Patrick Ferris
3829/2018 20180613 13.06.2018 Inngående brev Utbetaling av startlån HUSBANKEN
3747/2018 20180612 12.06.2018 Internt notat uten oppfølging Journal - fredag 8. juni 2018
3794/2018 20180612 12.06.2018 Inngående brev Garantierklæring - VVA Mostad ØSTRE AGDER SPAREBANK
3795/2018 20180612 12.06.2018 Inngående brev Kursbevis - førstehjelpskurs Bente Sletta
3791/2018 20180612 12.06.2018 Inngående brev Kursbevis - førstehjelpskurs Reidun Hauge
3793/2018 20180612 12.06.2018 Inngående brev Kursbevis - førstehjelpskurs Tine Teige
3786/2018 20180612 12.06.2018 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****
3787/2018 20180612 12.06.2018 Inngående brev Vitneskjema *****
3788/2018 20180612 12.06.2018 Inngående brev Kursbevis - førstehjelpskurs Margit Sørbø
3773/2018 20180612 12.06.2018 Inngående brev Refusjonskrav for våren 2018 RISØR KOMMUNE
3777/2018 20180612 12.06.2018 Inngående brev Nasjonal ramme for vindkraft på land — Innspill om viktige regionale interesser NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
3778/2018 20180612 12.06.2018 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****
3781/2018 20180612 12.06.2018 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****
3783/2018 20180612 12.06.2018 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****
3784/2018 20180612 12.06.2018 Inngående brev Kursbevis - førstehjelpskurs Lina Flaten
3785/2018 20180612 12.06.2018 Inngående brev Kursbevis - førstehjelpskurs Line Simonsen
3789/2018 20180612 12.06.2018 Inngående brev Kursbevis - førstehjelpskurs Torill Espeland
3779/2018 20180612 12.06.2018 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****
3802/2018 20180612 12.06.2018 Inngående brev Rekommandert sending returnert *****
3803/2018 20180612 12.06.2018 Inngående brev Undertegnet taushetserklæring Elisabeth Sauvik Engenes
3805/2018 20180612 12.06.2018 Utgående brev Melding om skade i skoletida NAV Gjerstad
3807/2018 20180612 12.06.2018 Inngående brev Anmodning om justering av ansiennitetsdato *****
Versjon:5.2.2.1