eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2679/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Protokoll fra møte i Regionalt Næringsfond for Østregionen - møte 7.1.2019 på Vegårshei Vegårshei Kommune   her
1673/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Invitasjon til møte om store arrangement i Åmli for 2019 Dølemomarknaden v/Geir Atle Gauslå m.fl.   her
2656/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Statusrapport og spørsmål om behov for møte - nettside vår 2019 Nils Kåre Håkedal m.fl.   her
2678/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Analyserapport Åmli kommune , Ref: Avløp Åmli, uke 15 , Report: AR-19-MG-001238-01 (1/1) Eurofins -   her
2670/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Kvittering for rapportering - Kartlegging i forbindelse med innrapportering av antall personer med psykisk utviklingshemming Helsedirektoratet   her
2653/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Foreløpig avklaring av flyktningearkiv i forbindelse med overgang til nytt sak-/arkivsystem juni 2019   her
2663/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Skjenkebevilling - enkeltanledning - Sigridnes Aktivitet AS 10.-12. mai 2019 Sigridnes Aktivitet AS   her
851/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Faktura og kvitteringer for betalt løypemaskin IL Dristug v/Bjarte Nordås   her
2654/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Spørsmål vedrørende takst på eiendom - gnr 44 bnr 99 Anne Grethe Brynjulvsrud   her
912/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Oppsigelse av avtale om KF-skjema for kulturskulen Kommuneforlaget   her
2674/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale - tilsetting i 90% fast stilling som omsorgsarbeidar Reidun Valle   her
2675/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Uavhengig revisors beretning - Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet AUST-AGDER REVISJON IKS   her
2673/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Froland kommune-revisjon av kommunedelplan for kultur og idrett-planprogram med vedlegg tillegg i samfunndel og nytt handlingsprogram Froland Kommune - Tjuslia, Ole Tom   her
2665/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Filmer og annen støtte til høringen om nye læreplaner Utdanningsdirektoratet   her
2671/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Høring av verneforslag for fire naturreservater i Aust-Agder Fylkesmannen - Engemyr, Gry Gasbjerg   her
2667/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Referat fra møte i Østre Agder rådmannsutvalg 11.april Arendal Kommune - Etholm, Ole Jørgen   her
2612/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Påminnelse om levering av omsetningsoppgave for 2018 GJØVDAL HANDEL AS m.fl.   her
2666/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Innkalling til møte i Østre Agder oppvekstforum 24.04.2019 Arendal Kommune - Etholm, Ole Jørgen   her
2676/2019 20190416 16.04.2019 Internt notat uten oppfølging Underteikna tidsavgrensa oppdragsavtale for støttekontakt   her
2668/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Klage på behandling av tidligere innsendt klage på NAV *****   her
2655/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad på stilling som fagarbeidar - Dølemo oppvekstsenter avdeling barnehage Anette Gjermones skarmyr   her
2658/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad på 40% vikariat som barnehagelærar - Dølemo oppvekstsenter avdeling barnehage Anette Gjermones skarmyr   her
2660/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad på 40% vikariat som barnehagelærar - Dølemo oppvekstsenter - avdeling barnehage Ann Kristin Rydningen   her
2659/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad på 40% mellombels stilling som barnehagelærar - Mosberg barnehage Anna Hushovd   her
2661/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad på 40% mellombels stilling som barnehagelærar - Mosberg barnehage Ann Kristin Rydningen   her
2662/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad på 100% mellombels stilling som barnehagelærar - Beverborga barnehage Ann Kristin Rydningen   her
2657/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad på 50% vikariat som fagarbeidar - Beverborga barnehage Anette Gjermones skarmyr   her
2669/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad støtte hjertestarter på Hillestadheia Helge Kristensen   her
2677/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Omorganisering av områdestrukturen i Agder og Rogaland HV-distrikt 08 - presisering av HV-08s stedlige kontakt i kommunene FORSVARET   her
2572/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Tilsetting som tilkallingsvikar ved Dølemo Oppvekstsenter Erik Birkedal   her
2624/2019 20190415 15.04.2019 Internt notat uten oppfølging Underteikna erklæring om teieplikt - Nils Reidar Mortensen   her
2575/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Tilsetting som tilkallingsvikar ved Åmli skule - Oppvekst Thomas Opheim   her
2627/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2019 - gnr 44 bnr 1 RISHOLT GÅRDSDRIFT   her
2628/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2019 - gnr 22 bnr 2 JONES GILJE   her
2629/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2019 - gnr 17 bnr 2 OLAV MJAALAND   her
2630/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2019 - gnr 41 bnr 1 OLAV RIISLAND   her
2631/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2019 - gnr 33 bnr 2 TELLEF OLSTAD   her
2632/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2019 - gnr 28 bnr 2 SYRTVEIT TORGRIM   her
2633/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2019 - gnr 11 bnr 4 EIRIN RAUØ   her
2634/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2019 - gnr 27 bnr 1 EIVIND GANGSEI   her
2635/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2019 - gnr 15 bnr 2 JØRUND SMELAND   her
2636/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2019 - gnr 62 bnr 11 MARTE E. GRINDHEIM   her
2637/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2019 - gnr 15 bnr 1 SMELAND MARGIT   her
2638/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2019 - gnr 7 bnr 3 KJETIL OLSTAD   her
2639/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2019 - gnr 61 bnr 6 MAREN JOHANNE KLEIVENE TVEITEN   her
2640/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2019 - gnr 65 bnr 1 SIGURD FØRELAND   her
2641/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2019 - gnr 42 bnr 2 ALFRED ENGENES   her
2642/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2019 - gnr 29 bnr 1 KARI ØY HAUGE   her
2643/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2019 - gnr 23 bnr 4 HARSTVEIT GARD   her
2644/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2019 - gnr 6 bnr 2 SVEIN TERJE DALE   her
2645/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2019 - gnr 65 bnr 13 EPPELAND ASLAK   her
2646/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2019 - gnr 62 bnr 2 ARNO LANDMAN   her
2647/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2019 - gnr 37 bnr 1 EPLETVEIT ØYSTEIN   her
2648/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2019 - gnr 43 bnr 30 MINDE OTTO   her
2649/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2019 - gnr 8 bnr 1 KRISTEN AAMLID   her
2650/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2019 - gnr 11 bnr 7 TERJE RAMSE   her
2609/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad på 65% fast stilling som pedagogisk leiar - Dølemo oppvekstsenter avdeling barnehage Kristin Lunner   her
2608/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad på 65% fast stilling som pedagogisk leiar - Mosberg barnehage Kristin Lunner   her
2507/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Utlysningstekst ledige stillinger i Åmli barnehager 2019/2020 NAV v/Thor Oskar Eppeland   her
2322/2019 20190415 15.04.2019 Internt notat Referat fra møte 1.4.2019 på rådhuset *****   her
2525/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Intern utlysning: Rådgiver/ Fagutvikler og HMS-K ansvarlig helse og velferd, vikariat i 80% - 100% stilling fra 01.06.19 - 30.03.20 Nav   her
2618/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Regnskapssammendrag for Vrålstadveien Vrålstadveien v/Signe Gunn Strømvoll   her
2613/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Regnskapssammendrag for Åmlandsveien Åmlandsveien v/Magnhild P E Jones-Gilje   her
2615/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Regnskapssammendrag for Gjeruldstadveien Gjeruldstadveien   her
2563/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Krav om oppdeling i eierseksjonering, gnr. 42, bnr 96 i Åmli Kommune STATENS KARTVERK Tinglysing   her
1277/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Tilbod som tilkallingsvikar frå 01.03.19 - 30.08.19 - Marianne Kleppe Marianne Kleppe   her
2550/2019 20190415 15.04.2019 Internt notat uten oppfølging Foreløpig tilsynsrapport Mosberg barnehage skriftlig tilsyn 2019 Camilla Rønningen   her
2551/2019 20190415 15.04.2019 Internt notat uten oppfølging Foreløpig tilsynsrapport Dølemo Oppvekstsenter avd. barnehage skriftlig tilsyn 2019 Bente Rønningen Meyer   her
2552/2019 20190415 15.04.2019 Internt notat uten oppfølging Foreløpig tilsynsrapport Beverborga barnehage skriftlig tilsyn 2019 Evy Margrete Sandhaug   her
2549/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Foreløpig tilsynsrapport Klokkargarden barnehage skriftlig tilsyn 2019 KLOKKARGARDEN BARNEHAGE DA   her
1998/2019 20190415 15.04.2019 Internt notat uten oppfølging Rapport etter kartlegging og oppfølging av varsel / klagesak   her
2619/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endinger i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v. Postmottak HOD   her
7507/2018 20190415 15.04.2019 Utgående brev Endring i stillingsstørrelsen med 6% fra 01.10.18 som omsorgsarbeider - Reidun Valle 90% fast stilling frå 01.10.18 Reidun Valle   her
2610/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Rapport felling skadebever 2018/2019 Kai Olav Tveit   her
2564/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Ny nestleder til stemmestyret på Nelaug - forslag til kandidater Stemmestyret på Nelaug v/leder Rune Vindholmen   her
2542/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Innvilget skjenkebevilling - enkeltanledning 1. juni 2019 - Vanntårnets Venner Vanntårnets venner v/Tore Konnestad   her
2543/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Innvilget skjenkebevilling - enkeltanledning 10. juli 2019 - Vanntårnets Venner Vanntårnets Venner v/Tore Konnestad   her
2623/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Reguleringsplan - klage på vedtak - Fv 415 Selåsvatn-Simonstad Vegvesen -   her
2539/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Referat fra ressursteam 11.04.2019 Elisabeth Jensen/PPT m.fl.   her
2584/2019 20190415 15.04.2019 Internt notat uten oppfølging Notater fra møte med Tvedestrandsposten ang deres oppkjøp av ÅmliAvisa og fremtidig annonsering Terje Beruldsen   her
2556/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Ferdigattest på gnr. 41, bnr. 174 Terje Øygarden   her
2598/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Møteinnkalling til kontrollutvalget i Åmli 24.04.2019 Temark - Agnes Gullingsrud Fjeldstad   her
2580/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Høring -Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge Helsedir - Turid Moseid   her
2592/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Konklusjon - epost korrespondanse Ks advokat - Erna Larsen   her
2599/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Høring, anbefaling om måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Helsedir - Trykk-Tjenester   her
2606/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Høringsbrev - Samhandling om kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn i barnevernet (Samhandlingsforløpet) Helsedir - Turid Moseid   her
2605/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Ny høringsfrist - Nasjonal ramme for vindkraft Dss Dep - Fosby Geir   her
2593/2019 20190412 12.04.2019 Internt notat uten oppfølging Organisasjonsstruktur Åmli - slik den legges inn i Public 360 Nylund, Laila m.fl.   her
2582/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd i Agros - gnr 11 bnr 1 Trond Johansson   her
2578/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Innkalling til møte i Østre Agder teknisk forum onsdag 24.april 2019 Arendal Kommune - Etholm, Ole Jørgen   her
2581/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Bekreftelse fra næringsdrivende om arbeidsforhold - sommerjobb 2019 Halvorsenelektriske - Dag Halvorsen   her
2583/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Epost korrespondanse - sommerjobb 2019 Ola Johannes Retterholt m.fl.   her
2595/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Avslag på tildeling av ungdom - sommerjobb 2019 Apotek 1   her
2453/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Svar på søknad om oppdeling av gnr. 42, bnr. 96 i eierseksjoner - Innvilget ÅMLI VERKSTEDBYGG AS   her
2513/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad på stilling som lærar for skuleåret 2019/2020 Per Stian Josefsen Lunden m.fl.   her
2511/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad på stilling som lærar for skuleåret 2019/2020 Anna Sætane m.fl.   her
2591/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Regnskapssammendrag - Rostveitveien Rostveitveien v/Ole Hægestøyl   her
2011/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev TIlbod som sommervikar 2019 Helse og Velferd - Maria Føreland Maria Føreland   her
1991/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Tilbud som sommervikar 2019 Helse og Velferd - Anne Riisland Anne Riisland   her
2112/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev Tilbod som sommervikar 2019 Helse og Velferd - Zin Zin Hlaing Eh Zin Zin Hlaing Eh   her
Versjon:5.2.2.1