eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
7466/2015 20190531 31.05.2019 Utgående brev Rapport for midler til tiltak for "bedre læringsmiljø" Utdanningsdirektoratet   her
3780/2019 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Avisomtale Åmliavisa 260215 forestillingen "Lær å mobbe!"   her
1730/2015 20190531 31.05.2019 Utgående brev Møtereferat strømforsyning. 'Baas, Bjørn Gunnar'   her
7514/2017 20190531 31.05.2019 Utgående brev Godkjent Skiltplan til godkjenning. Knut Haugsjåp AS m.fl.   her
7916/2018 20190529 29.05.2019 Utgående brev Sluttoppgjer Vestskogvegen og gardsveg Ytre Ramse. Yngve Ramse Trædal   her
2137/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Reguleringsplan Gaupeli hyttefelt gnr 11, bnr. 8 legges ut på offentlig høring AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.   her
2115/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Godkjenning at reguleringsplan legges ut til offentlig høring Gaupeli hyttefelt gnr. 11, bnr. 8 AT Skog v/Mona Gundersen m.fl.   her
3630/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Informasjon om oppstart i nye stillinger fra mandag 27.5.2019 *****   her
2111/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Godkjenning av Reguleringsplan for FV 415 Selåsvatn - Simonstad AGDER ENERGI NETT AS m.fl.   her
5294/2018 20190529 29.05.2019 Utgående brev Ombygging og forlenging av Smørlimyrvegen - gnr. 64 bnr. 1 - Gunstein Tviland - innvilga. Gunstein Tviland   her
3769/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Referat fra møte om Via Ferrata 27.05.2019 Børre Bergshaven m.fl.   her
3777/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Bestilling av stemmesedler fylkestingsvalget 2019 Agder fylkeskommune   her
5703/2018 20190529 29.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon for etablering av Massetak for videresalg av masser på gnr. 17, bnr 1 på Jørundland AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.   her
3778/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Retningsliner for motorferdsel i utmark 2019-2022 - ny behandling Lensmannen i Åmli   her
3776/2019 20190529 29.05.2019 Internt notat uten oppfølging ROS av internkontrollen Power point Christina Ødegård m.fl.   her
3762/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Melding om igangsetting av arbeid med revisjon av plan for idrett og fysisk aktivitet i Åmli kommune 2020-2024 Anja Mogensen Mølmen m.fl.   her
3766/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Høyring av planprogram - plan for idrett og fysisk aktivitet 2020-2024 Randi Helene Gangsei m.fl.   her
3759/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale som tilkallingsvikar ved psykisk helse/rus Randi Skogly   her
3760/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold Siri M Fossnes Skjørestad   her
3756/2019 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Sak avsluttet grunnet klagefristen har utgått   her
3755/2019 20190528 28.05.2019 Utgående brev Vedtaksbrev *****   her
3768/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale - tilkallingsvikar våren 2019 Turid Gjøvland Tveit   her
3773/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale - sommervikar 2019 Camilla K Samuelsen   her
3774/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale - sommervikar 2019 Margit Elise Tveiten   her
3767/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale - sommervikar 2019 Kari Dale   her
925/2019 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Oppfølgingsnotat - ikke komplett pga P360   her
3763/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Forslag til verneplan for fire naturreservater FYLKESMANNEN I AGDER   her
3758/2019 20190528 28.05.2019 Utgående brev EPHORTEBRUKERE: I dag er siste dag med arbeid i ephorte! AML.Alle m.fl.   her
7998/2018 20190528 28.05.2019 Utgående brev Godkjend bytte av vaktdeltakar i veterinærsamarbeidet Veterinær Line Moerch   her
5382/2017 20190528 28.05.2019 Utgående brev Oppmåling av dyrka areal på gnr 41 bnr 1 i 2017 Olav Riisland   her
3771/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Videreformidling gravehenvendelse nr. 0929-5680780 , Åmli, Bassengveien 6 Geomatikk   her
1712/2018 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Orientering til kommunestyret 15.3.2018   her
2586/2018 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Åmli som omstillingskommune Reidar Saga   her
2826/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Samarbeidsmøte skuleforum 8. mai 2019   her
2150/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Samarbeidsmøte skuleforum 27. mars 2019   her
1144/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Samarbeidsmøte skuleforum 13. februar 2019 Odd Arne Eliassen m.fl.   her
7666/2018 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Samarbeidsmøte skuleforum 12. desember 2018 Odd Arne Eliassen m.fl.   her
141/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Samarbeidsmøte skuleforum 9. januar 2019 Odd Arne Eliassen m.fl.   her
925/2018 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Plan for rehabilitering og habilitering i Åmli kommune 2018 - 2022   her
3545/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Utbetalingsanmodning - 2017/137885 - Jørund Smeland Åmli Innovasjon Norge   her
3432/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Endringer i arealdelen på kommuneplanen   her
3518/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Oppdatering av arealdel kommuneplan 2019 - 2031   her
3523/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Solskjerming - kontorplassen ved ekspedisjonen - status Jansen, Jan Terje m.fl.   her
3212/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Bekreftelse - tilsagn om tilskudd kommunalt rusarbeid FYLKESMANNEN I AGDER   her
7691/2018 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Underteikna lederavtale - Rådmann   her
3498/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Sluttutbetaling - sak 2016/120292 Svein Terje Dale Innovasjon Norge   her
4683/2017 20190527 27.05.2019 Utgående brev Manglende husleie og depositum. *****   her
3619/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Landmålerdokumentasjon jordskifteverket   her
3622/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Kart over Storåna verneområde   her
3623/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Tinglyst rettsbok for Storåna naturreservat   her
4841/2017 20190527 27.05.2019 Utgående brev Bekreftelse på tilskudd - Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud 2017 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder   her
3739/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - RNØ-sak 20/2017 Regionalt Næringsfond for Østregionen   her
3541/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om utsettelse og delutbetaling Pan Garden AS   her
3288/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Garantibefaring VVA anlegg Børtinghus Åmli kommune. Knut Haugsjå AS v/ Pål A. Haugsjå   her
2532/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Arbeid Børtinghusvegen Halvor Gjermones   her
3525/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Avslag på søknad om kommunale omsorgstenester *****   her
3387/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Anbudsdokument Sandvolleyballhall Sigmund Tveit   her
1515/2017 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Framdrift i saka om psykososialt arbeidsmiljø   her
3736/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Vedrørende oppfølging av rapporter   her
3292/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Margit Bringsverd Moe - søknad om velferdspermisjon i 20 % - innvilget Margit Bringsverd Moe   her
4551/2016 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Månedsrapport økonomi juli -16 renhold   her
3388/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Anbudstegninger omsorgsboliger, POINT arkitekter Sigmund Tveit   her
3092/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Tilbudsgrunnlag omsorgsboliger Århuskleiva 35 Sigmund Tveit   her
3417/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Endringsmeldinger Sigmund Tveit   her
3398/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Anbudsdokumenter ombygging helsesenteret Sigmund Tveit   her
2652/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra teammøte 10 april   her
3420/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra teammøte 14 mai-19   her
3738/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Team møte 11 juni kl 930 på møterom B 210 Åmli skule   her
3594/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Innkalling til HMS dag 6.mai   her
2354/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Internkontroll temamøte ledermøtet 23.04.2019   her
7950/2016 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Standardrapport svarfordeling 2016 - ungdomsskolen   her
3320/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Oversender ny revidert skiltplan for kommunal vei - Fossvegen Åmli sentrum. Statens vegvesen Region Sør   her
3597/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Oppsigelse av kommunal leilighet - Negardskleiva 35 Dzema Hadzi   her
3443/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Referat fra 3. års garantibefaring for bygningsmessige arbeid Jordøya VA. Knut Haugsjå AS m.fl.   her
3459/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Referat fra 2.års garantibefaring Timmerodden bolig II. Åmli Totalbygg AS   her
3604/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Referat fra 1.års garantibefaring garasje Timmerodden. Åmli Totalbygg AS   her
3587/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Matrikkelbrev 40/84   her
1364/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Måloppnåelse til kompetansetiltak Fylkesmannen   her
3556/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Svar på;Klage på eiendomsskatt 2019 - gnr 44 bnr 99 i Åmli Anne Grethe Brynjulvsrud   her
3557/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Svar på; Klage på eigedomsskatt 2019 gnr 31 bnr 12 i Åmli Bjørn Andor Myre   her
2266/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Klagesak - tildeling av hjort 2018 - Ytre Åmli storvald. Ytre Åmli storvald m.fl.   her
1708/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Søknad om skjønnsmidler - Boligsosial handlingsplan Fylkesmannen   her
3202/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Elisabeth Vågslid - tilsetting i stilling som vikar -støttepedagog barnehage - oppvekst 31.05.19-31.07.19 Elisabeth Vågslid   her
3554/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Svar - klage på vedtak om startlån og tilskudd til etablering *****   her
3583/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Landmålerberegninger 9/126   her
3585/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Matrikkelbrev 9/126   her
3581/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Protokoll for oppmålingsforretning 9/126   her
3580/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Matrikkelbrev 9/127   her
3575/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Protokoll for oppmålingsforretning 9/127   her
3577/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Landmålerberegninger 9/127   her
3579/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Matrikkelbrev 9/127   her
3572/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Protokoll for oppmålingsforretning 9/128   her
3574/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Matrikkelbrev 9/128   her
3573/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Landmålerberegninger 9/128   her
3568/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Protokoll for oppmålingsforretning 9/129   her
3569/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Landmålerberegninger 9/129   her
3570/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Matrikkelbrev 9/129   her
3565/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Protokoll for oppmålingsforretning 9/130   her
3566/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Landmålerdokumentasjon 9/130   her
3567/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Matrikkelbrev 9/130   her
Versjon:5.2.2.1