eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
7881/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg Lottstift -   her
7880/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg Lottstift -   her
7873/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Vedtak om tilskudd til kommunal veterinærvakt for 2019 Landbruksdirektoratet - Ringereide, Inger-Anne   her
7858/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Samordningsprosjektet - høringsuttalelse - ny kontaktperson i Lund & Co - unntatt offentlighet jf. offl. § 15 Lundogco - Constance Jessen Holm   her
7793/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Anna Mjåvatn Hushovd - forlengelse av vikariat som pedagogisk leder i 75% ved Mosberg barnehage 01.01.19-31.07.19 Anna Mjåvatn Hushovd   her
7854/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 25 bnr 104 Richard Rustad Schubert m.fl.   her
7837/2018 20181214 14.12.2018 Internt notat uten oppfølging Utlysningstekst - midlertidig stilling som SFO-leder lyses ut internt i kommunen Smeland, Arnhild   her
7745/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Ingeborg Kristiansen - Tilsetting som tilkallingsvikar ved Åmli skule i tida 01.12.2018-30.06.2019. Ingeborg Kristiansen   her
7746/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Knut Liane Tengelsen - Tilsetting som tilkallingsvikar ved Åmli skule i tida 01.12.2018-30.06.2019. Knut Liane Tengelsen   her
7701/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Kommunens uttalelse til søknaden Terje Ramse m.fl.   her
7784/2018 20181214 14.12.2018 Internt notat uten oppfølging Rapportering av tjenesteproduksjonsdata for 2018 til SSB Christina Ødegård m.fl.   her
7802/2018 20181214 14.12.2018 Internt notat uten oppfølging Autorisasjonsskjema - Datanettverk. Jansen, Jan Terje   her
7710/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte for fam. ***** Barnevernstjenesten Øst i Agder, Elin Tveiten m.fl.   her
7795/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Scooterløyve gnr. 24 bnr. 88 og til Vikstøyl - Svein M. Haugli - innvilga. Svein M. Haugli   her
6502/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Undertegnet avtale om konsernkontosystem - Åmli kommune Sparebanken Sør   her
7730/2018 20181214 14.12.2018 Internt notat uten oppfølging Vedtatt opplæringsplan for Åmli kommune - 2019-2022   her
7882/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til Turveg med sykkelstandard Åmli-Nissedal Lottstift -   her
7735/2018 20181214 14.12.2018 Internt notat uten oppfølging Søknad om forhåndsgodkjenning av skilt til topp 9 kulturturar Kjetil Nese   her
7732/2018 20181214 14.12.2018 Internt notat uten oppfølging Søknad om forhåndsgodkjenning av skilt til turveg med sykkelstandard frå Åmli til Nissedal grense Kjetil Nese   her
7787/2018 20181214 14.12.2018 Internt notat uten oppfølging Skilt til turveg med sykkelstandard frå Åmli til Nissedal grense - behovsoppgåve   her
7788/2018 20181214 14.12.2018 Internt notat uten oppfølging Skilt til topp 9 kulturturar - behovsoppgåve   her
7838/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Utmelding kulturskulen MARIANNE BAASLAND   her
7839/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Utmelding kulturskulen MARIANNE BAASLAND   her
7792/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Bekreftelse fra Åmli kommune for ikke deltatt i introprogrammet ***** ***** ***** *****   her
7791/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Bekreftelse fra Åmli kommune for ikke deltatt i introprogrammet ***** ***** ***** ***** *****   her
7717/2018 20181214 14.12.2018 Internt notat uten oppfølging Månadsrapport november 2018 - helse og velferd Christina Ødegård   her
7758/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Angående din søknad om skjenkebevilling for dansefest i Åmlihallen 23. mars 2019 Astrid Raudåna   her
7877/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Oversikt over skjenkeområdene - Åmlihallen Astrid Raudåna   her
503/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Eigedomsskatteseddel 2018 -verk og bruk Statnett SF m.fl.   her
232/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Varsel om befaring av eiendom i Åmli Anne Sofie Susaas m.fl.   her
1623/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Korrigert eiendomsskatteseddel 2018 Aust-Agder Turistforening   her
7613/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Simonstad - tilbud for fagutredninger ifm. konsekvensutredningene - Aksept av tilbudsbrev Multiconsult v/Alf Petter Mollestad   her
7875/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Møteprotokoll fra Representantskapsmøte i Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS 29. november 2018 IATA v/Roar Karlsen   her
7869/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Strategi for bygningsdelen i matrikkelen - Høring Kmd Dep - Raakil Annette Lindahl   her
7627/2018 20181214 14.12.2018 Internt notat uten oppfølging Oppsigelse av medlemskap på Norges Kommunekalender fra 2020 Trine Krossbekk Agersborg   her
7770/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Sletting av pant - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Kartverket Tinglysing   her
7782/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Sertifikatlån ISIN no 0010833585 med termin 28.12.2018 - rullering av avtale Nordea Markets   her
7871/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Evalueringsmøte OFA - Nordic Asfalt Vest-Agder Fylkeskommune   her
7431/2018 20181214 14.12.2018 Internt notat uten oppfølging Samarbeidsmøte skuleforum 28. november 2018 Odd Arne Eliassen m.fl.   her
7783/2018 20181214 14.12.2018 Internt notat uten oppfølging Referat frå samarbeidsmøte med HTV 12. desember 2018   her
7658/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Melding om vedtak; Klage på eiendomsskatt 2017 - Statnett, org.nr 962 986 633 Statnett SF   her
6106/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Tilgang til folkeregisteropplysninger via EVRY AS EVRY AS   her
7835/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale - Tilsetting som tilkallingsvikar ved Åmli skule i tida 14.12.2018-30.06.2019. Vetle Ufsvatn   her
6977/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Innvilga permisjon med løn 26.-27.11.18 Geir Tellev Homme   her
6749/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Innvilget søknad om permisjon med lønn - Fra 7.10.2018 til 8.10.2018 Anne Torunn Engenes   her
6554/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Innvilget søknad om permisjon med lønn - fra 07.11.2018 til 08.11.2018 Elisabeth Espebu   her
7769/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Oversending av pins frå Åmli kommune Jan Ellefsen   her
7739/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Oversending av pins frå Åmli kommune Ola Andreas Grønvoll   her
7847/2018 20181214 14.12.2018 Inngående brev Refusjonskrav for Åmli elev ***** ***** ***** *****   her
7742/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev Søknad om plassering av skilt ved krysningspunkt langs Rv 41 for sykkelveg mellom Åmli og Treungen Statens Vegvesen region Sør v/Line Olsen   her
7762/2018 20181214 14.12.2018 Internt notat uten oppfølging Skilt sykkelveg krysningspunkt Åmli   her
7768/2018 20181214 14.12.2018 Internt notat uten oppfølging Skilt sykkelveg krysningspunkt Nissedal   her
7741/2018 20181214 14.12.2018 Utgående brev skilt sykkelvei Åmli-Nissedal Statens Vegvesen region Sør v/Henrik Duus   her
7812/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev Svar på undersøkelse - kartlegging av IKT-rutinene i kommunen Direktoratet for samfunnssikkerhet   her
7829/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Søknad om løyve til bruk av snøscooter - gnr 25 bnr 204 Odd Tore Bjørnebakk   her
7828/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Søknad om fornying snøscooterløyve Tellef Øygarden Harstveit   her
7807/2018 20181213 13.12.2018 Internt notat uten oppfølging Underteikna erklæring om teieplikt.   her
7806/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale - Tilsetting som tilkallingsvikar ved Åmli skule i tida 01.12.2018-30.06.2019. Ingeborg Kristiansen   her
7809/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale - Tilsetting som tilkallingsvikar ved Åmli skule i tida 01.12.2018-30.06.2019. Knut Liane Tengelsen   her
7826/2018 20181213 13.12.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 25 bnr 204 Odd Tore Bjørnebakk   her
7811/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev Foreløpig svar på søknad på 50% fast stilling som heimehjelp - Helse og velferd Evelyn Birg F Eppeland m.fl.   her
7833/2018 20181213 13.12.2018 Utgående brev Vedtak om ekstrautbetaling av tilskudd for grovfôrbasert husdyrhold og tilskudd for grønnsaksarealer i 2018 SVEIN TERJE DALE   her
7815/2018 20181213 13.12.2018 Internt notat uten oppfølging Kompetansebevis for godkjent årlig livredningsprøve Odd Arne Eliassen   her
7796/2018 20181212 12.12.2018 Internt notat uten oppfølging Medarbeidarsamtale 2018   her
7799/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Søknad om løyve til bruk av snøscooter - gnr 29 bnr 58 Trond Valle Bjørnbakk   her
7800/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Søknad om løyve til bruk av snøscooter - gnr 29 bnr 58 Ole Valle Bjørnbakk   her
7801/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Søknad om løyve til bruk av snøscooter - gnr 29 bnr 58 Jonny Bjørnbakk   her
7790/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev 4. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2018 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET   her
7785/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale - tilsetting i stilling som tilkallingsvikari tida 01.12.18-31.07.19 Mari Mjåland Kollstad   her
7789/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Innvilgelse av ekstratilskudd ved bosetting av person med alvorlige, kjente funksjonsnedsetting og/eller adferdsvansker, tilskudd 2 - år 3 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET   her
7797/2018 20181212 12.12.2018 Internt notat uten oppfølging Medarbeidarsamtale 2018   her
7786/2018 20181212 12.12.2018 Inngående brev Tilskottsbrev for 2018 – Leirskoleopplæring Utdanningsdirektoratet   her
7737/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Tillegg til høring for nasjonalt- eldre, pasient- og brukerombud mv. Postmottak HOD   her
7780/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Høring om endring i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven Dss Dep - Distribusjonsoppdrag   her
7738/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Referat fra Eiermøte 30.11.2018 - Agder Energi Fundamentet - Rune Røiseland   her
7729/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Gjennomgang resultatkartlegging 2018 Gudrun Tveit m.fl.   her
7684/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Svar - anke på avslag av søknad på startlån *****   her
7733/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Søknad om attføring-/uførepensjon fra 01.03.18 KLP   her
7749/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Vedtak og kvotefordeling og vilkår for jakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2019 Fylkesmannen - Knutsen, Even   her
7779/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet Amli Kommune - Postmottak Åmli   her
7740/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 07.12.2018 Es Nav - Helfo vedtak   her
7665/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Melding om vedtak: Retting av eiendomsskattetakst, 132kV-linja Brokke-Senumstad - eier Agder Energi Nett AS Agder Energi Nett AS   her
7659/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Melding om vedtak: Retaksering av Bergene Holm AS avdeling Nidarå sine anlegg i Åmli gjeldende fra skatteåret 2019 Bergene Holm AS   her
7671/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Melding om vedtak: Telenor Norge AS - eiendomsskatt 2019 som følge av lovendring i eiendomsskatteloven Telenor Norge AS   her
7663/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Melding om vedtak; Retting av eiendomsskatt - Agder Energi Nett AS sine overføringsanlegg i Åmli Agder Energi Nett AS   her
7675/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Melding om vedtak; Netcom ASA - eiendomsskatt 2019 som følge av lovendring eiendomsskatteloven Netcom ASA   her
7664/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Underskrevet Ferdigattest på gnr. 29, bnr. 30 Sverre Sæter   her
7723/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Scooterløyve hytte på gnr. 65 bnr. 1 - Jens Magne Føreland - innvilga. Jens Magne Føreland   her
7688/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Transport til Mjåvasstøyl i Urdvatn/Kallingshei naturreservat. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Miljøvernavdelinga   her
7736/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Vedrørende nedleggelse av Dølemo oppvekstsenter FAU v/Dølemo oppvekstsenter   her
7744/2018 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om reduksjon av kommunale avgifter - gnr 17 bnr 1 Nils Harald Jørundland   her
7747/2018 20181211 11.12.2018 Internt notat uten oppfølging Underteikna erklæring om teieplikt.   her
7660/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold Trond Johannson   her
7690/2018 20181211 11.12.2018 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak ny fritidsbolig på Hillestad gnr. 9, bnr. 127 - Innvilget Preben Hægeland Andersen m.fl.   her
7719/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad på 50% fast stilling som heimehjelp - Helse og velferd Evelyn Eppeland   her
7727/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad på 50% fast stilling som heimehjelp - Helse og velferd Rianne Westerink   her
7715/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2018 - gnr 43 bnr 59 BRUUN SVEN OLAV   her
7720/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2018 - gnr 32 bnr 4 OLAF GJERMONES   her
7721/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2018 - gnr 6 bnr 2 SVEIN TERJE DALE   her
7724/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad om kjøp av kommunal bustadtomt - gnr 41 bnr 175 Turid Karoline Mo Berås   her
Versjon:5.2.2.1