eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3780/2019 20190531 31.05.2019 Internt notat uten oppfølging Avisomtale Åmliavisa 260215 forestillingen "Lær å mobbe!"   her
7466/2015 20190531 31.05.2019 Utgående brev Rapport for midler til tiltak for "bedre læringsmiljø" Utdanningsdirektoratet   her
1730/2015 20190531 31.05.2019 Utgående brev Møtereferat strømforsyning. 'Baas, Bjørn Gunnar'   her
7514/2017 20190531 31.05.2019 Utgående brev Godkjent Skiltplan til godkjenning. Knut Haugsjåp AS m.fl.   her
7916/2018 20190529 29.05.2019 Utgående brev Sluttoppgjer Vestskogvegen og gardsveg Ytre Ramse. Yngve Ramse Trædal   her
2137/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Reguleringsplan Gaupeli hyttefelt gnr 11, bnr. 8 legges ut på offentlig høring AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.   her
2115/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Godkjenning at reguleringsplan legges ut til offentlig høring Gaupeli hyttefelt gnr. 11, bnr. 8 AT Skog v/Mona Gundersen m.fl.   her
3630/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Informasjon om oppstart i nye stillinger fra mandag 27.5.2019 *****   her
2111/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Godkjenning av Reguleringsplan for FV 415 Selåsvatn - Simonstad AGDER ENERGI NETT AS m.fl.   her
3769/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Referat fra møte om Via Ferrata 27.05.2019 Børre Bergshaven m.fl.   her
5294/2018 20190529 29.05.2019 Utgående brev Ombygging og forlenging av Smørlimyrvegen - gnr. 64 bnr. 1 - Gunstein Tviland - innvilga. Gunstein Tviland   her
3777/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Bestilling av stemmesedler fylkestingsvalget 2019 Agder fylkeskommune   her
5703/2018 20190529 29.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon for etablering av Massetak for videresalg av masser på gnr. 17, bnr 1 på Jørundland AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.   her
3778/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Retningsliner for motorferdsel i utmark 2019-2022 - ny behandling Lensmannen i Åmli   her
3776/2019 20190529 29.05.2019 Internt notat uten oppfølging ROS av internkontrollen Power point Christina Ødegård m.fl.   her
3762/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Melding om igangsetting av arbeid med revisjon av plan for idrett og fysisk aktivitet i Åmli kommune 2020-2024 Anja Mogensen Mølmen m.fl.   her
3766/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Høyring av planprogram - plan for idrett og fysisk aktivitet 2020-2024 Randi Helene Gangsei m.fl.   her
3759/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale som tilkallingsvikar ved psykisk helse/rus Randi Skogly   her
3760/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold Siri M Fossnes Skjørestad   her
3756/2019 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Sak avsluttet grunnet klagefristen har utgått   her
3755/2019 20190528 28.05.2019 Utgående brev Vedtaksbrev *****   her
925/2019 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Oppfølgingsnotat - ikke komplett pga P360   her
3768/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale - tilkallingsvikar våren 2019 Turid Gjøvland Tveit   her
3773/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale - sommervikar 2019 Camilla K Samuelsen   her
3774/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale - sommervikar 2019 Margit Elise Tveiten   her
3767/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale - sommervikar 2019 Kari Dale   her
3758/2019 20190528 28.05.2019 Utgående brev EPHORTEBRUKERE: I dag er siste dag med arbeid i ephorte! AML.Alle m.fl.   her
3763/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Forslag til verneplan for fire naturreservater FYLKESMANNEN I AGDER   her
7998/2018 20190528 28.05.2019 Utgående brev Godkjend bytte av vaktdeltakar i veterinærsamarbeidet Veterinær Line Moerch   her
2586/2018 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Åmli som omstillingskommune Reidar Saga   her
1712/2018 20190528 28.05.2019 Internt notat uten oppfølging Orientering til kommunestyret 15.3.2018   her
5382/2017 20190528 28.05.2019 Utgående brev Oppmåling av dyrka areal på gnr 41 bnr 1 i 2017 Olav Riisland   her
3771/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Videreformidling gravehenvendelse nr. 0929-5680780 , Åmli, Bassengveien 6 Geomatikk   her
3212/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Bekreftelse - tilsagn om tilskudd kommunalt rusarbeid FYLKESMANNEN I AGDER   her
3498/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Sluttutbetaling - sak 2016/120292 Svein Terje Dale Innovasjon Norge   her
4683/2017 20190527 27.05.2019 Utgående brev Manglende husleie og depositum. *****   her
3619/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Landmålerdokumentasjon jordskifteverket   her
3622/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Kart over Storåna verneområde   her
3623/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Tinglyst rettsbok for Storåna naturreservat   her
4841/2017 20190527 27.05.2019 Utgående brev Bekreftelse på tilskudd - Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud 2017 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder   her
3739/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - RNØ-sak 20/2017 Regionalt Næringsfond for Østregionen   her
3541/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om utsettelse og delutbetaling Pan Garden AS   her
2532/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Arbeid Børtinghusvegen Halvor Gjermones   her
3288/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Garantibefaring VVA anlegg Børtinghus Åmli kommune. Knut Haugsjå AS v/ Pål A. Haugsjå   her
7691/2018 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Underteikna lederavtale - Rådmann   her
4551/2016 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Månedsrapport økonomi juli -16 renhold   her
3092/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Tilbudsgrunnlag omsorgsboliger Århuskleiva 35 Sigmund Tveit   her
3388/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Anbudstegninger omsorgsboliger, POINT arkitekter Sigmund Tveit   her
3525/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Avslag på søknad om kommunale omsorgstenester *****   her
3387/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Anbudsdokument Sandvolleyballhall Sigmund Tveit   her
3736/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Vedrørende oppfølging av rapporter   her
1515/2017 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Framdrift i saka om psykososialt arbeidsmiljø   her
3292/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Margit Bringsverd Moe - søknad om velferdspermisjon i 20 % - innvilget Margit Bringsverd Moe   her
3417/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Endringsmeldinger Sigmund Tveit   her
3398/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Anbudsdokumenter ombygging helsesenteret Sigmund Tveit   her
3420/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra teammøte 14 mai-19   her
2652/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra teammøte 10 april   her
3738/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Team møte 11 juni kl 930 på møterom B 210 Åmli skule   her
2354/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Internkontroll temamøte ledermøtet 23.04.2019   her
3594/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Innkalling til HMS dag 6.mai   her
7950/2016 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Standardrapport svarfordeling 2016 - ungdomsskolen   her
3320/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Oversender ny revidert skiltplan for kommunal vei - Fossvegen Åmli sentrum. Statens vegvesen Region Sør   her
3597/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Oppsigelse av kommunal leilighet - Negardskleiva 35 Dzema Hadzi   her
3443/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Referat fra 3. års garantibefaring for bygningsmessige arbeid Jordøya VA. Knut Haugsjå AS m.fl.   her
3604/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Referat fra 1.års garantibefaring garasje Timmerodden. Åmli Totalbygg AS   her
3459/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Referat fra 2.års garantibefaring Timmerodden bolig II. Åmli Totalbygg AS   her
2826/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Samarbeidsmøte skuleforum 8. mai 2019   her
7666/2018 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Samarbeidsmøte skuleforum 12. desember 2018 Odd Arne Eliassen m.fl.   her
141/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Samarbeidsmøte skuleforum 9. januar 2019 Odd Arne Eliassen m.fl.   her
1144/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Samarbeidsmøte skuleforum 13. februar 2019 Odd Arne Eliassen m.fl.   her
925/2018 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Plan for rehabilitering og habilitering i Åmli kommune 2018 - 2022   her
2150/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Samarbeidsmøte skuleforum 27. mars 2019   her
3545/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Utbetalingsanmodning - 2017/137885 - Jørund Smeland Åmli Innovasjon Norge   her
3432/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Endringer i arealdelen på kommuneplanen   her
3518/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Oppdatering av arealdel kommuneplan 2019 - 2031   her
3523/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Solskjerming - kontorplassen ved ekspedisjonen - status Jansen, Jan Terje m.fl.   her
3587/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Matrikkelbrev 40/84   her
1364/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Måloppnåelse til kompetansetiltak Fylkesmannen   her
3720/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Minsteareal for elg, hjort og rådyr i Åmli kommune. Simonstad Jaktlag v/Tom-Ivar Hansen m.fl.   her
7667/2018 20190527 27.05.2019 Utgående brev Referat fra møte 05.12.2018 - Gruppe for vurdering av trafikksikkerhetstiltak på Simonstad og Selåsvatn Statens vegvesen Region Sør m.fl.   her
3540/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Inger Torunn Vindholmen - midlertidig tilsetting i 30% stilling som assistent - Oppvekst , i perioden 01.08.19-31.07.20 Inger Torunn Vindholmen   her
3735/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev VIKTIG: Status rydding i ephorte - fristen er gått ut! AML.Leiargruppe   her
3549/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Egil Bjørnbakk - salg av poteter i 2018 Fylkesmannen i Agder v/ Kjellfrid Straume   her
3550/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Egil Bjørnbakk - salg av poteter i 2018 og arealopplysningar Fylkesmannen i Agder v/Kjellfrid Straume   her
3552/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Klage på erstatning Bjørnbakk - møte Fylkesmannen i Agder v/ Kjellfird Straume   her
3551/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Klage på erstatning Bjørnbakk Fylkesmannen i Agder v/ Kjellfrid Straume   her
3249/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Vedtak om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - restaurering av badstoge på Landsås RAMSE OLAV N   her
3251/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Tilbod om fast stilling som heimehjelp i 50% frå 27.05.19 - Gunn Evy Homdal Gunn Evy Homdal   her
3469/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Scooterløyve gnr. 25 bnr. 364 - Wenche Baas Wenche Baas   her
3482/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Scooterløyve til Lundane på gnr 23 bnr. 17 - Jens Kåre Lunden. Jens Kåre Lunden   her
3419/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Scooterløyve gnr 17 bnr. 1 og gnr 17 bnr. 4 -Anne Gerd Jørundland. Anne Gerd Jørundland   her
3424/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Scooterløyve gnr. 17 bnr. 1 og gnr. 17 bnr. 4 - Harald Solås. Harald Solås   her
3458/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Scooterløyve gnr. 24 bnr. 99 - Maria Ødegaarden. Opd - Erik Klepp m.fl.   her
3410/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Scooterløyve gnr. 17 bnr. 1 - Nils Jørundland. Nils Jørundland   her
3712/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Søknad om transportløyve mot Kallingsheim - Byggmester Olstad AS. Byggmester Olstad AS v/Ola Henrik Olstad m.fl.   her
3447/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Scooterløyve gnr. 11 bnr. 56 - Roy Bjørnbakk. Roy Bjørnbakk   her
3500/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Endring av vegplan sideveg traktorveg Skåldalen - Mari-Anne Valle Haugestøl - innvilga. Mari-Anne Valle Haugestøl   her
3303/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Referat fra Barnehageforum 08.05.19 Evy Margrete Sandhaug m.fl.   her
3558/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Protokoll for oppmålingsforretning 9/132   her
3560/2019 20190527 27.05.2019 Internt notat uten oppfølging Landmålerberegninger 9/132   her
Versjon:5.2.2.1